Overig

Wat heeft corona met duurzaamheid te maken?

1040

Column Werkgevers Drechtsteden

Gaat er wat veranderen als het dagelijks leven weer terugkeert na corona of blijft alles bij het oude? Wisten we het maar en uiteindelijk zal de tijd het ons leren, maar er zijn al wel trends waar te nemen.

Zo heeft de intelligente ‘lockdown’ ervoor gezorgd dat we gedwongen kennis hebben gemaakt met het fenomeen thuiswerken. In veel gevallen blijkt dat helemaal nog niet zo verkeerd te zijn. Natuurlijk moet er een oplossing gezocht worden voor het ontbreken van de sociale interactie, maar dankzij het wegvallen van woon-werkverkeer en een flexibele indeling van de werktijd wordt er in veel gevallen efficiënter gewerkt. Veel werkgevers stellen dit vast en proberen met enquêtes onder hun personeel een beeld te vormen hoe de afgelopen periode is ervaren en of er in de toekomst meer van huis uit gewerkt zou kunnen worden. Naast een verbetering van de effectiviteit en verlaging van de (reis-) kosten voor de werkgever zal thuiswerken ook een positief effect op het milieu hebben; minder verkeer, minder files, minder verbruik van fossiele brandstoffen.

En als we het toch over fossiele brandstoffen hebben, dan zien we dat naast een zich herstellende olieprijs ook projecten voor de opwekking van alternatieve energie doorgang blijven vinden, of zelfs versnellen. Het beschikbaar stellen van overheidssteun aan bedrijven die tijdens de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt wordt immers al vaak gekoppeld
aan duurzaamheidsdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen (KLM, Lufthansa, Air France) en de Duitse en
Franse automobielindustrie. Daarnaast zijn er projecten in ontwikkeling die onverstoorbaar door gaan, zoals Hollandse Kust 1-4, dat het grootste windmolenpark ter wereld gaat vormen, waaruit Shell op grote schaal schone waterstof zal produceren. Zo veel dat dit ook voor de transportsector ingezet kan worden. Er zouden zelfs in 2023 2.300 vrachtauto’s op die groene waterstof kunnen gaan rijden.

Zo lang hoeven wij nog niet eens te wachten. Zeer recent is de vergunning afgegeven voor een multifuel tankstation bij ons in de regio, in Sliedrecht, waar naast de bekende fossiele brandstoffen ook elektrische stroom en
waterstof getankt kan gaan worden. Kortom, mooie ontwikkelingen die nieuwe kansen zullen genereren, blijf ze volgen!