Overig

Concept Forum in heroverweging

667

Als alles verloopt zoals Multi Vastgoed het voor ogen heeft, zal Rotterdam over een paar jaar een landmark rijker zijn. Midden in het centrum komt Forum te staan, voordat de eerste paal is geslagen al ‘de koopdoos’ genoemd. Het beoogde concept wordt echter ernstig onder de loep genomen.

Voor de duidelijkheid: Forum is gepland voor de plek waar nu de hoge, al jaren leegstaande kantoortoren van de ABN AMRO staat. De ‘oudbouw’ van de bank, waar Donner tegenwoordig is gevestigd, blijft overeind.

Forum heeft voor- en tegenstanders. Op zich niets bijzonders, maar er was sprake van zorgen van ondernemers in het centrum over leegstand. “In Forum waren kantoorruimten, winkels, woningen en nog enkele andere voorzieningen gepland. Ondernemers uit het centrum hadden de angst dat bestaande winkels naar Forum zouden verhuizen met leegstand tot gevolg. Die zorgen proberen we weg te nemen”, vertelt Arno Ruigrok, adjunct-directeur van Multi Vastgoed.

Er was echter één ondernemer die bij zijn standpunt bleef. Roel Widouw, eigenaar van lunchcafé Raoul naast De Bijenkorf, is er van overtuigd dat de komst van Forum zonlicht zal wegnemen. Hierdoor zou hij ’s zomers verlies lijden, omdat zijn winst vooral in het terras zit. Gevolg: Widouw is en blijft tegen Forum en vecht de zaak uit tot aan de Raad van State. Heeft hij met deze eenmansactie de ontwikkeling van Forum tegen gehouden? Zoveel eer wil Ruigrok hem niet geven. “Meneer Widouw maakt gebruikt van de bezwaarmogelijkheden die de Nederlandse wet hem biedt, hoewel hij erg ver gaat in het bevechten van zijn individueel belang. Er is meer aan de hand, want 1,5 jaar geleden liep het project vertraging op omdat een belangrijke partij een terugtredende beweging maakte. Dit was aanleiding om het concept van Forum tegen het licht te houden en veranderingen aan te brengen. De vraag naar kantoorruimte daalt en in de nieuwe versie komt veel minder kantoorruimte. De mogelijkheid voor meer woningen wordt ook onderzocht. Daarnaast worden aanpassingen in het concept doorgevoerd om de grote winkeltrekker mogelijk te maken. Twee weken geleden is een principe overeenkomst gesloten met een ‘aanjager’, namelijk Primark. Hierdoor wordt de resterende ruimte voor overige winkels sterk gereduceerd en daalt het risico dat er elders in de stad leegstand ontstaat.”

Bij het bedenken van de aanpassingen wordt wel rekening gehouden met het bestemmingsplan. Alles moet zoveel mogelijk binnen deze kaders passen, want het is niet wenselijk dat het hele plan weer door de gemeenteraad moet. De samenstelling van de Rotterdamse gemeenteraad is sinds maart 2014 veranderd, wat voor problemen zou kunnen zorgen. “De zwaarste procedure hebben we al gehad, maar de omgevingsprocedure moeten we nog wel doorlopen worden. Dat mag volgens ons geen beletsel vormen.”

De Raad van State doet in november uitspraak in de zonlichtzaak van Roel Widou1