Overig

Cijfers lonen!

544

Wie een ondernemer vraagt naar het meest waardevolle van zijn bedrijf, krijgt vaak als antwoord: mijn personeel. Anderen meten meestal aan het personeelsbestand af of je wel een fraai bedrijf hebt. Maar nu, in tijden van crisis, lijkt dit waardevolle bezit steeds meer gezien te worden als een kostenpost. Die nieuwe zakelijkheid is prima, maar laat je dan ook leiden door de cijfers, niet door emotie.

Het leidt geen twijfel dat de personeelskosten een belangrijk deel van de bedrijfskosten vormen. Het gaat daarbij niet alleen om het salaris dat de werknemer verdient, maar om het totale pakket aan sociale voorzieningen, pensioenen en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de auto, iPad en smartphone. Het is in de huidige tijdsgeest zeker van belang dat personeel en bedrijf met elkaar in balans blijven. Personeel en kosten zijn immers belangrijke sturingselementen voor de prestaties van uw bedrijf en voor het resultaat dat onder aan de streep wordt gegenereerd. “Het is een kwestie van zakelijk afwegen” zou je denken. Dat blijkt toch anders te liggen. Wij voeren de salarisadministratie voor zo’n 4.000 bedrijven en ervaren dat nergens in het bedrijf zoveel beslissingen op emoties worden gebaseerd als in personeelsbeleid. Dat is niet zo vreemd.

Uit de bocht door polderen

Het Nederlandse Poldermodel heeft ervoor gezorgd dat we een stelsel van regelingen hebben dat in essentie eenvoudig is, maar dat door politieke compromissen haast ondoorgrondelijk is geworden. Dit maakt dat veel ondernemers hun salarisadministratie uitbesteden en zichzelf daarmee van een lastige materie verlossen. Daar is niets mis mee, mits je blijft nadenken over die materie. Zo niet, dan zou je in verkeerstermen kunnen zeggen dat ondernemers de macht over het stuur dreigen te verliezen. Er zijn legio ondernemers die, wanneer ze hun gedachten nagaan, moeten erkennen ooit ergens uit de bocht te zijn gevlogen.

Zelf sturen

Dat je de macht over het stuur dreigt te verliezen is vreemd, want een ondernemer is iemand die graag zèlf aan de knoppen draait, zelf dingen wil overzien. Waarom zou dat bij de personeelskosten niet kunnen? Uitbesteden is wat anders dan afstand doen. Zoek een partner die wel zaken uit handen neemt en die je goede en zinvolle informatie verschaft, maar die niet het stuur overneemt. Samenwerken is het codewoord.

Eigen dashboard

Salarisadministratie moderne stijl is meer dan de bruto-nettoberekening en de aangifte loonheffing. De salarisadministratie bevat een bulk aan informatie. Moderne systemen kunnen deze informatie sorteren, bundelen en vooral heel tastbaar presenteren. Zodat het overzicht weer terug is. De moderne accountant werkt niet solistisch, die zoekt juist samenwerking om te zorgen dat u het dashboard krijgt waarmee u kunt navigeren.

Zodat u bijvoorbeeld in één oogopslag inzicht heeft in de totale personeelskosten per afdeling, per medewerker, de leeftijdsopbouw in uw onderneming, het verzuim, de verlofdagen en de kosten van de leaseauto’s. DRV kan u dit inzicht on-line bieden. Waardevolle sturingsinformatie over uw eigen bedrijf, uw mooiste investering. Lees zelf de meters af en ervaar het gevoel van een comfortabele wegligging. Over emotie gesproken!

DRV Accountants & Adviseurs heeft elf

vestigingen in Zuidwest Nederland, waarvan vier

in Zuid-Holland: Rotterdam, Hellevoetsluis,

Oud-Beijerland en Sliedrecht.