Overig

Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei

653

 

Het Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant werken aan een duurzame groei van Moerdijk. Om dat mogelijk te maken, hebben deze drie partijen gezamenlijk het haven- en industrieterrein Moerdijk aangemeld als ontwikkelingsgebied binnen de Crisis- en herstelwet. Deze wet schept ruimte voor allerlei vernieuwende maatregelen en projecten die bijdragen aan een duurzame economische groei. Eind november werd bekend dat minister Schultz van Haegen het haven- en industrieterrein heeft opgenomen in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet.

In de Havenstrategie 2030 hebben Havenschap, provincie en gemeente de ambitie uitgesproken om Moerdijk te ontwikkelen tot meest duurzame haven- en industrieterrein bedrijf van Europa. Ook willen zij van Moerdijk het belangrijkste haven- en industriecomplex in de Vlaams Nederlandse Delta maken, als het gaat om duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. Maar dat mag geen extra druk leggen op de leefbaarheid, de omgeving en de natuur. Uitgangspunt van de Havenstrategie is de balans tussen economische belangen, duurzaamheid en een veilige, leefbare regio. De Crisis- en herstelwet helpt daarbij.

Groeien binnen de bestaande geluidsnormen
Groeien – ruimte bieden aan extra bedrijvigheid – zónder dat er meer geluid wordt geproduceerd. Dat is één van de opdrachten waar het havenschap de komende jaren aan gaat werken. Het afgelopen jaar experimenteerde het havenschap met verhandelbare geluidsrechten. Bedrijven die stiller gaan werken, verdienen ‘noise credits’. Deze verkopen zij aan andere bedrijven, die dan meer ‘herrie’ mogen maken. Onder de streep blijft de geluidsproductie op het terrein gelijk.

Crisis- en Herstelwet helpt
De aanwijzing van Moerdijk als ontwikkelingsgebied binnen de Crisis- en herstelwet kan het succes van dergelijke initiatieven vergroten. “Het wordt mogelijk een juridisch kader te leggen onder initiatieven als deze”, zegt Sjef de Wijs, beleidsmedewerker geluid bij de Provincie Noord-Brabant. “Overheden krijgen daarmee nieuwe toetsingskaders in handen, die zij kunnen gebruiken bij vergunningverlening. Ze kunnen zo veel beter sturen op de geluidsproductie.”

Zonebeheerplan
“Ook het zonebeheerplan is zo’n voorbeeld. Zo’n plan heeft nu geen juridische geldigheid. Als het gebied de status heeft van ontwikkelingsgebied, heeft het dat straks wel. Provincie en gemeente kunnen dan heel precies bepalen waar je precies hoeveel geluid mag maken. Tot op de vierkante meter nauwkeurig. Nu geldt er één norm voor het hele gebied. Als een bedrijf aan de rand van het terrein veel ‘herrie’ maakt, is de maximaal toegestane geluidsproductie voor het hele gebied relatief snel opgesoupeerd. Dat betekent dat Moerdijk op slot zou gaan. Er zouden geen nieuwe bedrijven kunnen worden toegelaten, bestaande bedrijven zouden niet kunnen uitbreiden. Het uitgangspunt is immers: we gaan groeien bínnen de bestaande geluidsnormen. Met een zonebeheerplan kunnen we de beschikbare geluidsruimte maximaal en flexibel benutten. Zo kunnen we groeien, terwijl de geluidsoverlast niet toeneemt.”

Economie en natuur hand in hand
Ook nieuwe natuurprojecten kunnen baat hebben bij de Crisis- en herstelwet, zegt Roland-Jan Buijs. Buijs is als ecologisch adviseur betrokken bij Duurzame Verbindingen Moerdijk. “We gaan onderzoeken of we vernieuwende proefprojecten kunnen ontwikkelen die de omliggende natuurgebieden sterker maken en daarmee extra ruimte creëren voor economische groei. Denk aan bedrijven die samen vaststellen wat hun ontwikkelbehoefte is en hoeveel uitstoot van stikstof daarmee gepaard gaat. Zij zouden vooraf kunnen investeren in natuurwaarden. Zorgen voor een uitbreiding van de kwetsbare stroomdalgraslanden, bijvoorbeeld. Dat maakt de natuur sterker en robuuster. Ze kan dan een stootje hebben, als bedrijven in de toekomst besluiten uit te breiden. Zowel natuur als economie profiteren. Binnen de Crisis- en herstelwet wordt verkend op welke manier zulke initiatieven een juridische status kunnen krijgen. Haven- en industrieterrein Moerdijk kan zo duurzaam groeien.”

Besluitvorming
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Haven- en industrieterrein Moerdijk is in dit voorstel één van de zes nieuwe ontwikkelingsgebieden. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie. Daarna volgt advisering door de Raad van State.