Overig

Duurzaamheid in een ‘package deal’

454

Duurzaam ondernemen: er is zowat geen jaarverslag meer waar het niet in vermeld wordt. “Maar hoewel er veel over duurzaam ondernemen wordt gepráát, wordt er opvallend weinig aan gedáán.” Ondernemer Rayen Nabibaks probeert dat niet alleen te veranderen, hij is daar inmiddels mee begonnen. Zijn Top Sport Energy is de initiator van een consortium van ondernemers die alle op hun eigen manier met duurzaamheid bezig zijn. “Met elkaar kunnen we echt een package deal aanbieden, van productie tot financiering, van haalbaarheidsstudie tot verdienmodellen.”

Als energieconsultant heeft Rayen Nabibaks bij menig ondernemer aan tafel gezeten. “Bedrijven willen wel over duurzaamheid nadenken, maar het schort nogal eens aan het out of the box-denken. Men redeneert veelal traditioneel. Beslissingen over duurzaamheid wordt door 3 procent vanuit het hart genomen, die andere 97 procent denkt aan de centen: wat gaat het mij opleveren en hoe snel? Ik heb voor een aantal branches commerciële verdienmodellen uitgewerkt en die gekoppeld aan de investeringspropositie. De terugverdientijd wordt dan soms gehalveerd.”

Als voorbeeld van hoe dat kan werken, noemt Nabibaks een amateur-voetbalclub die zonnepanelen wil plaatsen. “Gemeenten willen dat verenigingen instaan voor het onderhoud van hun eigen complex. Je kunt de energiekosten omlaag brengen door zonnepanelen te plaatsen. Tenminste, als die investering snel is terug te verdienen.” Dat kan door die stroom ook aan anderen te leveren. “Als de club de gemeente ervoor interesseert één of twee e-mobilitypalen aan te schaffen voor elektrische auto’s, kunnen ouders tijdens de wedstrijd van hun kind hun accu opladen. Bijkomend voordeel voor het verenigingsleven: “De subsidie die nu nog op de stroom uit de e-mobilitypaal thuis zit, gaat er binnenkort af. Als je oplaadt bij de vereniging, steun je dus de vereniging.”

Hoewel hij zichzelf een bescheiden rol toedicht, zit Rayen Nabibaks aan tafel met ‘grote jongens’ als ING, Just Right Legal Services, de Rabobank, Hudson, de Rebel Group, de IV Group, Essent en fabrikanten als Nextra Technologies. “En over dat verhaal met die amateurvoetbalclubs ben ik in gesprek met de KNVB. Als we het toch over voetbal hebben: bij zowel FC Utrecht als Feyenoord gaan we haalbaarheidsstudies doen. Bij Galgenwaard gaat het om verduurzaming van het bestaande stadion, in Rotterdam bekijken we hoe de vernieuwbouw van De Kuip zo duurzaam mogelijk kan.”

Het drie jaar geleden gestarte consortium heeft niet tot doel de deelnemende ondernemers een betere concurrentiepositie te geven dan degenen die er toevallig geen deel van uitmaken. “Vroeger was het: kennis is macht, nu is het: kennis delen is macht. Dát is de nieuwe economie. Ik hoor allerlei mensen over crisis, maar het gaat om verbindingen maken, elkaar wat gunnen.” Nabibaks klinkt bevlogen, maar is geen dromer. “Samenwerken is gunnen. Waarom altijd die honderd procent willen binnenhalen? Vijftig keer tien procent is ook een heleboel. Geven en nemen, daar gaat het om. Niet alleen halen, ook brengen. Ondernemers die niet delen en elkaar als concurrenten blijven zien, gaan het niet redden.”