Overig

Export krimpt met ruim 11 procent in april

910

Het volume van de goederenexport was in april 11,2 procent kleiner dan in april 2019, meldt het CBS. Dit is de grootste krimp na juni 2009. In april zijn er vooral minder transportmiddelen en machines uitgevoerd. De daling van de export Nederlands fabricaat was groter dan die van de wederuitvoer. Het volume van de import was in april 8 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is de grootste krimp na oktober 2009. Er werden vooral minder transportmiddelen, machines en kleding ingevoerd dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juni ongunstiger dan in april.

Omstandigheden voor export in juni ongunstiger dan in april

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juni ongunstiger dan in april. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie aanzienlijk groter was. Verder verslechterde van zowel Nederlandse als Europese ondernemers in de industrie het oordeel over hun buitenlandse orderpositie. Ook het vertrouwen van Duitse en Europese ondernemers was negatiever.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.