Overig

Dubieuze debiteuren

809
Dubieuze debiteuren

U als ondernemer functioneert  als onbezoldigde ontvanger van belastingen. Afgezien van de extra administratieve handelingen die van u gevergd worden is dit normaal niet belastend. Een grote uitzondering hierop is de omzetbelasting.

U wordt geacht BTW in rekening te brengen en af te dragen, maar wat nu als de debiteur niet betaalt? Hier gaat het snel fout. U mag de BTW terugvragen, maar de eisen die de fiscus stelt zijn zeer lastig correct uit te voeren.

Het verzoek moet worden ingediend, uiterlijk in het aangiftetijdvak waarin de vordering niet meer in rechte kan worden gevorderd. Bij faillissement zal dit veelal het tijdstip van de slotbetaling zijn. Vaak is al eerder duidelijk dat er niets meer te verwachten valt. In dit geval  kunt u best bij het teruggaaf verzoek een verklaring van de curator bijvoegen waarin  deze aangeeft dat er geen uitdeling komt.

Indien de afnemer niet failliet is, maar  verklaart dat hij de vordering niet betaalt, kan de BTW ook worden teruggevraagd. Vaak wil de debiteur hier niet aan meewerken, omdat hij bang is dat deze verklaring wordt gebruikt voor de aanvraag van het faillissement.

Nu heeft u een probleem, u zou dus het faillissement van de debiteur moeten aanvragen om uw BTW terug te krijgen.  Kosten op het sterfhuis, zeker als het een kleine vordering betreft of als u toch al weet dat de boedel geen geld gaat opleveren.

U kunt dan overwegen de vordering kwijt te schelden. De rechtbank te Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat kwijtschelding een grond kan zijn voor teruggaaf van de BTW. Uw debiteur zal eerder geneigd zijn hieraan mee te werken. U was uw geld toch al kwijt, nu krijgt u tenminste zonder kosten de afgedragen BTW terug.

Onthoudt bij dit alles dat het belangrijk is de aanvraag  tijdig in te dienen. Het te laat indienen van een teruggaafverzoek leidt in beginsel tot niet-ontvankelijkheid. De inspecteur zal het verzoek toch inhoudelijk moeten beoordelen, maar tegen een afwijzing door de inspecteur staat geen rechtsmiddel (bezwaar of beroep) open.

Raadpleeg uw adviseur!