Overig

Extra waakzaamheid bij inlenen personeel!

511

Om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche terug te dringen, moeten uitleners van personeel zich vanaf 1 juli 2012 verplicht registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als u personeel inleent, moet u kunnen bewijzen dat het uitzendbureau waarvan u dat doet is geregistreerd. Wanneer u dit niet kunt riskeert u een boete.

Verplichte registratie

De Eerste Kamer heeft op 5 juni 2012 ingestemd met het ‘wetsvoorstel registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen’. Vanaf 1 juli 2012 moeten ondernemingen die zich bezighouden met het tegen een vergoeding beschikbaar stellen (uitlenen) van arbeidskrachten deze activiteit expliciet als doelomschrijving van hun onderneming inschrijven bij de KvK.

Boete

De onderneming die zich niet als uitlener registreert én de inlener die gebruik maakt van de diensten van een niet-geregistreerde uitlener, lopen het risico op een fikse boete. De boete is bij de eerste overtreding € 12.000 per werknemer, bij de tweede € 24.000 en bij de derde overtreding € 36.000.

Kopie van het uittreksel KvK

Het is dus van belang om als inlener te controleren of het uitzendbureau waarmee u werkt is geregistreerd bij de KvK. Als inlener dient u het uittreksel van de KvK te bewaren in uw administratie. Zo kunt u bewijzen dat het uitzendbureau waarvan u uitzendkrachten inleent voldoet aan de registratieplicht.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Naast de registratie bij de KvK, kunnen ondernemingen die werknemers ter beschikking stellen zich laten certificeren bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit is niet verplicht, maar de Belastingdienst en de Inspectie SZW krijgen wel de mogelijkheid om de namen van bureaus die een overtreding begaan, door te geven aan de SNA. De overheid probeert zo frauderende uitzendbureaus uit het register te houden en de kwaliteit van het SNA-certificaat te verbeteren. Voor de inlener is een SNA-certificaat van belang, omdat dat een van de voorwaarden is voor vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid.

Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Vanaf 1 juli 2012 kunt u, als inlener van personeel, worden vrijgesteld van de inlenersaansprakelijkheid. Met de vrijwaring kan een inlener van uitzendkrachten niet aansprakelijk worden gesteld voor betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

–  De uitzendonderneming is in bezit van het SNA-keurmerk.

–  De inlener stort 25% van de factuur (incl. btw) op de G-rekening van de uitzendonderneming. Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20%;

–  De administratie van de inlener is zodanig ingericht dat de gegevens met betrekking tot de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid (manurenadministratie) en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden.

–  De inlener moet de identiteit van de  werknemer kunnen aantonen en kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingvergunning beschikt.

Conclusie

Voorkom een fikse boete door werknemers in te lenen via een geregistreerd uitzendbureau en zorg ervoor gevrijwaard te worden van van inlenersaansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met SNA-certificaat.

DRV Accountants & Adviseurs heeft elf vestigingen in Zuidwest Nederland, waarvan vier in Zuid-Holland: Rotterdam, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en Sliedrecht.