Overig

‘Dit is een tijd van herijking’

430

Ondernemersvereniging Deltalinqs vertegenwoordigt proactief ruim 700 bedrijven in de Rotterdamse haven. Als belangenbehartiger, productontwikkelaar en ketencoördinator voor zo’n 180.000 medewerkers uit 14 verschillende sectoren staan de ogen en oren altijd open om in te zetten op een verdere duurzame economische ontwikkeling van het havengebied. Voorzitter Steven Lak is gematigd positief over het toekomstperspectief van Rotterdam en legt uit waarom.

“Om Rotterdam de belangrijkste hub van Europa te laten blijven, is het zaak op verschillende fronten actie te ondernemen. Het marktaandeel binnen de Europese Unie, bestaande uit 500 miljoen consumenten, moet omhoog. Om dat te bereiken, moet de rijksoverheid ook meewerken. De lasten in de Rotterdamse haven zijn in vergelijking met concurrerende gebieden onevenredig zwaar. Dit draagt niet bij aan een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. Rotterdam zou moeten profiteren van haar schaalgrootte, maar het tegendeel is waar. De bouwleges en onroerende zaakbelasting voor havenbedrijven zijn in mijn ogen te hoog. En wat doet de gemeente daarvoor terug? De verschillen met Antwerpen zijn gigantisch. Op jaarbasis ontvangt die haven trouwens ook zo’n 200 miljoen euro meer aan overheidssubsidie dan Rotterdam.” Op het gebied van veiligheid en milieu neemt Nederland regelgeving zeer serieus. Iets waar Lak uiteraard volledig achter staat. Wat hij echter onnodig vindt, is dat de overheid bovenop de norm met aanvullende regels komt. “In de kopgroep zitten is prima, maar je hoeft niet een kilometer vooruit te rijden. Uiteindelijk kom je jezelf dan tegen. De Nederlandse overheid wijkt te veel af van wat Europees is afgesproken en dat belemmert het creëren van een aantrekkelijk level playing field. Voedseltesten op containers met groente en fruit zijn in Rotterdam bijvoorbeeld twee keer zo duur als in Antwerpen, terwijl zo’n inspectie er precies hetzelfde uitziet. Dat is niet uit te leggen, ook niet door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Binnenkort verschijnt er een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dit onderwerp. De uitkomsten waren maanden geleden al bekend, maar het rapport is nog steeds niet officieel geopenbaard. Als straks het rapport er definitief ligt, hoop ik dat alle betrokkenen er met een kritische blik en oplossingsgericht naar gaan kijken. Ondernemers willen gelijke speelvelden bij het bedrijven van hun business. Het mag dus niet zo zijn dat de NVWA-kosten in Antwerpen, met de trein gelegen op 30 minuten van Rotterdam en qua arbeidskosten vergelijkbaar met Nederland, twee keer zo laag liggen.”

Scenariodenken

Lak benadrukt dat er de afgelopen periode ook goede ontwikkelingen zijn geweest. “Op het gebied van infrastructuur zijn mooie stappen gezet. De aanleg van de Blankenburgtunnel is goed voor de bereikbaarheid van de regio en het verdiepen van de Nieuwe Waterweg positief voor de scheepvaart. De weg- en binnenvaartverbindingen zijn in Rotterdam op orde. Van oudsher is het spoor echter een zwakke schakel. De Noord-Duitse havens zijn op dat vlak traditioneel veel sterker. Om het aandeel van goederenvervoer per spoor omhoog te brengen, is een inhaalslag noodzakelijk. Revitalisatie van de Calandspoorbrug is daarvoor noodzakelijk, want van groot belang voor de af- en aanvoer van goederen van en naar De Maasvlakte. Dat is een rijkstaak, net als een adequate aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoorwegennet.” Op andere vlakken kunnen bedrijven zelf actie ondernemen voor een verdere ontwikkeling van het havengebied en dat gebeurt ook, merkt Lak. “Dit is een tijd van herijking. Het besef is er dat grote groeiprognoses niet in alle branches haalbaar zijn. Die nieuwe werkelijkheid is ingedaald. Dat leidt tot hernieuwd denken bij het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijksoverheid, maar ook bedrijven doen dat. Het gros neemt plannen opnieuw onder de loep en is bezig met het maken van nieuwe scenario’s. Wat gaat 3D printing ons brengen? Hoe zal de verandering in energievormen er precies uit komen te zien? Wat zijn de gevolgen wanneer energieopslag makkelijk en goedkoop wordt?  Zulke vragen spelen. Inzetten op een realistische, duidelijke, eensgezinde strategie; dat is wat er gebeurt. Partijen weten elkaar daarvoor steeds beter te vinden. Men durft informatie uit te wisselen en krachten te bundelen. Dat is nodig, want de concurrentie in het buitenland zit ook niet stil.” De geluiden over een economie die zich weer op het niveau van 2008 zou bevinden, neemt de voorzitter van Deltalinqs voor lief. “Ik ben gematigd positief. Er is weer wat groei, maar er zijn ook veranderingen die druk geven. Dat is de realiteit. Tegenslag is ook niet altijd slecht, want het dwingt vaak tot creativiteit. Zo kunnen er mooie, nieuwe dingen ontstaan. “ Deltalinqs is zelf ook volop in beweging. “We praten nog meer met onze achterban en bespreken en volgen alle ontwikkelingen op de voet. Bij het kiezen van onze prioriteiten, onderbouwen we goed hoe we daar toe gekomen zijn. Dat leidt tot wederzijds begrip. We zullen het allemaal met elkaar moeten doen en mogen ook best trots zijn op de dingen die we in deze sector als klein land voor elkaar krijgen. De mainport Rotterdam vertegenwoordigt een enorme waarde voor de gehele Nederlandse economie. Dat besef bespeur ik alleen nog te weinig bij de rijksoverheid. Daar moet de komende jaren verandering in komen.”