Overig

Containertransferium Alblasserdam biedt kansen voor de transportsector

942

Binnenkort vinden er volop activiteiten plaats op het containertransferium dat langs de rivier de Noord in Alblasserdam is
gevestigd. Met wethouder Peter Verheij van de gemeente
Alblasserdam en directeur Rien Geurts van BCTN praten we over het project dat een lange voorgeschiedenis heeft. Onder de naam containertransferium Alblasserdam gaat het transferium nu eindelijk operationeel.

“We zijn als gemeente in 2009 bij het project betrokken geraakt,” zo begint Verheij. “Op dat moment waren de Rijksoverheid en het Havenbedrijf Rotterdam al een poosje in onze regio op zoek naar een geschikte plek voor een transferium. Daarmee wilden ze verkeerspieken en de filedruk opvangen en een efficiënter trucktransport bewerkstelligen. Ze hadden drie locaties op het oog: Gorinchem, Dordrecht en Alblasserdam. Aanvankelijk waren we not amused over de gang van zaken omdat we niet betrokken waren bij de plannen. Toen we ervan op de hoogte werden gesteld, hebben we gevraagd de locatie nog eens onder de loep te nemen. We vreesden dat het transferium voor veel (verkeers)overlast zou gaan zorgen.”

Maar de plannen waren redelijk hard. De aanleg van het transferium was onlosmakelijk verbonden met de aanleg van de Tweede Maasvlakte en vooral met het bereikbaar houden van de havengebieden. “Er waren allerlei studies gedaan naar de bereikbaarheid waaruit bleek dat deze gewaarborgd zou blijven. Zo heeft Rijkswaterstaat voor bijna een miljoen geïnvesteerd om dat te realiseren.” Er was inmiddels een consortium opgericht dat al druk bezig was plannen te maken voor de exploitatie van het containertransferium. Toen de economische crisis zijn tol begon te eisen, haakte het consortium af, alleen BCTN (Binnenlandse Container Terminal Nederland) bleef in het transferium geloven.

Scepsis

Verheij: “Het heeft nogal wat gevolgen als een intensief logistiek bedrijf zich in je gemeente wil gaan vestigen. Gedurende het gehele proces heb ik intensief contact gehad met BCTN en het Havenbedrijf Rotterdam en hebben we sluitende afspraken gemaakt over bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze waarborgen waren voor mij als wethouder voldoende om met de plannen in te stemmen.” Inmiddels is de scepsis verdwenen, sterker nog, in de loop van de tijd heeft er een positieve wending plaatsgevonden. In 2012 zijn de contracten getekend tussen de gemeente Alblasserdam, het Havenbedrijf Rotterdam en BCTN over de exploitatie van het containertransferium. In dit contract hebben de partijen de maatregelen vastgelegd die BCTN neemt om van het containertransferium een duurzaam overslagbedrijf te maken. Directeur Rien Geurts van BCTN hierover: “We streven naar een milieuvriendelijke terminal met elektrische kranen, schonere brandstof, walstroomvoorziening voor de binnenvaart, duurzame verlichting, extra maatregelen voor de afscherming van geluid en licht en zelfs de stenen waarmee de terminal is geplaveid zijn CO2-arm gefabriceerd.” Nadat in 2013 daadwerkelijk met de bouw van het transferium is gestart, merkt de wethouder dat er steeds meer ondernemers geïnteresseerd raken in de ontwikkeling en voortgang van het project. “We krijgen redelijk veel vragen en verzoeken van bedrijven die kansen zien in het transferium en zich hier willen vestigen.”

Warmlopen

De Alblasserdamse terminal moet begin april operationeel zijn, zegt Geurts. “Dan moet de kraan gereed zijn en kunnen we een paar uur per dag warmlopen tot het moment dat alles goed is ingeslepen. We beginnen met één schip per dag en naarmate het volume toeneemt, met meerdere schepen per dag. Containers die worden afgeleverd in Alblasserdam, worden gegarandeerd de volgende dag gelost op de Maasvlakte en vice versa. De BCTN-binnenvaartshuttle doet dagelijks alle Maasvlakte-terminals aan. Het kunnen ophalen van containers in Alblasserdam levert een significante tijdsbesparing op voor truckers. Het is eigenlijk een soort busdienst die we gaan uitvoeren.”

P+R

BCTN is al vanaf het prille begin bij de ontwikkeling van het transferium betrokken. Aanvankelijk als deelnemer aan het consortium en later als enig overgebleven gegadigde. Geurts: “Mijn eerste werkdag bij BCTN stond al direct in het teken van het transferium. Ik was nog geen uur binnen of we moesten naar het Havenbedrijf Rotterdam voor een bespreking over de plannen in Alblasserdam. Het transferium is gebaseerd op het gedachtegoed van een personentransferium. Aan de rand van grote steden vind je dikwijls een ruime gelegenheid voor P+R om de parkeerdruk in het stadscentrum en files op de wegen naar de stad te verminderen. Onze terminal heeft hetzelfde doel, alleen gaat het hier om containers. Zo ontlasten we de A15 en de Maasvlakte. Het draagt direct bij aan het bereikbaar houden van de haven van Rotterdam en het scheelt truckchauffeurs een rit van zo’n vier uur.”

Capaciteit

Als de terminal eenmaal op volle toeren draait bedraagt de capaciteit zo’n 200.000 TEU (twenty feet equivelant unit – een container kan een 40 voet of 20 voet container zijn) per jaar. Voorlopig maakt BCTN gebruik van één kraan, dus zullen er ongeveer 100.000 TEU op het vier hectare grote terrein verwerkt worden. “Het aantal vrachtwagens van en naar het containertransferium is aan een maximum van 180.000 vervoersbewegingen per jaar verbonden,” vervolgt Geurts. “Dat betekent dat we maximaal 200.000 TEU per jaar kunnen handelen. Deze aantallen zijn afgeleid van de maximale  verkeerstromen in de omgeving en de bereikbaarheid van de terminal. Over ongeveer zes jaar verwachten we zoveel volume te hebben dat de twee kranen volop werk hebben. Dan zullen ook meerdere schepen per dag bij de terminal aanleggen.” Peter Verheij merkt op dat over verkeersstromen en belastbaarheid van de wegen goede afspraken zijn gemaakt. “Er is rekening gehouden met het gemiddelde gewicht van een vrachtwagen met containerlading. Daar is het huidige wegennet op berekend. We monitoren continu de gebruiksintensiteit van de wegen, het gebruik van sluiproutes en het gewicht van de vrachtwagens.”

Groei

Het Havenbedrijf Rotterdam is eigenaar van de grond waarop het container transferium is gevestigd. BCTN heeft de grond voor 25 jaar in concessie gekregen. De gemeente Alblasserdam is faciliterend geweest zoals gebruikelijk is bij elke bedrijfsvestiging in het rivierdorp. In totaal is er tien hectare beschikbaar, de huidige omvang van het transferium bedraagt vier hectare, er is dus nog ruimte voor groei en voor aanpalende bedrijven. Geurts: “In 2007 toen er nog geen sprake was van een economische crisis is er een aantal scenario’s opgesteld. De huidige maatstaven zijn anders. Toen waren er andere verwachtingen dan nu en kengetallen van toen zijn nu niet meer van toepassing. Het is een feit dat het weer steeds beter gaat in de transport en logistieke sector, maar daar is het voorlopig even mee gezegd. Het is daarom lastig aan te geven wat de vestiging van het transferium in termen van werkgelegenheid kan betekenen. We hebben niet van die arbeidsintensieve activiteiten, maar de bedrijven die van onze faciliteiten gebruiken maken echter wel. Dit transferium biedt op termijn mooie kansen en zal zeker logistieke activiteiten aantrekken.”

Ideale plek

Geurts vertelt vervolgens waarom logistieke activiteiten juist in onze omgeving zo prominent zijn vertegenwoordigd. “De beste plek om logistieke activiteiten te ontplooien is hier,” doceert Geurts. “Europa telt ongeveer 500 miljoen inwoners. De helft hiervan, dus zo’n 250 miljoen mensen woont in een straal van ongeveer 500 kilometer rond Rotterdam en Antwerpen. De mensen die in dit gebied wonen, beschikken ook over het meeste geld. Verder weg in Europa is het allemaal een stuk minder. Disneyland heeft zich niet voor niets in Parijs gevestigd. Dat is namelijk zo’n beetje het centrum van het rijke Europa. Alle belangrijke distributie centra vind je dan ook in een brede strook vanaf Rotterdam via Zuid-Nederland en  Noord-België naar Straatburg. Bijna alle gemeenten in Nederland willen een dergelijk transferium zoals hier binnen hun grenzen hebben. Dit is echter dé ideale plek voor een logistiek centrum.”

Duurzaam

De heren filosoferen nog even na over het transferium. Over de aanvankelijke scepsis en de overtuiging dat het mooie kansen biedt voor de regio. Peter Verheij: “We zijn er inmiddels wel van overtuigd dat het voor de regio van economisch belang is dat het transferium in Alblasserdam is gevestigd. Critici maken zich zorgen over de toenemende file-problematiek op de A15 en die zorgen delen wij als gemeentebestuur. Maar deze problematiek staat los van de komst van het transferium. Dit trekt bedrijvigheid aan in een sector die weer perspectief aan de horizon ziet.” Geurts wil daaraan graag nog wat toevoegen. “Dit wordt de duurzaamste terminal in Nederland. Niet voor niets staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel. Onze schepen varen met zwavelvrije brandstof en wij streven op onze terminal naar de best beschikbare technieken. Als je pretendeert een goed alternatief te zijn voor vervoer over de weg, moet je ook groener zijn dan het vervoer over de weg. Maar uiteindelijk vraag ik mij af of er ook zoveel commotie zou zijn geweest als hier grote loodsen zouden zijn gebouwd. Een transferium is namelijk niet meer dan een magazijn zonder muren. En in plaats van pallets praten we hier over containers. In aantallen vervoersbewegingen maakt het waarschijnlijk weinig uit.”