Overig

DRV: Stilletjes een bijzonder veelzijdig accountantskantoor

495

“Er zijn nog steeds genoeg ondernemingen die goed presteren, maar de realiteit is ook dat er vele zijn die de gevolgen van de crisis echt merken. Je weet als ondernemer nooit precies hoe je business loopt, maar nu is de onzekerheid voor velen groot. Ondernemers hebben nu meer dan ooit behoefte aan goede inzichten, een deskundig advies en een partner die ze begrijpt. Een lange termijn strategie is essentieel om de juiste keuzes te maken. Er zijn actuele gegevens nodig om snel bij te sturen in kostenverlaging en omzetverhoging. De accountant van nu levert die juiste inzichten: actueel en voor de toekomst.” Aan het woord is Marco du Pré, partner bij DRV Accountants & Adviseurs.

De traditionele ‘producten’ van een accountantskantoor, een samengestelde of gecontroleerde jaarrekening, zijn nog wel belangrijk, maar de toegevoegde waarde die de ondernemer daarvan ervaart is gering. Dat noopt ook accountantskantoren om zich te bezinnen op hun toekomst. DRV Accountants & Adviseurs vroeg zich een aantal jaren geleden al af hoe hun organisatie zich zou moeten ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende toegevoegde waarde te leveren. Daarbij waren de behoeften van de ondernemer het uitgangspunt, samen met de sterke en unieke kenmerken van het kantoor: een hoge kwaliteit van dienstverlening en liefde voor de ondernemer. Het leverde een duidelijke strategische keuze op voor de toekomst, op basis waarvan DRV verder is gaan bouwen.

DRV Accountants & Adviseurs heeft 11 vestigingen in Zuidwest-Nederland, waarvan vier in het Rijnmond gebied: Rotterdam, Sliedrecht, Oud-Beijerland en Hellevoetsluis. Een bewuste keuze. Otwin van Drunen, partner in Hellevoetsluis: “Als je als ondernemer van Hellevoetsluis naar de Van Brienenoord moet gaan, dan kun je gemakkelijk ruim een uur onderweg zijn. Zonde van de tijd. Een ondernemer wil zijn accountant graag dicht in de buurt is onze ervaring. Als het nodig is, ben je er zo. Je moet weten wat er speelt om een goede adviseur of sparring partner te kunnen zijn, vervolgt hij. Dat geldt ook voor ontwikkelingen in het marktgebied. Het is prettig als alle medewerkers goed op de hoogte zijn van wat er regionaal speelt.”

Betrokkenheid
Marco du Pré: “Een echt betrokken adviseur weet wat de ondernemer bezighoudt, waar hij kansen ziet, of juist beren op de weg, wat hij lastige dilemma’s vindt. Bij die vraagstukken willen we ondernemers ondersteunen. Daarbij gaat de behoefte van de ondernemer vaak verder dan de expertise van een accountant of een belastingadviseur. Vandaar dat we aanpalende diensten aanbieden die de ondernemer kunnen helpen succesvol te zijn. Voorbeelden zijn de HR adviseurs, de subsidieadviseurs, de performance improvers en de specialisten op het gebied van bedrijfswaardering en – overnames (corporate finance). Maar we hebben inmiddels ook een trustkantoor, een family office en verzorgen detachering van financiële professionals. Die breedte is bijzonder voor een kantoor van onze omvang.”

Professionals
De vestigingen van DRV zijn compact van omvang, maar hebben een gezamenlijke kracht van 450 professionals. Die omvang maakt het mogelijk dat medewerkers zich extra bekwamen in speci-fieke gebieden in de fiscaliteit of de accountancy. Omdat DRV kwaliteit van oudsher (1922) centraal heeft gesteld, is die kennisontwikkeling erg gestimuleerd. Dat is in de volle breedte gebeurd. Naast de hierboven geschetste dienstverlening heeft het bijvoorbeeld er ook in geresulteerd dat DRV een team fiscalisten heeft dat zich toelegt op btw-vraagstukken.

Anderen richten zich op vraagstukken van de DGA, pensioenen of bijvoorbeeld de schenk- en erfbelasting. Bovendien heeft die omvang van de totale organisatie het voordeel, dat op verschillende plaatsen ervaring wordt opgedaan die je kunt delen. Zo levert informatie over verschillende bedrijven in dezelfde branche kennis op die van nut is voor al die afzonderlijke bedrijven.

People’s Business
DRV is dit jaar voor het eerst aanwezig op People’s Business. Op de stand worden ’s avonds veel verschillende 15 minutenpresentaties gehouden. Van Drunen: “Wij willen op deze wijze onze kennis delen met ondernemers en hen handvatten aanreiken over vraagstukken van nu. Natuurlijk kom je in een kwartier niet tot concrete oplossingen, maar we willen bezoekers er vooral mee aan het denken zetten en iets meegeven. We nodigen ondernemers van harte uit om kennis te komen maken met: DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.