Overig

Drechtsteden en Ondernemersverenigingen in gesprek

508

Op maandag 4 november kwamen de wethouders economie en werkgelegenheid van de Drechtsteden samen met bestuursleden van ondernemersverenigingen in de zes gemeenten. Bij het maken van beleid en bij de uitvoering ervan werkt de overheid samen met bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en inwoners. Drechtstedenvoorzitter, drs. A.A.M. Brok, leidde de bijeenkomst.

Er is onder meer gesproken over hoe samengewerkt kan worden om de Drechtsteden te profileren als aantrekkelijke vestigingsregio regio voor bedrijven – ook één van de speerpunten van de Werkgevers Drechtsteden. De regionale Promotie en Acquisitie Unit, die volgend jaar start, gaat daaraan zeker bijdragen. Over twee jaar moeten ongeveer vijftien nieuwe bedrijven zijn aangetrokken en ongeveer 400 nieuwe arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. “Wij moeten voor nieuwe bedrijven de rode loper uitrollen,” zei regionaal portefeuillehouder Richard Korteland. “En uiteraard ook onze huidige bedrijven optimaal blijven bedienen.”

Een ander speerpunt van Werkgevers Drechtsteden is de bereikbaarheid, als voorwaarde voor het economisch succes van de regio. Met name de fileproblematiek op de A15 is ernstig. Het Rijk schat die problematiek echter lager in dan de regio. Regionaal portefeuillehouder duurzame mobiliteit, Sjoerd Veerman: “Daarom hebben we onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat betrekkelijk eenvoudig en goedkoop flinke verbeteringen kunnen worden bereikt. Daarover vindt overleg plaats met het rijk.” Ook de werkgevers overleggen regelmatig met het Rijk. Er is nu afgesproken gezamenlijk op te trekken in de lobby en om elkaar beter te informeren.

Vervolgens maakte men kennis met MKB-consulent Sanne Vleeschhouwer. De ‘MKB consulent’ is een initiatief van de Maritieme Delta, een samenwerkingsverband van maritieme ondernemers, onderwijs en overheid en partners. Sanne gaat de komende tijd zo’n 250 midden- en kleinbedrijven in de maritieme sector ondersteunen bij innovatievraagstukken.

“Arbeidsmarkt is net voetbal,” zo prikkelde daarna regionaal portefeuillehouder werkgelegenheid, Bert van de Burgt zijn gehoor. “De ondernemers zijn als het ware de aanvallers, onderwijs en uitkeringsinstanties zijn de middenvelders en overheden vormen de verdediging.” Hij herinnerde zijn gehoor aan de afspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De ondernemers gaven aan dat het niet eenvoudig is zulke arbeidsplaatsen te creëren. Het gaat vaak om kleine bedrijven met onvoldoende capaciteit om mensen te begeleiden. “De slagingskans is groter, als wij hierin worden ontzorgd,” betoogden de werkgevers. “Bovendien wordt er ook een beroep op ons gedaan op werkplekken voor bijvoorbeeld 50+’ers en voor jongeren.” Mogelijk kan het beschikbaar stellen van werkplekken in de toekomst worden meegewogen bij het gunnen van werk.

De bijeenkomst vond plaats bij projectontwikkelaar en bouwbedrijf Van Wijnen in Dordrecht. Directeur en gastheer,

  1. Simons, vertelde dat het van oorsprong Dordtse bedrijf al meer dan 100 jaar oud is en inmiddels 26 vestigingen en meer dan 1.500 medewerkers in Nederland heeft. In de regio bouwde Van Wijnen mee aan onder meer de Volgerlanden, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Energiehuis.