Overig

Fanclub van de haven kiest voor “beheerste” groei

452

“Havenvereniging heeft na 75 jaar nog altijd toekomst”

Gerard van Nus (Wambersie), J.L.C. Dijkers (R. Mees & Zoonen), mr. Willemse Cornelder (Hudig & Veder), Pleyte (Leen Smit) Steensma (Thomsen) en ir. C.E.M. Kuijper (Algemeen vrachtkantoor). Het zijn namen die de meesten nu, weinig tot niets zeggen. Toch vormden zij het eerste bestuur van de Havenvereniging Rotterdam, dat officieel op 30 januari 1939 werd opgericht.

Een club die de haven bekender en toegankelijk wilde maken voor iedere Rotterdammer. Dat gebeurde door bezoeken te brengen aan bedrijven en door het organiseren van lezingen door prominenten uit het bedrijfsleven. Een formule die nog steeds wordt gehanteerd. De eerste lezing werd gehouden door toenmalig voorzitter Engelbrecht van de Kamer van Koophandel. En burgemeester Oud sprak in het voorjaar van 1939 uit: “Ik ben lid van de Havenvereniging, want ik ben Rotterdammer!”

Kort na de oprichting brak de Tweede Wereldoorlog uit. Het bestuur van de inmiddels ruim 1700 leden tellende club, slaagde er in de bezetter buiten de deur te houden en in de beslotenheid van de vereniging werd al druk gefilosofeerd hoe de zwaar gehavende haven na de oorlog verder moest. Kort na de bevrijding op 8 mei 1945 werd, een mede door de Havenvereniging georganiseerde bijeenkomst op het stadhuis, ingeleid en bijgewoond door burgemeester Oud en voorzitter Van Mandele van de Kamer van Koophandel. Een periode van groei brak aan, ook voor de Havenverenging. Het ledental steeg tot ruim 4000 leden eind jaren veertig.

In 2014 zijn dat er zo’n 2200. Een aantal dat de laatste jaren, mede dankzij de oprichting van de Jong Havenvereniging, die inmiddels ruim 500 leden telt, gestaag stijgt. Jan Bert Schutrops de huidige voorzitter zegt daarover: “We kiezen bewust voor beheerste groei, omdat de activiteiten die we organiseren, en dat zijn er inmiddels zo’n dertig per jaar, wel door vrijwilligers van de grond moeten worden getild”.

De eerste jubileum-activiteit van de Havenvereniging dit jaar, was een groot jubileumfeest, op 30 januari 2014 in de Rotterdam Cruise Terminal. De leden en de voormalige havenwethouders Harbers en Baljeu, werden vergast op een Captains Dinner, en optredens van de Tunes van Harry Jan Bus en de Hermes House Band. De sfeer was uitbundig, maar het hoofddoel, was natuurlijk het ontmoeten van oude bekenden en het maken van nieuwe contacten. Want vanaf het begin is de Havenvereniging ook een netwerkclub. Eén ding bond alle aanwezigen; de liefde voor de haven.

Zestig jaar lid zijn van de Havenvereniging is een ultiem voorbeeld van trouw, maar voor de 89-jarige Gerard Hegge, de normaalste zaak van de wereld. Hij vertelt: ”Mijn vader Jan Hegge was één van de mannen die vanaf het begin bij de vereniging was betrokken. In die tijd was hij burgemeester van Overschie en eigenaar van de gelijknamige scheepswerf. We bouwden veel schepen voor de offshore, ondermeer voor Shell. We hadden zo’n tachtig man in dienst. Zelf studeerde ik in Delft als scheepsbouwkundig ingenieur en heb ik het bedrijf overgenomen. Ik heb in die 60 jaar ongelooflijk veel hoogtepunten meegemaakt. Ik probeer ook nu nog bij zoveel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn. Het houdt me scherp en de contacten met oude bekenden en al die nieuwe leden zijn heel waardevol. Ik ben ook havenadviseur van burgemeester Aboutaleb en hem wil ik binnenkort echt de haven laten zien”.

Meer kwaliteit
Schutrops: “Het unieke van de vereniging is dat er geen drempels zijn. Iedereen die zich verbonden voelt met de haven kan voor 25 euro lid worden. En de leden moeten een bijdrage betalen voor iedere excursie waar ze aan deelnemen. Dankzij de Jong Havenvereniging is het een mooie mix tussen jong en oud geworden. Sinds een jaar of twee is er een nieuw bestuur dat zich niet richt op méér activiteiten, maar op kwalitatief betere activiteiten”.

Gerrit Peekstok, oprichter en voormalig voorzitter van de Jong Havenvereniging is trots op de erkenning. “Ik had bij de oprichting in 2008 niet verwacht dat de club zo snel zou groeien. Je merkt dat jong en oud prima samengaan. De jonge leden willen graag weten hoe het vroeger was in de haven en de ouderen hebben de kennis om dat te vertellen. Bovendien zijn de ouderen heel erg geïnteresseerd in hoe het er nu aan toe gaat. De opkomst bij de excursies zijn daar een bewijs van. Eigenlijk mag je tot je 35ste lid zijn van de Jong Havenvereniging, maar er zijn veel leden, die dat ook na die leeftijd willen blijven. Dat heeft zich nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Het meest ideale zou zijn als jong en oud volledig in de Havenvereniging integreren. En het normaal wordt dat, zodra je in de haven werkt, je lid wordt”.

Ex-havenwethouder Harbers (VVD) is het daar roerend mee eens. Hij noemt de Havenvereniging uniek: “In de tijd dat ik havenwethouder was, ben ik in heel veel havens geweest, maar geen enkele haven heeft zo’n grote fanclub”. Jeanette Baljeu (VVD), tot voor kort havenwethouder zegt: “Het is prachtig. De Havenvereniging heeft leden uit alle geledingen van de maatschappij. Heel erg Rotterdams”.

Boottocht
In juni zagen veel oud-bestuursleden van de Havenverenging elkaar terug tijdens een lunchvaartocht op de Nieuwe Maze, het directieschip van het Havenbedrijf Rotterdam, dat altijd een nauwe band had en heeft met de Havenvereniging. Logisch vindt Rudolph van der Graaf, Director Executive Relations & Protocol van het Havenbedrijf.

“We zouden wel gek zijn om een club die zo vóór de haven is niet te steunen! Dat doen we onder meer bij de Dag van de Haven in het Nieuwe Luxor. Daar maakt onze ceo dan traditiegetrouw de voorlopige havencijfers bekend. En die bijeenkomst is, nadat de traditionele Oudejaarsbijeenkomst in het stadhuis vanwege de enorme belangstelling, op last van de brandweer niet meer door kon gaan, uitgegroeid tot een fantastische middag. De zaal zit de laatste jaren altijd vol”.

Peter Goedvolk, voormalig eigenaar van Argos Oil en oud-Havenman van het Jaar, was van 2007 tot en met 2012 voorzitter. Hij zegt: “Toen ik werd gevraagd, hield ik het in eerste instantie af, omdat ik het te druk had. Maar ik heb met laten overhalen, omdat ik vond dat ik het een beetje verplicht was. Ik volgde Zeger van Asch van Wijck op en ik heb er nooit spijt van gehad. Gedurende mijn periode zat de verjonging nog in de embryonale fase. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik er in eerste instantie geen voorstander van was omdat ik bang was dat je dan ook een senioren- en een damesclub zou krijgen. Ten onrechte want het is een succes gebleken. Wat ik het huidige bestuur zou willen aanraden is meer veertigers en vijftigers bij de vereniging te betrekken, dat zijn mensen die inmiddels succesvol zijn en een uitgebreid netwerk bezitten”.

In 1989 werd onder voorzitterschap van Tjeerd Schipper, oud-topman van onder meer ABN AMRO en momenteel bij die bank adviseur, het 50-jarig jubileum gevierd. Een jaar waar hij met plezier op terugkijkt. Schipper: “Het was geweldig. De bereidwilligheid binnen ons netwerk om de Havenvereniging financieel te steunen, was groot. We brachten een jubileumboekje uit, we introduceerden een Maritime Cadeau Card voor onze leden, we schonken de stad een “Leugenbank”, het jubileumconcert met de Marinierskapel, werd bijgewoond door Prinses Margriet en haar man mr. Pieter van Vollenhoven er was een Havendebat en een amateurschilders-concours”. Schipper ziet beaamt dat de Havenvereniging nog altijd in een behoefte voorziet. “Ook na 75 jaar heeft deze club beslist toekomst, doordat de belangstelling voor de haven blijft. Rotterdammers zijn er nog steeds trots op en mensen uit andere delen van het land, die de haven bezoeken, kijken hun ogen uit en vinden het fantastisch. Dat merkte ik bijvoorbeeld tijdens de Wereldhavendagen, waar ik geregeld mensen tijdens excursies heb rondgeleid”, aldus Schipper.

Het jubileum wordt het hele jaar gevierd. Bestaande activiteiten zoals de Rotterdam Port Party, de barbecue en de Dag van de Haven krijgen een extra feestelijk tintje. Het Havenontbijt werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. En deze jubileumactiviteit lijkt een blijvertje te worden, want de opkomst was groot. En na de zomer staat een jubileumcongres op het programma, dat in het teken staat van innovatie.

Wybe Zijlstra, lid van lustrumfeest-comité zegt daarover: “Vanaf het begin hebben we ons ten doel gesteld om met de festiviteiten zoveel mogelijk leden te bereiken. Het mocht beslist geen feest worden voor de “happy few”. Uiteraard waren er meer plannen dan het budget en de mogelijkheden toelieten. Zo is het plan om een historische route aan de stad te schenken door gebrek aan menskracht afgevallen. Maar ondanks de beperkingen heb ik tot nu toe voornamelijk positieve reacties ontvangen. Daar ben ik uiteraard erg blij mee”.