Overig

De WD 70 jaar verbonden aan vooruitgang

531

Bent u ook onze gast tijdens de Industriedag?

Werkgevers Drechtsteden, de regionale werkgeversorganisatie in de Drechtsteden, bestaat dit jaar 70 jaar en wil dit graag vieren met alle werkgevers in de Drechtsteden. Wij doen dit door de jaarlijkse Industriedag van 28 oktober aanstaande open te stellen voor een breed publiek van werkgevers in onze regio. Als centraal thema voor deze dag is gekozen voor ‘VERBINDEND ONDERNEMEN’. Een motto dat de WD al jaren uitdraagt en in de praktijk tot mooie resultaten en succesvolle lobby heeft geleid. Door samenwerking ontstaat verbinding hetgeen bevorderlijk werkt op velerlei fronten zoals lobby, efficiency, innovatie, duurzaamheid, en dergelijke.

We zouden het ongelofelijk leuk vinden als er veel werkgevers in de regio gehoor geven aan onze oproep om te komen zodat we het motto “verbindend ondernemen” in alle opzichten tot uitdrukking kunnen laten komen.

Het belooft een feestelijke dag te worden. We gaan weer een heel circus voor u optuigen zoals u dat in de afgelopen jaren van ons gewend bent. De locatie blijft gewoontegetrouw geheim. U wordt met bussen naar de locatie vervoerd en aan het eind van de middag weer in Dordrecht afgeleverd.

De hele dag zullen vooraanstaande sprekers vanuit diverse invalshoeken het thema belichten en uiteraard zal er ook voor het nodige entertainment worden gezorgd. De Industriedag 2015 levert u naast een inhoudelijke boodschap over het thema ook een prachtig platform om uitgebreid te netwerken met werkgevers en bestuurders in de regio.

In voorgaande edities van de Industriedag kregen we veel verzoeken van organisaties die graag wilden deelnemen maar geen WD-lid zijn en WD-leden die graag relaties mee wilden nemen. In dit jubileum jaar willen we daar allemaal gehoor aan geven: deelnemers van bedrijven die geen lid zijn van de WD kunnen eenmalig deelnemen voor €100,- p.p.

Indien u geïnteresseerd bent om te zijner tijd de uitnodiging voor deze feestelijke manifestatie te ontvangen, geeft u zich dan alvast op bij het secretariaat van de WD,
wd@werkgeversdrechtsteden.nl onder vermelding van “deelname aan Industriedag 2015”.

– Teun Muller