Overig

Business in de Rotterdamse haven is vast goed!

542

Expert Meeting

‘Nergens is het uitzicht op de Tweede Maasvlakte fraaier dan hier.’ Met deze woorden opende dagvoorzitter Gert van ’t Hof de door Dura Vermeer en Unica Installatietechniek georganiseerde expertmeeting bij Futureland op de Tweede Maasvlakte.

Aanleiding voor het organiseren van de bijeenkomst is de door Dura Vermeer, Unica, Bruil, het Facilitair Bureau en IMD ontwikkelde ‘BusinessLine’. De BusinessLine is een huisvestingsconcept waarmee verschillende typen en stijlen kantoorgebouwen kunnen worden gerealiseerd in verschillende stedenbouwkundige concepten. Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur van Dura Vermeer: ‘Dura Vermeer is voortdurend op zoek naar flexibele huisvestings- en bouwoplossingen afgestemd op de wensen van opdrachtgevers. Zo proberen we voor allerlei segmenten producten te ontwikkelen. Dit hebben we onder meer ook gedaan voor de utiliteitsbouw en de commercieel vastgoedmarkt. Snelle, flexibele en goedkope bouwoplossingen. Met de BusinessLine bieden we nu ook multifunctionele bedrijfshuisvesting op maat. Doordat het basisontwerp klaar ligt, versnellen we het bouwproces en wordt geld bespaard.’Daan van Vliet, Raad van Commissarissen van Unica): ‘ Bij de BusinessLine zijn wowel de bouw- en installatiesystemen als ook de processen olledig op elkaar afgestemd. De samenwerking tussen Unica en Dura Vermeer in concepten zoals deze laat zien dat ketenintegratie niet alleen in de haven voorkomt, maar zeker ook in onze sector. Door goede samenwerking levert dit bovendien een kostenreductie op die kan oplopen tot wel 25 a 30 procent.´ Job Dura vervolgt: ’Wij zien in de hele bouwsector, of het nu infrastructuur is, commercieel vastgoed of utiliteitsbouw, dat er in het Rotterdamse havengebied nog heel veel gebeurd en dat er nog segmenten zijn die fors groeien. Er zijn hier veel kansen en mogelijkheden in de vastgoed. Met de BusinessLine geloven we antwoord te kunnen geven op de verschillende huisvestingsvraagstukken in de haven.

Over het belang van de Tweede Maasvlakte
Thierry van Rijs van het Havenbedrijf geeft een presentatie over de wondere wereld van de Rotterdamse haven. Allereerst belicht hij de schaalvergroting. Alles wordt groter. De schepen worden groter, de goederenstromen worden groter en dat betekent dat je op een gegeven moment een punt krijgt waar die goederenstromen naar toe gaan. Van Rijs: ´ Om eigenlijk een intercontinentaal punt te zijn is daarom ook Maasvlakte 2 ontwikkeld. Op dit moment slaan we zo rond de 430 en 440 miljoen ton over en de ambitie is dat we overgaan naar 675 tot 750 miljoen ton in twee decennia. Dit heeft direct verband met de groei van de Rotterdamse haven. Segmenten van groei zijn met name containers, maar ook kolenoverslag, LNG, biomassa en staal. De belangrijkste transitie op de Maasvlakte zal zijn dat de overslag van containers vervijfvoudigd, het aantal terminals zal toenemen en er duidelijke afspraken worden gemaakt over de Modalsplit. Vervoer over de weg moet in percentage afnemen van 48 naar 35 procent, het vervoer over het water moet toenemen van 40 naar 45 procent en het vervoer per spoor zal moeten toenemen van 12 procent tot 20 procent.´

Concurrentie
Gerard Kuijs die met ingenieursbureau Archicom aangesloten is bij Nederland distributieland: ´Nederland is van oorsprong geen echt industrieland. Wij moeten het echt hebben van handel en zakelijke dienstverlening. Dat wordt met de verdere ontwikkeling van de Maasvlakte zeker versterkt. Op deze manier blijven wij de andere spelers in deze regio voor en blijven wij Europees koploper.´ Peter van Nederpelt van Ooms gaat in de op de vraag van Van ´t Hof of er veel belangstelling voor is. Van Nederpelt: ´Jazeker. Je ziet ook procentueel het aanbod dat de Rotterdamse haven in Europa heeft, sterk aan het stijgen is en dat zal de komende jaren alleen maar verder gaan toenemen. Met name ook door de aanleg van Maasvlakte 2.´ Job Dura: ´Je moet ruimte kunnen bieden aan nieuwe klanten en nieuwe investeringen, dus de Tweede Maasvlakte en het gehele Rijnmondgebied is enorm belangrijk qua investeringsmogelijkheden en die daarmee de economie kan aanjagen.´ Daan van Vliet: ´Ik denk dat we de kans moeten pakken om hier nieuwe dingen te doen en daar is alle ruimte voor en zeker als je veel nieuw gaat bouwen moet je ook de nieuwste systemen neerzetten.´

Logistieke dienstverlening in relatie met onroerend goed
Ron Neele van Logistics Rotterdam vraagt zich af of er wel voldoende vraag is naar logistieke loodsen in dit gebied. Thierry van Rijs reageert hierop en zegt dat je de laatste vijf a tien maanden ziet dat er een potentiele vraag is gekomen vanuit de markt in de orde van grootte van zo´n twintig tot dertig hectare. Gerard Kuijs: ´Als je kijkt naar wat er de afgelopen twintig jaar gebeurd is, is dat Rotterdam een van de eerste havens is geweest die het begrip logistieke dienstverlening omarmt heeft, met distripark Eemhaven, distripark Botlek en ook distripark Maasvlakte. Maar in de zelfde periode zijn er ook heel veel Rotterdamse bedrijven, of van oorsprong Rotterdamse bedrijven en logistieke dienstverleners naar het achterland verhuisd. Venlo is gegroeid, dankzij Rotterdam, Tilburg idem dito, Moerdijk kan niet zonder Rotterdam.´ Ron Neele: ´De toekomst voor de logistieke dienstverlening in deze regio is niet zo heel erg rooskleurig. We zitten op veel te dure grond. De bereikbaarheid is natuurlijk niet optimaal en daar moeten we ons maar aan aanpassen. Maar we moeten het wel constateren. De directe overslag blijft in Rotterdam, maar de verrijking zal meer in het achterland plaatsvinden.´

De BusinessLine van Dura en Unica
Gerard Kuijs: ´Ik denk dat er heel goed moet worden nagedacht over het product dat in de vastgoedmarkt wordt neergezet. Het moet geen volume meer worden, maar een dienst.´ Koos de Looff van Deloitte Real Estate Advisory: ´Wat altijd een faalkans kan geven voor het product, is dat je iets maakt wat nu heel leuk lijkt, maar waar uiteindelijk geen vraag voor is. Maar Dura en Unica kennende zullen ze daar zeker op hebben geanticipeerd en flexibel in kunnen spelen op de wensen van de eindgebruiker.´Daan van Vliet: ´Zeker. Het stenen stapelen of een stuk installatie maken is niet meer de core business, maar juist het oplossen van een ruimtevraagstuk van een klant’.

©E.D ! Producties Fotografie BV
Ed Dewaerheijt
©E.D ! Producties Fotografie BV
Ed Dewaerheijt
©E.D ! Producties Fotografie BV
Ed Dewaerheijt