Overig

De controller voor één dag

1090

Henk Oosse steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij dicht zijn concept ‘De controller voor één dag’ een grote toekomst toe. Wat zijn de succesfactoren van dit simpele, maar doeltreffende idee?

Oorspronkelijk was Oosse actief in het bankwezen, daarna ging hij als zelfstandig interimmanager aan de slag. “Mijn belangrijkste drijfveer was om ondernemers te helpen door kennis te delen en te voorzien van adviezen. Ik zit graag bij ondernemers aan tafel om mee te denken en als klankbord te dienen voor wat betreft hun bedrijfsactiviteiten. Gezien mijn achtergrond ging de focus hierbij steeds meer richting de financiële en de proceskant van het ondernemen. Een ondernemer is nu eenmaal goed in zijn corebusiness en geneigd zich minder intensief bezig te houden met zijn cijfers en toetsen van de interne processen.”

Dagdeel

Dit gegeven bracht hem op het idee om zijn professionaliteit en ervaring in te zetten voor een nieuw concept: controller voor één dag. Een controller die onafhankelijk meedenkt met een ondernemer, zonder dat er zo’n medewerker fulltime in dienst genomen hoeft te worden. Oosse: “In het midden- en kleinbedrijf is er vaak niet de mogelijkheid om een controller in dienst te nemen. Natuurlijk is er wel regelmatig contact tussen de ondernemer en zijn administrateur/accountant, maar juist die ondernemer heeft behoefte aan meer contact en ondersteuning. Ik ben begonnen om mij vooral bij het midden- en kleinbedrijf aan te bieden als financieel adviseur. Dat gaat in principe per dagdeel, maar ook kan men mij voor een aantal uren per week of per maand inhuren. Het gaat mij meer om regelmatig contact en meedenken in de ontwikkeling van het bedrijf. De cijfers vertalen naar de dagelijkse praktijk van de opdrachtgever is daarbij ondersteunend.”

Second opinion

De gekwalificeerde controller is nog maar net bezig met zijn bedrijf De controller voor één dag.  “Sinds februari jl. staat het concept in de markt. Ik ben al aan de slag voor een aantal klanten maar heb nog voldoende ruimte voor anderen.

Mijn ambitie is dat er over een aantal jaren een flinke organisatie staat met controllers voor één dag. Functioneren als onderdeel van het bedrijf waarvoor wij actief zijn, dat is zoals ik nu functioneer en dat ook in de toekomst als meer waarde te blijven leveren, dat is mijn ideaal. Onze dienstverlening gaat dan verder dan het puur cijfers interpreteren en adviseren. Wij kijken naar processen, benoemen knelpunten en fungeren daardoor als sparringpartner van de ondernemer.” Oosse gelooft heilig in het concept. Het past volgens hem uitstekend in de flexibilisering van de arbeidsmarkt die steeds actueler wordt. Vanwege zijn bancaire achtergrond kan de dienstverlening van Oosse nog een spade dieper gaan. “Ook bij vragen over
financieringen kan ik advies of een second opinion geven. Banken zijn niet scheutig met het verlenen van kredieten, daardoor worden er steeds meer andere kredietbronnen aangeboord. Daarbij kan ik eveneens mijn meerwaarde bewijzen door te adviseren en te ondersteun. Dit kan op projectbasis, maar ook op
basis van going-concern.”