Overig

De Jong Zuurmond BV wint aanbesteding beheercontract

840

De Jong Zuurmond BV won de Europese aanbesteding voor het beheercontract op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Sinds 1 juli jl. verzorgt het bedrijf het beheer en onderhoud. Gerrit Zuurmond is directeur van het bedrijf dat totale dienstverlening aanbiedt voor wat betreft onderhoudswerkzaamheden aan droge- en natte infrastructuur.

De overheid trekt zich meer en meer terug uit het beheer en onderhoud van de infrastructuur. De taken worden daarbij overgedragen aan marktpartijen. Het is daarom niet verwonderlijk dat aannemer De Jong Zuurmond BV uit Beesd vooral werkt voor de overheid en overheid gerelateerde organisaties. Opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en haven- en industrieterreinen zoals in Moerdijk en Rotterdam. Gerrit Zuurmond is blij met de opdracht voor het Havenschap Moerdijk: “Het past precies in ons plaatje. Het leuke is dat ik hier zo’n twintig jaar geleden al over het terrein rondliep toen ik bij Burggraaf Onderhoud BV werkte. Dat bedrijf verzorgde toen het beheer en onderhoud in Moerdijk. Daarna ben ik in 1986 voor mijzelf begonnen met Zuurmond Groen BV en heb later aannemingsbedrijf De Jong overgenomen. Boskalis participeert overigens ook in onze organisatie.” Vanuit Beesd coördineert en verzorgt het bedrijf alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden die zij in het hele land uitvoeren. Daar beschikken zij ook over een vier hectare groot terrein waar al het materiaal is gestald. “Ons principe is dat we alles in eigen huis doen wat kennis en faciliteiten betreft. Capaciteit kunnen we altijd inhuren als het nodig is.” Met hun activiteiten behoort De Jong Zuurmond tot de grootste bedrijven op dit gebied in Nederland. “Tot onze werkzaamheden behoren onder meer het maaien en reinigen, het verwijderen van zwerfvuil, het aanbrengen van wegafzettingen en wegmarkeringen etc. Daarnaast verzorgen we het peilen en op diepte houden van havens, het inspecteren en onderhouden van wegen. Dat alles samengevat maakt ons tot een totale dienstverlener als het gaat om onderhoudswerkzaamheden.”

Feestje
Van het aantal bedrijven dat aan de selectieprocedure meedeed voor het beheercontract, bleven er uiteindelijk vijf over. Daarvan hebben er vier daadwerkelijk een aanbieding gedaan aan het Havenschap Moerdijk op basis van prijs en kwaliteit. Zuurmond: “Je levert een plan in over hoe jij denkt de komende vijf jaar het terrein te gaan onderhouden. Dat plan in combinatie met de prijs gaf de doorslag. Als voorbereiding op de tender hebben we intensief op het haven- en industrieterrein rondgekeken om een beeld van de huidige situatie te krijgen en een plan van aanpak te kunnen maken. Eerst hebben we een globale opzet gemaakt en daarna een gedetailleerde inschrijving ingediend. Ik had natuurlijk het voordeel dat ik hier in het verleden actief ben geweest. Dat we de aanbesteding hebben gewonnen, is wel met een klein feestje gevierd. Op 1 juli zijn we begonnen. We gaan het hele gebied van het havenschap in goede conditie houden. Zoals het er nu bij ligt, zo moeten we het over vijf jaar exact weer opleveren. Gelukkig is dat onze corebusiness, dus we verwachten geen al te grote problemen.”

Nieuwe dimensie
“Moerdijk is een mooie opdracht, het is een overzichtelijk en geen supergroot gebied. Er is een vaste ploeg van vijf mensen van ons actief in Moerdijk. Deze ploeg kunnen wij bij calamiteiten of bijzondere opdrachten snel opschalen naar zo’n vijftien mensen,” vertelt Zuurmond. Alles doet De Jong Zuurmond in eigen beheer, met eigen mensen en middelen. Alleen voor de gladheidbestrijding op het omvangrijke haven- en industrieterrein schakelt De Jong Zuurmond het ook op Moerdijk gevestigde bedrijf Eurosalt in. Voor ernstige calamiteiten is een samenwerkingsverband afgesloten met enkele hierin gespecialiseerde bedrijven. De Jong Zuurmond beschikt inmiddels ook over een eigen opslag op Moerdijk. Hier staan de machines gestald en is het materiaal opgeslagen. Het beheercontract geeft een nieuwe dimensie aan de facilitaire dienstverlener. Zuurmond hierover: “Dit is een innovatief gebied. Er gebeurt veel meer dan menigeen denkt en er zijn mooie en interessante bedrijven gevestigd. Het is een groot potentieel om te onderhouden.” Daarbij doelt Zuurmond op de 400 bedrijven die het terrein bevolken. Die bieden namelijk de nodige kansen volgens Gerrit Zuurmond. “Wij gaan de bedrijven benaderen voor het onderhouden van hun tuin of voor onderhoud van hun terrein. Zo creëer je een win-win situatie, zowel voor de bedrijven als voor ons. Bovendien ontstaat er een eenheidsbeeld door alles op één manier te onderhouden. Dat levert een mooi en verzorgd geheel op. Met een aantal bedrijven hebben we hiervoor al contracten afgesloten. Daarnaast bieden de plannen met het nieuwe Logistiek Park Moerdijk en het Industrial Park ons eveneens de nodige kansen.”

“Wij proberen altijd en overal die dienstverlener te zijn waar iedereen tevreden over is. Dat doen we door servicegericht te werken. We zijn nu twee maanden bezig in Moerdijk en het gaat wat ons betreft uitstekend. De contacten en de samenwerking verlopen in goede harmonie,” zo besluit een tevreden Gerrit Zuurmond.