Overig

Eerste stappen in milieuvriendelijk ontgassen van schepen

1047
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen is in Zuid-Holland al verboden en wordt dat in heel Nederland. Daarom is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven zijn. In Rotterdam worden deze alternatieven getest. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra woonde samen met minister Cora van Nieuwenhuizen een van de proeven bij.

Schepen moeten hun laadruimten op een milieuvriendelijke manier kunnen ontdoen van dampen die achterblijven wanneer een lading is gelost. Het zogenaamd ‘ontgassen’ vindt nu nog vaak varend plaats. Met het ontgassen worden de nog aanwezige ladingdampen in een tankschip uit het scheepsruim geblazen, zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd. Bij bepaalde stoffen is dat schadelijk voor het milieu en omwonenden kunnen er last van hebben. De provincie Zuid-Holland heeft het varend ontgassen van bepaalde stoffen daarom verboden. Schippers mogen alleen ontgassen bij speciale installaties. Om de mogelijkheden uit te breiden worden nu proeven gedaan met mobiele ontgassingsinstallaties.

Voldoende alternatieven

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra vindt het landelijke verbod op varend ontgassen een goede stap en hoopt dat het snel wordt ingevoerd. “Het draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. Maar voor schippers moeten er natuurlijk wel voldoende alternatieven zijn. Goed dat we nu samen met onder meer het ministerie, de DCMR, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf deze proeven kunnen doen.”

Samen met minister Van Nieuwenhuizen woonde ze een proef bij. Van Nieuwenhuizen: “Ik vind het belangrijk dat er snel alternatieven zijn voor het varend ontgassen. Het is kwalijk voor de bemanning en omwonenden maar het is ook niet goed voor het milieu. We moeten snel meer weten wat de beste manier is om dit te doen en deze proeven helpen daarbij”.

Vervolgstappen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft zich bij haar Europese collega’s hard gemaakt voor een spoedige ratificatie van de verdragswijziging. Want dat is nodig om het verbod in te laten gaan.

Op dit moment kunnen schepen in Rotterdam en Moerdijk hun laadruimten ontdoen van dampen bij ontgassingsinstallaties. Deze 2 locaties zijn echter niet voldoende als het verbod om dit varend te doen, in werking treedt. Er is dan ook behoefte aan mobiele ontgassingsinstallaties met name in de havengebieden waar veel overslag plaatsvindt. Wanneer deze proeven succesvol zijn doorlopen, is het aan de provincies om deze ontgassingsinstallaties te vergunnen.