Overig

Fiscaal voordeel bij energiezuinig ondernemen

485

Nederland heeft duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan. De overheid stimuleert ondernemers dan ook om te investeren in milieuvriendelijke en energiezuinige technieken. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar, en er zijn tevens fiscale regelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. In deze column leest u meer over de voordelen die u hiermee kunt opdoen.

Energiezuinige bedrijfsmiddelen

Stel, u wilt als ondernemer investeren in milieuvriendelijke- en energiezuinige oplossingen. Het kan gaan om uiteenlopende investeringen, van het investeren in een LED-belichtings-systeem tot aan het aanschaffen van een hybride bedrijfswagen. De Nederlandse overheid biedt voor veel van deze investeringen onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen. Voorbeelden van zulke fiscale regelingen zijn de milieu-investeringsaftrek (MIA), de versnelde afschrijving milieu-investeringen  (VAMIL) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de MIA kunt u de fiscale winst verlagen: u kunt tot 36% van het  investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. De aftrek geldt voor aanschafkosten, voortbrengingskosten, aanpassingskosten en kosten voor milieuadviezen. Bent u bijvoorbeeld ondernemer in de scheepvaartbranche, dan is de aanschaf van een milieuvriendelijke motor een investering die onder bepaalde voorwaarden voor de MIA in aanmerking kan komen. Het gaat dan om de aanschaf van een elektro-, hybride- of gasmotor bestemd voor de energievoorziening of de voortstuwing van een vaartuig.

Versnelde afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)

De VAMIL is bedoeld voor ondernemers die in milieuvriendelijke apparatuur willen investeren. Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven.

Doordat u sneller afschrijft, vermindert u de fiscale winst en betaalt u dus minder belasting in dat jaar.

Zeker als het om aanzienlijke bedragen gaat, is er met de VAMIL een belangrijk financieel voordeel te behalen. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze fiscale regeling is gericht op investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Behalve van de afschrijving, is van de investering van de energiezuinige bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst.

De overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) heeft een lijst opgesteld van alle milieuvriendelijke en energiezuinige middelen waar fiscaal voordeel  op te behalen is.

U kunt deze lijst raadplegen op
www.rvo.nl/subsidies-regelingen.

Levert uw investering fiscaal voordeel op?

Naast de bovenstaande voorbeelden zijn er nog tal van andere regelingen en subsidies voor innovatieve en milieuvriendelijke ondernemers.

Wilt u weten welke regeling of welke subsidie voor u relevant is? Bent u benieuwd of uw ideeën of investeringsplannen in aanmerking komen voor deze of andere regelingen? Of misschien heeft u recent een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aangeschaft? Wij helpen u graag met het uitzoeken van eventuele belastingvoordelen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.