Overig

Wedergeboorte van de Ambachtschool in Rotterdam

959

Wie geen leerhoofd had, maar wel twee rechterhanden, kon vroeger naar de Ambachtschool. Veel ouders, leerlingen en werkgevers protesteerden tevergeefs toen dit onvolprezen instituut werd opgeheven. Gelukkig hebben een aantal onderwijsinstellingen zoals de ROC’s Zadkine en Albeda de koppen bij elkaar gestoken en in samenwerking met het bedrijfsleven is de Vakschool Techniek opgericht.

“Pure noodzaak”, vindt Marie Claire van Doremalen, projectleider bij de Metaalunie. “In 2015 zijn er 3.000 vacatures in de techniek in de  regio, terwijl er sprake is van een instroom van 1.000 jongeren en een groep zij-instromers. Dit betekent een pittig tekort aan arbeidskrachten. Dus hoe krijgen we de jonge Rotterdamse bevolking met veel arbeidspotentieel de techniek in?”

Helaas zijn er veel ouders die hun kinderen pushen om op het vmbo de administratieve richting te kiezen omdat dit schoon werk is. Wat vindt Van Doremalen hier van? ”Het negatieve imago is echt achterhaald. Van werken in de techniek worden mensen bijna niet vies meer. Neem bijvoorbeeld het frezen van metaal. Dat gaat per computer. Revisie van een motor? Die wordt eerst schoongespoten!”

De Vakschool Techniek, die in september van start gaat, is een samentrekking van het vmbo en het mbo. In de eerste twee leerjaren wordt al minimaal 8 tot 12 uur aan techniek wordt  besteed. De leerlingen krijgen wel Nederlands, Engels en een soort maatschappijleer. Na die twee jaar gaan ze stage lopen of werk met school combineren, maar ze vinden volgens Van Doremalen gegarandeerd werk. Er komen vier Vakscholen Techniek: twee in Noord en twee in Zuid. Zie ook: www.deheldenvandetechniek.nl

Een van de vele ondernemers de Vakschool Techniek een warm hart toedragen is metaalondernemer Jaap Engel. Hij was van het begin af bij dit initiatief betrokken en voorzitter van de groep van maakbedrijven die deze nieuwe vorm leven heeft ingeblazen. ‘Waarom? Er is een groot tekort aan technisch goed opgeleide jongeren op vmbo en mbo niveau. Daarom juichen wij de nu ontstane vorm Vakscholen Techniek toe. Nee, ik denk niet dat er problemen in het onderwijs en bedrijfsleven zijn ontstaan door het opheffen van de ambachtsschool. Het was een product van die tijd en geschikt voor die tijd. Bovendien moeten we het niet romantiseren, want ook toentertijd was er kritiek vanuit het bedrijfsleven over de van school komende jongeren en hun vaardigheden. De concepten en leerprogramma’s van destijds passen niet in 2012. Door het ontwikkelen van dit nieuwe format komen jongeren straks met de juiste bagage van school, die aansluit op wat er nu gevraagd en vereist is in de maakindustrieën. Daarom is de Vakschool Techniek een bedenksel waar we met z’n allen achter staan. Ik ben ook heel blij met de houding van wethouders Hugo de Jonge en Korrie Louwes. Ze zien het belang er van in, waardoor we ons gesteund voelen door de gemeente Rotterdam.’

Onderwijswethouder Hugo de Jonge is zeer te spreken over de totstandkoming van de vakscholen techniek. “De vakscholen zijn niet alleen het antwoord op de vraag uit het bedrijfsleven om goed opgeleid personeel, ze dragen ook bij aan het voorkomen van voortijdig schooluitval. Dit type onderwijs is heel geschikt voor jongeren die al op vroege leeftijd weten dat ze een mooi vak willen leren en graag met hun handen werken.”