Overig

Er zijn genoeg positieve zaken om op te pakken

441

 

Sinds 15 juni jl. is drs. G. (Govert) Veldhuijzen waarnemend burgemeester van Gorinchem. De eerste honderd dagen van zijn nieuwe ambt zitten er op en dat is een goede gelegenheid om hem te vragen naar zijn ervaringen tot nu toe en zijn ambities als tijdelijk burgemeester.

Veldhuijzen is een ervaren bestuurder. Zo was hij twaalf jaar wethouder van de gemeente Dordrecht en acht jaar gedeputeerde bij de Provinciale Staten. Zijn benoeming tot waarnemer in Gorinchem verliep verrassend. “Op het moment dat ik afscheid nam als gedeputeerde, vroeg de Commissaris van de Koning mij of ik tijdelijk naar Gorinchem wilde. Twee dagen daarvoor had hij een ontslagbrief ontvangen van burgemeester Barske en er was ook wel iets aan de hand, zo vertelde hij. Op mijn leeftijd (60) denk je nog wel na over wat je komende jaren zou willen doen, maar brandende ambities en een carrièreplanning zijn niet meer aan de orde. Dan is een verzoek om een tijdelijk burgemeesterschap in te vullen een mooie uitdaging. Daarbij komt dat Gorinchem een interessante stad is. Een week later had ik een gesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en weer een week later werd ik beëdigd.”

Uitdagingen
Je kunt als waarnemend burgmeester in een gespreid bedje terecht komen en alleen maar op de winkel te hoeven passen, in Gorinchem lag de situatie anders. De afgetreden burgemeester signaleerde verslechterde politieke verhoudingen en daarbij gaf de CvdK ook nog de opdracht mee om de positie van Gorinchem in de regio te bekijken. “Interessante uitdagingen,” zo vervolgt Veldhuijzen. Hij bespeurt in de verhoudingen in het gemeentebestuur en met kringen in de stad zeker een bepaalde spanning. “Meningsverschillen leveren een negatieve dynamiek op. Dat mag zo zijn, maar uiteindelijk is de opgave voor de hele raad om samen met het college het beste voor de stad te bewerkstelligen en dat moet binnen normale verhoudingen gebeuren. Het is natuurlijk mooi om als burgemeester daarin een rol te kunnen spelen en een beetje te helpen, maar uiteindelijk moeten de politici het zelf doen. Als ik kijk wat er hier onderhanden is, zijn er genoeg positieve zaken om op te pakken.”

Centrumfunctie
De tweede uitdaging heeft te maken met het beeld dat is ontstaan omdat gemeenten in de omgeving met elkaar bestuurlijk aan het flirten zijn en Gorinchem daarbij leek te worden genegeerd. Veldhuijzen hierover: “Over de positie van Gorinchem in de regio vind ik het beeld minder slecht dan uit de opdracht van de CvdK zou blijken. Er is een gemeente Vijfheerenlanden in wording. Dat wordt nu onderzocht en in het najaar valt hierover een beslissing. Daarnaast zijn Molenwaard en Giessenlanden met elkaar in gesprek en zo kan het gebeuren dat er twee nieuwe gemeenten ontstaan, beide met een omvang die toekomstvast is. Dan blijft Gorinchem als stad met een heel stevige centrumpositie over. Deze stad heeft nog volop mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Op termijn bestaat de regio dan waarschijnlijk uit drie flinke gemeenten die samen de verantwoordelijkheid willen nemen voor de streek. Daarin behoudt Gorinchem zijn centrumfunctie.”

Trots
Uit de vele gesprekken die Veldhuijzen de afgelopen periode heeft gevoerd blijkt dat er een gezonde basis is om de mogelijkheden tot volle wasdom te laten komen. “Ik mag stellen dat de gemeente er in het algemeen goed op staat bij bewoners en het bedrijfsleven. Dit is een echte stad, een mooie stad en met een duidelijke centrumfunctie voor de regio. Ook de economische functie van Gorinchem moet je niet onderschatten. Wij liggen aan twee belangrijke verkeersaders en dat heeft er in de afgelopen decennia toe geleid dat de economische positie van Gorinchem redelijk florissant is. Dat kan, zeker als de A27 is verbreed, nog beter, er is ruimte voor verdere expansie. Het arbeidsethos in de regio is hoog. De ontwikkeling van bedrijventerrein Gorinchem-Noord en de woningbouwontwikkeling kunnen hier een verdere impuls aan geven. We hebben raakvlakken met de Zuidvleugel, de Drechtsteden en de maritieme industrie. Daarmee kunnen we onze economische positie versterken. Wat we vooral ook moeten doen is zorgvuldig omgaan met wat we hebben om de aantrekkingskracht van de stad te behouden en verder uit te bouwen. Gorinchem staat er goed voor. Dat besef mag nog wel sterker worden. Gorinchem is een stad om trots op te zijn.”