Overig

Dordt Onderneemt en Werkgevers Drechtsteden stellen belang ondernemers voorop

495

Ondernemers in de regio zo goed mogelijk van dienst zijn en hun belangen behartigen.

Daar maken Dordt Onderneemt van de gemeente Dordrecht en Werkgevers Drechtsteden werk van. “We stellen alles in het werk om te zorgen dat mensen die in onze regio ondernemer zijn of plannen hebben om dat te worden een helpende hand te bieden. Een goed ondernemingsklimaat en daarmee economische bedrijvigheid in Dordrecht en omgeving staat bij ons hoog in het vaandel,” zeggen Teun Muller, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, en Bert ten Veen, acquisiteur en accountmanager bij Dordt Onderneemt.

“We vertegenwoordigen werkgevers in de Drechtsteden en behartigen hun belangen bij de overheden. Vanuit deze taak komen we vaak in contact met Dordt Onderneemt, waarmee we al jaren goed samenwerken. We ontmoeten elkaar in de doelstelling om ondernemen in onze regio en daarmee de lokale economie te stimuleren,” aldus Muller. “Wij proberen voeling te houden met ondernemers in Dordrecht en met de verenigingen die hen vertegenwoordigen. Niet alleen wanneer zij tegen problemen aanlopen, maar juist ook op andere momenten. We zoeken elkaar veel op. Als gezicht van de gemeente komen wij ook regelmatig ondernemers tegen bijvoorbeeld tijdens ondernemersbijeenkomsten. “De manier van samenwerken is erg prettig,” vult Ten Veen hem aan.

Korte lijntjes

“Ondernemers zijn gebaat bij een snelle dienstverlening van de gemeente en inzichtelijke procedures. Daarnaast hebben ze belang bij een vast aanspreekpunt, waar zij terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld huisvesting, een vergunning of een bestemmingsplan,” gaat Ten Veen verder. “Wij hebben het bedrijfsleven ingedeeld in drie clusters: startende ondernemers, ondernemers in de horeca & detailhandel en ondernemers die gevestigd zijn op de kantorenlocaties en bedrijventerreinen in Dordrecht. Elk cluster heeft een eigen accountmanager, zodat we dichtbij de ondernemer kunnen blijven en de lijntjes zo kort mogelijk kunnen houden.”

Knooppunt A16/N3

Een goed voorbeeld van een geslaagde samenwerking is de totstandkoming van het knooppunt A16/N3 bij businesspark Amstelwijck en bedrijventerrein Dordtse Kil III, merkt Muller op. “Door als werkgeversvereniging nauw samen te werken met Dordt Onderneemt en de politiek, kan in dit geval de overlast door files sterk worden verminderd. Een goede infrastructuur vinden we erg belangrijk om de economie in onze stad een positieve impuls te geven.”

Ondernemers blij met Dordt Onderneemt

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de ondernemersfaciliteiten van de gemeente Dordrecht, geeft Ten Veen aan. “Hieruit blijkt dat de ondernemers de dienstverlening van Dordt Onderneemt erg waarderen. Vooral het hebben van één aanspreekpunt binnen de gemeente in de vorm van een accountmanager, vinden ze een groot pluspunt. Dit willen wij natuurlijk voortzetten in 2015. Uiteraard blijven wij onze dienstverlening steeds verbeteren. Het is belangrijk dat ondernemers zo goed mogelijk worden bediend.”

Muller is het daarmee eens. “We hebben afgelopen jaren onze taak om werkgevers bij verschillende partijen te vertegenwoordigen goed en met plezier vervuld en natuurlijk blijven we naar mogelijkheden zoeken om dit nog beter te doen. Daarom vinden we het belangrijk dat meer ondernemers lid worden van een ondernemersvereniging. In verenigingsverband kun je namelijk meer gewicht in de schaal leggen en daarmee meer bereiken.”