Overig

De scholarships van NexTecH bieden mooie studiekansen

1210

Bij KROHNE in Dordrecht werden op 2 juli de NexTecH scholarships uitgereikt. Techniekscholieren van CSG De lage Waard in Papendrecht, het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht en het Willem de Zwijger College in Papendrecht ontvingen een studiebeurs voor hun technische vervolgopleiding. Een feestelijke bijeenkomst waarbij de gelukkige winnaars in het zonnetje werden gezet. Voorafgaand aan die uitreiking vond er een rondetafelgesprek met de winnaars plaats.

Naast de winnaars Wouter Cijsouw, Tobias Stee-vensz, Joris Rijsdijk, Colinda Kemp, Iris Leijten, Kyara Keizer en Karlijn Merkus schoof ook NexTecH juryvoorzitter Sophia van Bakel aan tafel. Zij liet weten dat de jury zeer onder de indruk van de profielwerkstukken en het enthousiasme van de leerlingen was. Niet alleen de studenten, maar ook hun begeleiders van de middelbare scholen die voor deze gelegenheid meekwamen, waren zichtbaar trots.

GEMOTIVEERDE JONGEREN

Traditiegetrouw stelt NexTecH ieder jaar vier studiebeurzen beschikbaar, elk ter waarde van 8.400 euro gedurende een studieperiode van vier jaar. Ze zijn voor havo- of vwo-scholieren die een profielwerkstuk hebben gemaakt op het gebied van techniek en het bestuur van NexTecH tevens door middel van een motivatiebrief hebben overtuigd. Van Bakel legt uit: “Door het beschikbaar stellen van studiebeurzen probeert NexTecH gemotiveerde jongeren die kiezen voor een technische ver-volgstudie te behouden voor de regio.”

LIEFDE VOOR TECHNIEK

Ook dit jaar weer lag volgens Van Bakel het niveau hoog en spat het enthousiasme van de werk-stukken af. “De ingezonden profielwerkstukken laten duidelijk een liefde voor techniek zien. Ook hebben ze allemaal gekozen voor een actueel onderwerp en was het voor de betrokken leerlingen belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij. Ook dat spreekt aan.” Mark van de Wetering, begeleider en docent natuurkunde bij CSG De Lage Waard geeft aan dat het belangrijk is dat scholieren een onderwerp kiezen dat aansluit bij hun interesse. “Leerlingen besteden veel tijd aan het werkstuk en moeten zichzelf specialisten maken op een specifiek onderdeel.” Laurens van den Broek van het Willem de Zwijger College knikt instemmend en zegt: “De studie-uren die er voor de werkstukken staan zijn veelal overschreden. Ook omdat de studenten het leuk vinden om het aan het project te werken.”

INZENDINGEN

INZENDINGENHet wordt duidelijk dat de verplichte profiel-werkstukken om een behoorlijke tijdsinvestering vragen, maar dat er met veel plezier aan de werkstukken is gewerkt. En dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Toch is het aantal inzendingen om mee te dingen naar de NexTecH scholarships volgens Van Bakel minder hoog dan verwacht. Volgens winnaar Kyara Keizer komt dit omdat veel leerlingen er niet over nadenken om het in te leveren. Van de Wetering zegt: “Veel leerlingen denken dat er iets succesvols uit een onderzoek moet komen. Als dit uitblijft, is er wat schroom om het in te leveren terwijl dat niet nodig is.” Er wordt geopperd om de NexTecH scholarships wellicht nog meer te promoten op scholen. Tobias Steevensz denkt dat de extra motivatiebrief wellicht een drempel kan vormen.

TECHNIEK

Extra reden dus voor de studenten aan tafel om trots te zijn over hun enthousiasme voor techniek en de geleverde prestatie in het bijzonder. De vraag rijst vervolgens of techniek niet meer gestimuleerd zou moeten worden op middelbare scholen? Colinda geeft als reactie: “De vakken natuurkunde en scheikunde gaan mij goed af, maar ook werkt het enthousiasme van de docenten aanstekelijk.” Van de Wetering vult aan dat leerlingen in de eerste klas van de middelbare school al in aanraking komen met techniek. “De eerste kennismaking begint met de basis en kleine proefjes. We hopen zo dat leerlingen met de techniek verder willen gaan en zich uiteindelijk aanmelden voor de studiebeurzen van NexTecH. De scholarships bieden mooie studiekansen.”

NIET VERWACHT

Dat kunnen de studenten alleen maar beamen. Geen van de aanwezigen had verwacht een scholarship te winnen. Ze vertellen dat ze hun geluk niet op konden toen ze het goede nieuws via de mail vernamen. Iris: “Ik las het mailtje en kon het echt niet geloven dat we gewonnen hadden. Ook Joris had het echt niet verwacht. Karlijn zegt tot slot: “Wij hadden ons aangemeld omdat mijn broer vorig jaar een scholarship van NexTecH heeft gewonnen. Niet te verwachten dat we dan ook nog eens zouden winnen.”