Overig

BV in, BV uit

878

Elke ondernemer stelt zichzelf regelmatig de vraag of zijn ondernemingsvorm nog de juiste is. Moet de eenmanszaak (‘EZ’) of  vennootschap onder  firma de BV  (‘VOF’) in?

De Directeur Grootaandeelhouder (‘DGA’) van een BV wordt door de crisis nu veelal met de omgekeerde vraag geconfronteerd. Door de ‘gebruikelijk loon regeling’  is de ondernemer verplicht zichzelf een loon te betalen van minimaal €42.000, terwijl de onderneming verlies lijdt.

BV in

Over de duim genomen is het fiscaal aantrekkelijk  een onderneming  de BV in te brengen als de winst (per partner) boven de €100.000 ligt. Maar er kunnen andere belangrijke overwegingen zijn, zoals het aangaan van langdurige huurverplichtingen of het aannemen van personeel. De ondernemer neemt grote, langdurige verplichtingen op zich en , mocht het fout gaan, kan dit eindigen in persoonlijk faillissement. De overwegingen mogen dus niet uitsluitend financieel van aard zijn.

Bij een onderneming ( een VOF)  was de tweede generatie aangetreden. De personeelsleden waren gemiddeld 25 jaar in dienst. Door een omslag in de markt moest afscheid genomen van het personeel en om de kosten van de afvloeiingsregeling  te betalen kon de vader meteen ook afscheid nemen van zijn pensioen…..

BV uit

Een ondernemer heeft een BV maar maakt al enige jaren verlies. M.a.w., er wordt geen geld verdiend, maar er moet wel loonheffing worden afgedragen op het salaris van de DGA. Daarnaast loopt de DGA aanmerkelijke fiscale voordelen mis, zoals de zelfstandigenaftrek.

Als er in de BV niet veel activa of passiva zijn ligt een geruisloze terugkeer voor de hand, de kosten van administratie en aangifte van de BV  kunnen dan inde toekomst  vermeden worden. Het nadeel is veelal dat de BV moet worden ontbonden en eventuele  lijfrente of pensioenverplichtingen moeten worden afgestort. Hier is meestal geen geld meer voor.

In veel gevallen is het aantrekkelijker om de BV aan te houden, al was het maar omdat de verwachting bestaat dat over enige tijd  de zaken beter zullen gaan. Ook wil men graag de titel en rechtsvorm behouden omdat een BV een serieuze uitstraling heeft.

Dan kan de overname  van de onderneming van de BV worden overwogen. De onderneming  (EZ of VOF) betaalt de BV goodwill voor de overname  en de ondernemer zet de activiteiten voort vanuit de VOF of EZ. De ondernemer hoeft zichzelf dan alleen nog een beheersvergoeding voor de BV te betalen en heeft recht op de fiscale voordelen van een zelfstandig  ondernemer

Met name als de BV vastgoed in eigendom heeft – al of niet met een hoge hypotheek- en indien er lijfrenteverplichtingen zijn, kan het aantrekkelijk zijn de BV in afgeslankte vorm aan te houden.

Raadpleeg uw adviseur!