Overig

Donkere wolken met een zilver randje

467

2014 ligt bijna achter ons. Het was voor veel ondernemers wederom een lastig jaar. Het voorzichtige herstel van de economie leidt in veel gevallen niet direct tot betere bedrijfsprestaties. Laat staan tot de noodzakelijke verbetering van de financiële kengetallen.

Er gaan weliswaar minder ondernemingen failliet, maar we hebben ook in 2014 weer heel wat ondernemers bijgestaan die in een diepe crisis verzeild zijn geraakt.

De laagconjunctuur van de afgelopen jaren heeft de balanspositie van veel ondernemingen ernstig verzwakt. De geldverstrekkers zijn risico avers, staan niet te springen om nieuwe kredieten te verlenen of besluiten zelfs om de bestaande kredietfaciliteit te beperken, terwijl de ondernemer juist nu geld nodig heeft om  uitgestelde investeringen te doen en om de aantrekkende groei aan te kunnen, wat nu eenmaal additioneel werkkapitaal vraagt.Ik kan dus niet zeggen dat het er in 2014 nu heel veel makkelijker op geworden is voor ondernemend Nederland.

Er zitten ook voordelen aan de grote resultaatdruk die deze ondernemers voelen. Het besef dat de spelregels veranderd zijn en dat het anders moet, neemt op zo’n moment ook toe.

De ondernemer weet dat hij  – als kapitein op het schip  – anders moet gaan acteren en dat hij nog meer vechtlust en met name meer creativiteit en realisatiekracht moet tonen.

De ondernemer stijgt (met een beetje hulp van ons) dan vaak boven zichzelf uit en we zien daarin verschillende fasen van verandering:

1) Hij toont een realistisch zelfbeeld, is zelfkritisch en denkt na over de effectiviteit van zijn leiderschapstijl.

2) Hij beseft dat hij eerst zelf moet veranderen voordat de organisatie kan veranderen. Hij begrijpt de valkuilen van zijn eigen leiderschapstijl in relatie tot de ambitie en de strategie, hij wil echt veranderen en stelt zich kwetsbaar op.

3) Hij durft weer ambities te stellen en laat zich minder gelegen aan het marktsentiment. Gaat weer geloven in zijn eigen kracht.

4) Hij stopt met te bedenken waarom het niet zou kunnen maar bedenkt wat er nodig is om de ambitie te realiseren. Hij denkt weer in mogelijkheden en neemt zijn organisatie daar in mee!

5) Hij luistert beter naar zijn klanten; wat zijn hun echte behoeften en hoe kunnen we daar beter op in spelen dan we tot nu toe gedaan hebben?

6) Hij heeft meer oog voor quick wins op het gebied van kosten en efficiency en verzilvert dat verbeterpotentieel sneller.

7) Hij formuleert een heldere en gedragen strategie waaruit de samenhang tussen alle aspecten van de bedrijfsvoering blijkt en creëert een beter managementdashboard waaruit hij de voortgang van de strategie kan opmaken en tijdig kan bijsturen.

Veel van deze ondernemers die ik achteraf spreek zeggen stralend: “het was een vervelende periode maar het is toch ergens goed voor geweest. We zijn weer klaar voor de toekomst en heb rust in mijn kop!”

Die reactie en dat besef, daar doe ik het voor. Het geeft zoveel voldoening om te zien dat ondernemer uiteindelijk de regie weer terug heeft en zaken weer positief inziet.

Wilt u eens van gedachten wisselen hoe we u kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de resultaten? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor nu wens ik u een gezond, gelukkig en zakelijke succesvol 2015 toe!