Overig

Financieel management

1031

Veel leden van Werkgevers Drechtsteden worstelen met het uitzetten van hun strategie. De daarbij heersende vraag blijft altijd: welke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) moet men hanteren om strategie te bepalen?

Een van de vaak genoemde KPI’s zijn de financiële management cijfers. De financiële cijfers worden tegenwoordig door de ondernemer veelal zelf digitaal bijgehouden. Er zijn diverse tools die deze massa aan cijfers vertalen naar Management Informatie.

De Management Informatie wordt onder andere gehaald uit de financiële KPI’s, zoals de rentabiliteit van de EBITDA, debiteuren- en crediteuren stand, voorraden en rentabiliteit op diverse vermogens.

Echter, wat is de toegevoegde waarde van deze Management Informatie als deze cijfers gerelateerd zijn aan historische cijfers. De informatie wordt samengesteld uit de boekhouding en deze legt cijfers vast vanuit de gedane acties.

In de huidige tijd moet vanuit de bedrijfsvoering meer gekeken worden naar de toekomst, waarbij informatie verkregen wordt die onder andere gerelateerd is aan groei van marktaandeel, toekomstige groei van de bedrijfswaarde, richting van groei van het bedrijf versus de richting van groei van de branche en de uiteindelijke return on investment.

Steeds meer bedrijven richten zich op strategisch niveau steeds minder op de operationele werkelijkheid, maar geven aan meer behoefte te hebben aan intern én extern vergelijken van informatie. Men ziet duidelijk een verschuiving van Management Informatie naar Stuurinformatie.

De vraag blijft hoe deze informatie aangeleverd kan worden, aangezien dit veelal een extrapolatie van trends is. De afgelopen jaren hebben immers aangetoond dat trends nadrukkelijk beïnvloed worden door recessie en krimpende markten. Externe factoren spelen bij het ondernemen een grote rol. Een van de belangrijkste externe factoren zijn de stakeholders, die hun invloed blijven uitoefenen op de bedrijfsvoering. Deze stakeholders zijn de concurrenten, maar ook de overheid is een stakeholder die invloed heeft op wet- en regelgeving.

In de afgelopen jaren heeft Werkgevers Drechtsteden aangetoond dat zij een platform is voor het samenbrengen van al deze partijen. Mede door de goede contacten van Werkgevers Drechtsteden (tussen bedrijven en overheid, bedrijven onderling, maar ook overheden onderling) is er een situatie gecreëerd waarbij alle partijen een klankbord en platform hebben om de stuurinformatie te toetsen.

Men heeft hierdoor toegang tot partijen om hun management informatie te extrapoleren naar stuurinformatie zodat men kan komen tot een duidelijke toekomst gerichte strategie.

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden