Overig

Drechtsteden verwelkomt de Mobility-HUB van de toekomst

2193

Mobiliteit zal de komende jaren veranderen. Er is sprake van steeds zuinigere auto’s op de weg, nieuwe brandstofproducten zoals waterstof, een toenemende populariteit voor thuiswerken en een verschuiving van bezit naar gebruik van vervoersmodaliteiten. Aanleiding voor verschillende partijen in de Drechtsteden om gezamenlijk in Alblasserdam een Mobility-HUB te realiseren. Een nieuwe en voor velen onbekende ontwikkeling die helemaal past bij de actuele trends. Voor dit ‘mobiliteitsknooppunt’ van de toekomst is niet alleen nauwe samenwerking nodig, maar ook moed en lef.

We spreken Lisette de Lijster de Raadt (algemeen directeur Stroomlijn), Ton Spek (wethouder gemeente Sliedrecht en lid van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden), Arjan Kraijo (wethouder
gemeente Alblasserdam en lid van het bestuur van de Gemeenschappelijke
regeling Drechtsteden), Ian van der Jagt (directeur netwerkontwikkeling Berkman) en Roland van de Graaf (directeur IMC) over de Mobility-HUB. Allen zijn zij betrokken bij dit innovatieve concept dat mensen inspireert in de transitie naar duurzame mobiliteit.

MOBILITY HUB

Als eerste zijn we benieuwd naar wat een Mobility-HUB van de toekomst nu precies is. Van der Jagt antwoordt enthousiast: “De Mobility-HUB is een plek waar mensen samenkomen en worden gefaciliteerd in mobiliteit. Zo worden er producten als waterstof aangeboden maar ook diensten die mobiliteit efficiënter maken. Bijvoorbeeld flex-en vergaderplekken, openbaar vervoer, deelauto’s scooters en fietsen.”Hij voegt eraan toe dat het initiatief ontstaan is omdat mobiliteit sterk aan het veranderen is. De Lijster De Raadt knikt instemmend en zegt: “Mensen reizen bijvoorbeeld steeds slimmer en bewuster. Dat kan betekenen dat ze niet reizen of juist op een ander moment. Voor ons allemaal een positieve ontwikkeling. Want zoals het ging, zo gaat het niet langer meer, dat heeft de coronacrisis ons laten zien. Met een Mobility-HUB kunnen we daar goed op inspelen.”

INNOVATIETAFEL

De Lijster De Raadt vertelt vervolgens dat het plan en de samenwerking is ontstaan tijdens een innovatietafel van Werkgevers Drechtsteden (WD).
“De WD faciliteert innovatietafels op verschillende thema’s, bijvoorbeeld een waterstofstation en brengt relevante partners samen zodat projecten
verder uitgewerkt kunnen worden. Langzaamaan ontstond het idee van een Mobility-HUB toen we over onderwerpen als bereikbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit spraken.” Kraijo geeft aan dat nu van belang is om het project verder te concretiseren. Hij zegt: “In de gemeente Alblasserdam is het gewenst om een busstation te realiseren. De aangewezen plek voor het busstation is uitermate geschikt om ook andere producten en diensten op het gebied van duurzame mobiliteit aan te bieden.Op die manier is er echt sprake van een Mobility-HUB en kan iedereen er gebruik van maken.”

GROEIAMBITIES

Spek stelt dat het initiatief eveneens goed past bij de vastgestelde ambities in de Drechtsteden om in de komende jaren 25.000 huizen en 30.000 banen te creëren. “De vastgestelde groeiambitie zal voor een enorme toename aan vervoersbewegingen zorgen, waaronder ook woon-werkverkeer. De Mobility-HUB is een fantastische innovatie die past bij onze ambities. De verwachting is dat de hub voor minder verkeer zal zorgen op de A15,
omdat Drechtstedelingen tot aan de hub zelf reizen en daarna via een hub-vervoersmiddel hun weg vervolgen. Het draagt er dus zeker ook aan bij dat de regio bereikbaar zal blijven.”

DUURZAAMHEID

Het initiatief past niet alleen bij vastgestelde groeiambities maar is ook een fantastische mogelijkheid in de slag naar duurzame mobiliteit in de regio. Van der Jagt licht dit toe: “Het initiatief draagt bij aan de transitie naar duurzame mobiliteit. We bieden nieuwe producten aan zoals waterstof, elektrisch laden en geven vorm aan de beweging naar het nieuwe werken die we nu tijdens de coronacrisis al aan het maken zijn. Dit doen onder andere door het nieuwe werken in dit concept een podium te geven en slimme werkplekken te creëren.” De Lijster De Raadt haakt daarop in en zegt: “We gaan ons in de toekomst op een andere manier voortbewegen. Zo zal het openbaar en overig vervoer meer gaan integreren en is ketenmobiliteit een belangrijk onderdeel. Het is immers veel logischer dat een reis wordt gepland met als uitgangspunt het doel en niet het vervoermiddel. We moeten hierbij voor ogen houden dat we bij het realiseren van een Mobility-HUB echt iedereen nodig hebben. Alleen op die manier houden we het laagdrempelig, betaalbaar en toegankelijk.”

SAMEN

Dat brengt ons op de vraag wat er nodig is om daadwerkelijk te komen tot een Mobility-HUB? Van der Graaf antwoordt dat het proces om te komen tot een Mobility-HUB nog niet zo eenvoudig is. Natuurlijk zijn er uitdagingen maar daar gaan volgens Van der Graaf alle partijen gewoon mee aan de slag. “We hebben te maken met langdurige en ingewikkelde trajecten op het gebied van vergunningen en daarnaast is een waterstofstation erg kostbaar. Hierdoor is een intensieve samenwerking tussen (semi)overheid en bedrijven cruciaal. We hebben reeds overleg gehad met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat evenals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij hebben positieve intenties op het gebied van financiële ondersteuning. Ook is er contact met de provincie Zuid-Holland over de mogelijkheid van een subsidie.” Kraijo voegt daaraan toe dat op het gebied van vergunningen de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid een belangrijke partner is. “Wij hebben met de Omgevingsdienst een erg prettige samenwerking waarbij zij vooral kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.” Volgens Spek is er naast nauwe samenwerking, ook moed en lef voor nodig. “Dit concept is uniek in onze regio en nog niet eerder gerealiseerd. Om met de woorden te spreken van Pipi Langkous: ‘we hebben het nog nooit gedaan, maar we denken dat we dit wel kunnen’. Dit is de mentaliteit die we met elkaar hebben,” aldus Spek tot besluit.