Overig

Een electrische Cabrio??????

534

Een aantal leden van Werkgevers Drechtsteden is direct of indirect betrokken bij automotive. De auto-industrie is immers een omvangrijk onderdeel van de wereldeconomie. De afgelopen jaren heeft de auto-industrie het moeilijk omdat brandstofprijzen snel stijgen en auto’s steeds meer concurrentie ondervinden van het openbaar vervoer. Sinds de kredietcrisis in 2008 is in de auto-industrie een acute crisis ontstaan doordat de verkoop van auto’s drastisch is gedaald. Onze leden worden geconfronteerd met grote veranderingen in de markt.

Automotive is een belangrijk onderdeel van onze mobiliteit. De mobiliteit is diep ingebed in onze samenleving. Mobiliteit is een voorwaarde voor welvaart en welzijn, maar ons mobiliteitssysteem is ook schadelijk voor economie, mens en milieu. Denk aan de dagelijkse files, het toenemend energiegebruik, uitstoot van CO2 en fijnstof, problemen met verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Het Kabinet wil de emissies omlaag brengen door efficiencyverbetering van voertuigen, het gebruik van klimaat neutrale brandstoffen of aandrijving (2e generatie biobrandstoffen, waterstof en elektrisch vervoer) en het veranderen van het gebruik van voertuigen, zoals bijvoorbeeld het ‘Nieuwe Rijden’ Het spreekt voor zich dat in dit kader aan automotive hoge eisen zullen worden gesteld. Het programma Het Nieuwe Rijden (HNR) stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag. Dat via uiteenlopende projecten, maar ook via rijstijltips en trainingen. Doel van het programma is een reductie van minimaal één megaton CO2 in drie jaar.

Bij het vormgeven van regionale maatregelen gericht op minder spitsverkeer, spelen werkgevers een belangrijke rol. Zij kunnen afspraken maken over slim werken en reizen zodat medewerkers niet met de auto in de spits naar het werk hoeven te reizen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld invoer van flexibele werktijden, zelfroosteren, thuiswerken of telefonisch vergaderen, maar ook het stimuleren van andere manieren of tijden om naar het werk te reizen. De minister zet de komende jaren samen met 8 regio’s ruim 1,1 miljard euro in om de bestaande infrastructuur beter te benutten en daarmee de filedruk op de grootste knelpunten te verminderen. Dat bleek bij de start van het programma Beter Benutten. Een belangrijk onderdeel van het programma is het stimuleren dat mensen buiten de spits reizen. Uiteindelijk moet het pakket aan maatregelen leiden tot 20% filevermindering. Werkgevers kunnen hun medewerkers een proef aanbieden met elektrische fietsen of scooters of leaserijders een NS businesscard aanbieden.

De overstap naar elektrisch vervoer lijkt grote mogelijkheden te bieden. In de regio wordt al volop geëxperimenteerd met elektrische auto’s. De elektrische auto lijkt veel mogelijkheden te bieden in het stadsverkeer en ook bij de bevoorrading in de drukke binnenstad. Een aantal van onze leden heeft interessante projecten opgestart. Ook buiten de stad lijken de nieuwste modellen goed te kunnen meekomen. Aantrekkelijke subsidie- en financieringsmogelijkheden maken een overstap steeds aantrekkelijker. Een laadpaal is nog maar een fluitje van een cent. Toch blijft er enige twijfel knagen: die sportstand, die zes versnellingen en die verrukkelijke acceleratie; is die tijd nu echt voorbij? De ontwikkelingen in automotive gaan echter snel en er zijn inmiddels ook al hele snelle elektrische auto’s. Ook met open kapjes!

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden