Overig

Een Rabobank Voorne-Putten Rozenburg inspiratie avond voor friskijkers en dwarsdenkers

506

De 24e en tevens laatste inspiratiebijeenkomst van Rabobank Voorne-Putten Rozenburg in Theater De Stoep aan de Groenoordweg in Spijkenisse (Het theater verhuist medio dit jaar naar een nieuwe locatie, red.) werd een bijzondere en zeker ook weer bijzonder geslaagde ontmoeting voor de relaties en gasten van de bank. Niet in de laatste plaats vanwege de ook nu weer bijzondere sprekers. Als professor Jan Rotmans het podium betreedt dan gebeurt er iets en dat was ook deze avond weer het geval.

De tweede spreker deze avond was Ghislaine Duymelings, CEO Overtoom, welke organisatie eveneens in transitie is en onder meer een bijzondere naamsverandering onderging van Overtoom naar Manutan. Derde spreker was Paul Verhoef, de nieuwe directievoorzitter van Rabobank Voorne-Putten Rozenburg. Ook de bank is in transitie en hij vertelde daar oprecht en bevlogen over.

De vakkundige en charmante presentatie was ook nu weer in handen van Mary van Langevelde en Cees Vingerling.

De avond begon met een film waarin eerdere sprekers, als onder meer Aad Ouborg, Andre Kuipers en Cees de Bruin, tijdens de Inspiratiebijeenkomsten voorbij kwamen. Moderator Cees Vingerling toonde een artikel uit het FD met als kopregel: ‘Relevante partijen moeten elkaar beter weten te vinden’. Het ging over transitie, voedsel, bevorderen van de leefbaarheid, plezierig zakendoen en de ontwikkeling van de regio Voorne-Putten. Er volgde een bijzondere film over Jan van Marion die vertelde over zijn restaurant aan zee. Over de duurzame ontwikkeling ervan en het gebruik maken van duurzame materialen en producten. Een heel bijzonder concept. Hierna interviewde Cees Vingerling Ghislaine Duymelings, Managing Director Manutan Benelux. Er ontstond een boeiend duo gesprek dat ging over de nieuwe visie op zakendoen bij de organisatie waar Ghislaine verantwoordelijk voor is, over het familiebedrijf Manutan, ondernemen voor een betere wereld, het praten met de medewerkers, de mediatheek en het eigen restaurant. Maar ook over ethiek in bedrijfsvoering, integriteit, vertrouwen, betrokkenheid en hartelijkheid. En ze liet zien waar ze voor staat en is er ook duidelijk over. ‘Weg met de excuus cultuur’, ‘geef je mening’, maar ‘toon ook respect’.

Het toneel werd leeggemaakt voor Professor Jan Rotmans die het gehele podium gebruikte voor zijn inspirerende presentatie over friskijkers en dwarsdenkers. Het thema van zijn inleiding was ‘Verandering van tijdperk. Een unieke kans voor Voorne-Putten’.

We leven volgens Rotmans niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken.

Kantelperiode: 1. Weefsel van de samenleving verandert, 2. Structuur van de economie verandert, 3. Disruptieve technologische doorbraken.

We zijn in overgang naar Samenleving 3.0. Rotmans heeft het over de oude orde en de nieuwe orde, bedrijven in transitie als Philips, dat transformeert tot zorgbedrijf, DSM tot fijn/biochemie, het schoonmaakbedrijf dat stapt in de zorg en energiebedrijven die in verzekeringen gaan. Er zijn en komen enorme veranderingen in sectoren als energie, welzijn, bouw en zorg. Er ontstaan Burger Initiatieven. We krijgen het bouw-, energie- en zorgbedrijf 3.0. De echte crisis komt nog volgens de professor die in zijn iets jongere jaren ook een niet onverdienstelijk voetballer was, maar verstandig toch voor een andere richting koos dan het voetballen. Rotmans: “We lossen de echte oorzaak van de crisis niet op en de crisis keert dan ook terug in een andere gedaante.  De ecologische crisis is de echte crisis!”

Nieuwe economie is booming

Clean Tech Industry is de snelst groeiende industrie in de wereld. Nieuwe economie in Nederland. Clean Tech is nu ca. 2 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) en Groene Economie ca. 4 procent. In 2025 is dit respectievelijk 11 procent en 21 procent bij 15 procent groei per jaar. En in 2030 zelfs 22 procent en 43 procent bij 15 procent groei per jaar.

Rendement van de Nieuwe Economie: elke euro geinvesteerd in de groene economie levert 3 euro rendement op voor de economie. Elke euro geinvesteerd in de zwarte economie kost de samenleving 2 euro.

Voorne-Putten Goudmijn voor Rotterdam 3.0

Voorne-Putten is het grootste eiland van Zuid-Holland en telt 170.000 inwoners. Er is een grote diversiteit aan bedrijvigheid, er is weinig samenwerking, maar heeft een unieke ligging vlakbij de Rotterdamse haven, 39 procent van de beroepsbevolking werkt in de haven en er zijn veel toeleveringsbedrijven.

Het kernprobleem van Voorne-Putten is dat het niet echt een regio is, er is weinig onderscheidende kwaliteit en het is sociaal-economisch kwetsbaar.

Economie 3.0 Voorne-Putten

Het verzorgingsgebied van haven 3.0, middelbaar tot hoger opgeleide mensen, nieuwe maakindustrie en innovatiecampus.

Aanbevelingen van Rotmans zijn pro-actief meedenken over transitie haven, pro-actief meedoen met invulling 2e Maasvlakte, zich profileren als het verzorgingsgebied 2e Maasvlakte en gebiedsontwikkeling nieuwe mensen.

Sociaal 3.0 Voorne-Putten 

Inzetten op meer sociale diversiteit, hoger segment aantrekken, opleidingsmogelijkheden verbreden, verhogen sociale kwaliteit, recreatie en toerisme versterken en het cultureel aanbod vergroten.

Ruimte 3.0 Voorne-Putten

Eenheid in ruimtelijke kwaliteit, nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling, verbetering openbaar vervoer west naar oost.

Boodschap 3.0 Voorne-Putten

Economisch, sociaal en ruimtelijk gaat komende 15 jaar meer veranderen dan in de afgelopen 50 jaar, aldus Rotmans volgens hem is er om de positie van Voorne-Putten te benutten een transitieplan nodig. Het transitieplan moet de volgende punten in zich hebben: denk en handel als een regio, ontwikkel transitie-visie 2030, start met doorbraakprojecten en investeer in sociale en ruimtelijke kwaliteit. Als voorbeelden noemt hij: Waterwoningen bij kuststrook Hellevoetsluis, het Voorne kanaal openstellen voor pleziervaart, elektrisch busvervoer west naar oost

Voorne-Putten en aantrekkelijke woonmilieus voor hoger opgeleiden.

Hier is leiderschap voor nodig. Leiderschap  met een faciliterende overheid, een initierend bedrijfsleven en participerend onderwijs.

Het laatste advies dat Jan Rotmans aan Voorne-Putten en haar inwoners geeft is: “om al het goede te behouden moet Voorne-Putten fundamenteel veranderen.”

Transitie volgens Willem Gunneman

Entertainer Willem Gunneman, die Voorne-Putten als zijn broekzak kent vat de inspiratieavond, of in dit geval beter de transitieavond samen op de van hem bekende en muzikale wijze samen en zo zorgde hij ervoor dat niet alleen de diverse serieuze boodschappen over transitie op humoristische wijze bleven hangen en de ruim 400 bezoekers enthousiast aan de borrel en het netwerken gingen.

De volgende Inspiratiebijeenkomst van Rabobank Voorne-Putten Rozenburg wordt georganiseerd op dinsdagavond 11 november 2014. U kunt zich al aanmelden via www.inspirabo.nl We combineren op die avond de 25e editie van #inspirabo met de BOB borrel van Rijnmond Business in het nieuwe Theater De Stoep in Spijkenisse.