Overig

Interview met Leo Peeters Weem, kersverse directievoorzitter van Rabobank Rotterdam

1199

“Deze bank en deze stad passen bij mij, dit is echt mijn droombaan”

Met ingang van 1 december jl. is Leo Peeters Weem directievoorzitter van Rabobank Rotterdam en daarmee de opvolger van Coert Beerman. Rijnmond Business sprak Peeters Weem in zijn eerste werkweek op de Rabo-Rotterdam locatie aan de Blaak. Dat Peeters Weem vast van plan is zich vol overgave in het Rotterdamse te storten bleek al bij zijn bezoek -twee dagen eerder- aan de Rotterdams LEF en Rijnmond Business eindejaarbijeenkomst waar hij zich met zichtbaar plezier door Mario van der List (Manager Marketing, Communicatie & Coöperatie bij Rabobank Rotterdam) liet rondleiden en introduceren bij de aanwezige ondernemers, bestuurders en managers.

Peeters Weem groeit op in het oosten van Nederland, studeert bestuurskunde aan de TU Twente en treedt na zijn afstuderen als trainee in dienst bij ABN-AMRO, waar hij ruim twintig jaar werkzaam is en uiteindelijk in de directie Nederland belandt. Hij vertrekt naar Aegon-dochter Meeus, waar hij als directievoorzitter in de verzekeringsbranche terecht komt. Hier ontdekt Peeters Weem dat hij ‘toch echt een bankman’ is.

Uitleven in het bank-vak

Als directievoorzitter van Rabobank regio Schiphol, waar Peeters Weem in 2009 aantreedt, kan hij zich helemaal uitleven in het bank-vak. In de functies daarvoor was hij meer actief als bestuurder en hij heeft het bankieren echt gemist. “Als bankier denk je mee over de strategie van bedrijven, je praat veel met ondernemers en kijkt hoe je ze kunt helpen. Bovendien kijk je in de economische keuken van een land. De Rabobank regio Schiphol heeft veel parallellen met Rabobank Rotterdam. Het is weliswaar een kleinere bank, maar het zit ook in de buurt van een logistiek centrum, Luchthaven Schiphol en de bloemenveiling van Aalsmeer. De Rabobank is een coöperatie en dat heeft direct invloed op haar optreden als bank. Ik heb de afgelopen jaren echt tijd gestoken in zaken, die de bank niet altijd direct geld opleveren. Met onze positionering in het achterhoofd doen wij veel voor de maatschappij. Dat kan binnen de Rabobank zonder dat het meteen invloed heeft op de winst- en verliesrekening.” Na diverse gesprekken met mensen binnen de Rabobank, waaronder Coert Beerman, is Peeters Weem nu per 1 december directievoorzitter van Rabobank Rotterdam. “Deze bank en deze stad passen goed bij mij, dit is echt mijn droombaan.”

Gepassioneerd adviesbedrijf

Wat gaat Peeters Weem de komende periode veranderen in Rotterdam? Hij reageert bescheiden “Ik zit nu drie dagen op deze plek, dus laat ik niet te hoog van de toren blazen, maar ik wil er wel iets over zeggen. In het algemeen zijn banken de afgelopen tien jaar teveel met de binnenkant en te weinig met de buitenkant bezig geweest. Onze klanten moeten weer centraal staan. De Rabobank is een dienstverlenend bedrijf dat passie moet uitstralen. Gepassioneerde medewerkers kunnen het verschil maken en passie binnen het bedrijf brengen is één van de aandachtspunten voor de komende periode. Onze omgeving verandert in een ongelofelijk hoog tempo. Mobiel bankieren is met enorme snelheid opgekomen en die ontwikkeling is niet te stoppen. De organisatie zal dus veranderen, het echte inhoudelijke advies is waarom mensen nog naar de bank komen, de rest kan virtueel worden afgehandeld. Via de computer, tablet of mobiele telefoon. De Rabobank was de eerste grote internetbank van Nederland, momenteel zijn we niet de trendsetter, maar we hebben de ambitie en de mogelijkheden om dat weer te worden. Maar ook onze collega-banken hebben het goed geregeld. We zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe kanalen en onze medewerkers moeten mee-ontwikkelen.

Zoals wij ‘dichtbij’ omschreven, wordt dat nu anders gedefinieerd, hoe houd je dan de klanten en leden betrokken? Dat wordt de grote uitdaging. De kwaliteit van het werk dat geleverd wordt en de betrokkenheid van onze medewerkers, daar ligt ons onderscheidend vermogen. Rabobank Rotterdam zal zich dus moeten ontwikkelen naar een adviesbedrijf dat, als het er op aankomt, zijn klanten net iets extra’s geeft in vergelijking met haar concurrenten. De passie van onze medewerkers is daarin een belangrijk element. Alles draait om onze klanten en onze leden, want daar doen we het voor. Ik ben van plan om in Rotterdam veel te investeren in de mensen, want zij bepalen het succes, zij kunnen het verschil maken.”

Coöperatie 2.0

“Rabobank Rotterdam is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid, onder aanvoering van mijn voorganger Beerman. Met de positionering zit het wel goed, maar we moeten niet tevreden achterover leunen, er zijn altijd verbeterpunten. Investeren in netwerken en in maatschappelijke betrokkenheid, dat is wat we moeten blijven doen. In het beslissingsproces zou die maatschappelijke betrokkenheid best eens de doorslag kunnen geven. De Rabobank is meer dan zomaar een bank, wij willen iets doen voor Rotterdam, wij willen bijdragen aan onderdelen van de maatschappij die dat nodig hebben en ook dat brengt een gunfactor met zich mee. Wij moeten nog meer uitdragen dat we een coöperatie zijn en ons daarmee onderscheiden van onze concurrenten. De Rabobank bestaat al meer dan honderd jaar en is in die tijd al vele malen opnieuw uitgevonden. Dat zullen we moeten blijven doen. De wereld verandert en ook de Rabobank zal zich moeten aanpassen. We zullen altijd een coöperatie blijven, maar hoe we dat technisch organiseren, daar discussiëren we intern continu over. We zullen met een coöperatie 2.0 moeten komen.”

Rotterdam kan profiteren

Rabobank economen zijn positief over de economische groei in 2015. Hoe verhoudt de economische groei van Rotterdam zich tot de groei in Nederland?

“Die groei zal niet veel afwijken van het landelijk gemiddelde. De voorspellingen zijn gebaseerd op de huidige situatie in de wereld, die hoewel gespannen, redelijk stabiel is. Als er in die instabiele gebieden iets gebeurt kan dat grote gevolgen hebben voor de economie, zeker voor Rotterdam. We verwachten dat er een redelijke groei op gang komt en een bepalende factor daarbij is de aantrekkende huizenmarkt. Rotterdam heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd, ondanks de crisis zijn er grote projecten gerealiseerd. Die projecten moeten nog wel worden gekapitaliseerd, maar als dat gebeurt zou de groei van Rotterdam de landelijke groei wel eens kunnen overtreffen.

Technologische ontwikkelingen, zoals de 3D-printer, kunnen grote gevolgen hebben voor logistieke stromen en dus voor een logistiek centrum als Rotterdam. We moeten bedreigingen omzetten in kansen en snel reageren op veranderende omstandigheden. Nederland is goed in Food & Agri en Rotterdam met zijn logistiek centrum profiteert daarvan mee. Rotterdam in breder perspectief zou gebruik moeten maken van de Metropoolregio, waardoor ook het Westland erbij wordt getrokken. Als je krachten bundelt kun je heel erg veel bereiken

Ethisch perspectief

Rabobank stimuleert het MKB mits het aan de gestelde criteria voldoet, wat vindt u goed ondernemerschap?

“Verantwoord ondernemen vanuit een financieringsoptiek betekent volgens mij dat ondernemers balans vinden tussen risico’s nemen en risico’s kunnen inschatten. Als je over een goed plan beschikt en over de mogelijkheden om dat plan goed uit te voeren, als de bank het begrijpt en ze zien perspectief, worden de kredieten verleend. Kredietverlening is, ondanks de geluiden die we veel horen, in de afgelopen tien jaar niet veel veranderd. Het blijft vreemd vermogen en geen risicodragend vermogen, de verwachtingen van ondernemers zijn wellicht iets te groot.  Het is niet ons geld waar we mee werken, het is het geld van onze spaarders. Een relatief nieuw element is dat we ook vanuit een ethisch perspectief kijken naar kredietverlening, de MVO-paragraaf mag in ondernemersplannen niet meer ontbreken.”

Be good and tell it!

Wat is u opgevallen aan de stad Rotterdam in vergelijking met de regio waar u vandaan komt?

“Vooral het ontbreken van trots. Nee, Rotterdammers zijn wel trots, maar ze laten het niet merken. Kijk nou eens wat Rotterdam heeft gerealiseerd! Wees er trots op en vertel het! Be good and tell it!  Maatschappelijk, cultureel, de infrastructuur, er is zoveel bereikt in Rotterdam de afgelopen jaren. Er is bijna geen stad in Europa te vinden die dat heeft gepresteerd in de economische crisis. Rotterdammers zouden veel meer moeten uitdragen, moeten vertellen wat ze hebben gepresteerd.

.We zijn niet voor niets uitgeroepen tot Europese stad van het jaar 2015!”