Overig

Congres en gala-avond met diner en entertainment.

442

In juni vorig jaar vond de eerste uitreiking plaats van de Innovatie Award. Winnaar van deze prestigieuze prijs was Holland Warmte met de maritime booster. Dit jaar is de uitreiking op 10 juni a.s. in het Postillion Hotel Dordrecht.

De Innovatie Award is een initiatief van de Stichting Ondernemersprijzen Nederland. Deze stichting vindt zijn oorsprong in het wegvallen van de Ondernemersprijs Drechtsteden van de Kamer van Koophandel, zoals deze jaarlijks begin januari werd uitgereikt. Werkgevers Drechtsteden en Drechtsteden BUSINESS sloegen de handen ineen en kwamen met een vervolg op de ondernemersprijs, namelijk de Innovatie Award. Niet zo’n vreemde gedachtegang want de regio staat bekend om haar vernieuwende industrie die wereldwijd bekendheid geniet. De Innovatie Award is dan ook een jaarlijks terugkerende innovatiewedstrijd voor innovatieve
regionale producten, diensten en samenwerkings-
verbanden. Innovaties kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Bij technologische innovatie gaat het om het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten of diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht. Van niet-technologische innovatie is bijvoorbeeld sprake bij vernieuwingen in de organisatie of samenwerking tussen organisaties.

Met de uitreiking van de Innovatie Award wil de organisatie een positieve bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn van de innovatieve bedrijven en organisaties in de regio en de gezamenlijke innovatiekracht stimuleren en vergroten. Door de uitstraling van de award-uitreiking worden de Drechtsteden nadrukkelijk geprofileerd als innovatieve regio.

Congres Smart Industry

Voorafgaand aan de uitreiking van de Innovatie Award 2015 wordt het congres ‘Smart Industry’ georganiseerd. Smart Industry is een initiatief van fme, tno, Ministerie van Economische Zaken, vno-ncw, Kamer van Koophandel en Nederland ict. Zowel het bedrijfsleven als de overheid moeten zich sneller bewust worden van de grote kansen die Smart Industry biedt voor toekomstige economische groei en werkgelegenheid. Behalve een beter begrip van de mogelijkheden vragen bedrijven om gerichte investering door de overheid. In januari jl. vond de landelijke aftrap plaats van Smart Industry. Bij de kickoff waren bijna 500 ondernemers, wetenschappers en belangstellenden aanwezig. Smart Industry in Nederland is binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda een belangrijk cross-sectoraal thema. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter team Smart Industry: “De toekomst is aan Smart Industry. Wat we nodig hebben is een slagvaardige en daadkrachtige nationale Smart Industry-aanpak. Er is geen tijd te verliezen. ”

Smart Industry behelst het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailormade kan produceren. Kom ook naar het congres op 10 juni en hoor meer over Smart Industry. De aanvang van het congres is 16.00 uur.

Uitreiking Innovatie Award 2015

Aansluitend aan het congres ‘Smart Industry’ vindt de uitreiking van de Innovatie Award plaats, eveneens in het Postillion Hotel Dordrecht. Aan het eind van de gala-avond met diner en entertainment, zullen Jan Peter Balkenende en juryvoorzitter Sjef van Dooremalen de Innovatie Award 2015 uitreiken.

Extra prijzen

Dit jaar zullen er naast de Innovatie Award nog twee prijzen worden uitgereikt. Daarmee willen wij het belang van jeugd en techniek nadrukkelijk onderstrepen. Het betreft een prijs voor een studenten MBO-3 en MBO-4, die deelgenomen hebben aan een unieke opleiding die gezamenlijk door Da Vinci College en Metalent wordt georganiseerd. Ook wordt er een prijs uitgereikt voor het beste profielwerkstuk (techniek) HAVO-VWO van de scholen in de regio.

De organisatie

De organisatie van de Innovatie Award is in handen van Stichting Ondernemersprijzen Nederland. Het Stichtingsbestuur bestaat uit Teun Muller (voorzitter), Joop Hylkema (penningmeester) en Hendrik Jan van der Rhee. Het initiatief wordt breed gedragen en daartoe is er ook een Raad van Toezicht geformeerd bestaande uit Arie Verberk, Jan-Dirk Smit en Hans Tanis. Juryvoorzitter is Sjef van Dooremalen en jurysecretaris is Arie van den Herik. De presentatie van de gala-avond is in handen van Jan-Dirk Stouten. Met elkaar zetten zij zich in voor het organiseren en promoten van onder meer de Innovatie Award. Alle activiteiten hiervoor worden overigens uitgevoerd zonder winstoogmerk.

Ondersteuning

De organisatie wordt ondersteund door verschillende partners en sponsoren. Ook u kunt ons actief ondersteunen! Op de website www.innovatieawarddrechtsteden.nl vindt u alle informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden als partner of als sponsor.

Wilt u zich profileren rondom de uitreiking van de Innovatie Award? Wij komen graag in contact met u om de mogelijkheden te bespreken. Bel hiervoor (0180) 33 16 00, mail naar secretaris@innovatieawarddrechtsteden.nl of scan onderstaande qr-code in.