Overig

Financiële steun voor pyrolysecluster in Zuid-Nederland

2184

Het pyrolysecluster in Zuid-Nederland ontvangt financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP Zuid. Het Havenschap Moerdijk ontving, als penvoerder van de aanvraag, eind vorige week de beschikking. “Goed nieuws”, zegt commercieel manager Manon Baartmans van het Havenschap. “Dit is een belangrijke stap in het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Daarnaast is het goede business voor de haven.”

Met pyrolyse krijgen weggooipallets, gebruikte plastic folie, maar ook walnootschillen, rioolslib en andere niet-recyclebare stromen, een tweede leven. “Door dit soort afval thermisch te recyclen, verdwijnt het niet meer in een verbrandingsoven. En met pyrolyse kunnen we straks op Moerdijk afval tegen minder, of geen kosten verwerken”, legt Manon Baartmans uit.

Bewezen en kansrijke technologie

Pyrolyse is een thermisch kraakproces waarbij biomassa, kunststof of afval wordt ontleed door het tot hoge temperatuur te verhitten zonder de aanwezigheid van zuurstof. Bij pyrolyse ontstaan in principe drie producten: gas, olie en een cokesachtig residu. Deze stoffen kunnen weer dienen als brandstof of grondstof voor een nieuw product, en ook metalen kunnen worden teruggewonnen. Het is een bewezen en kansrijke technologie. Ook in Moerdijk hebben diverse partijen al ervaring met deze techniek.

Tetra Pak-locatie

In het pyrolysecluster werken overheid, bedrijven en onderwijs samen: pyrolysebedrijven die de feitelijke techniek en installatie leveren, toeleveranciers van de grondstoffen en potentiële afnemers. Havenschap Moerdijk stelt een deel van de voormalige Tetra Pak-locatie aan de Oostelijke Randweg beschikbaar aan het cluster.

Moerdijk logische keuze

De keuze om een pyrolysecluster in Moerdijk op te zetten is logisch, vindt Manon Baartmans. “Vanwege de aanwezigheid van de vervoersmodaliteiten water, weg en spoor én de aanwezigheid van de diverse afval- en reststromen. Om die reden is Moerdijk een belangrijke haven in de Biobased Delta.”.

Veel voordelen

Manon Baartmans: “Onderzoek en testen kosten veel tijd en geld, zeker in de biobased economy. Zonder financiële steun is dit voor mkb-bedrijven bijna niet te doen. De pyrolysetrein gaat nu rijden en als die eenmaal loopt, levert dat al snel voordelen op. Denk aan minder CO2-uitstoot, minder afval, omzetten van afval in waardevolle producten, nieuwe bedrijvigheid op het haven- en industrieterrein en nieuwe vervoerstromen.”

Regionale impact

Freek van den Heuvel, manager Business Development van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, vult aan: “De toegekende financiële steun is een impuls voor de Biobased Delta, het pyrolysecluster Zuid-Nederland en het industriële havengebied van Moerdijk. Pyrolyse is een hoogwaardige, innovatieve verwerkingstechniek voor biomassa reststromen en geeft kansen voor verdere regionale ontwikkeling.”

De financiële steun komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP Zuid). Het project wordt tevens financieel ondersteund door een bijdrage van het rijk en cofinanciering van de provincie Noord-Brabant.

De veertien deelnemers aan de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland zijn: Havenschap Moerdijk (penvoerder), Ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, Avans Hogeschool, Bewa Groep Moerdijk, SABIC Petrochemicals, GoodFuels Marine, Patpert Teknow Systems, Nettenergy, Nimaro Ageno Consult, CharcoTec, Waste4ME, DSM R&D Solutions, Delphy en TU Eindhoven.