Overig

Geslaagde handelsmissie naar Bulgaars Varna

491

Eind augustus was er gedurende drie dagen een handelsdelegatie uit de Drechtsteden te gast in de Bulgaarse havenstad Varna. De delegatie bestond uit zestien personen, zij kunnen terugzien op een aantal enerverende en succesvolle dagen.

Het bezoek werd geleid door voorzitter van het Drechtstedenbestuur Arno Brok. Daarnaast bestond het gezelschap uit portefeuillehouder Ondernemerschap Hans Tanis van het Drechtstedenbestuur, de voorzitter van Werkgevers Drechtsteden Teun Muller en vertegenwoordigers van Bolidt, Deltametaal, Dutch Dredging/baggerbedrijf De Boer, Koninklijke IHC, Eures en het Dor-drechts Museum. Eveneens namen vertegenwoordigers van de Stichting Stedenband Dordrecht-Varna deel.

Economisch voordeel
Dordrecht heeft sinds 2001 een stedenband met Varna. Brok over de samenwerking en het bezoek aan de stad: “Grensoverschrijdende maritieme samenwerking is belangrijk voor het midden- en kleinbedrijf, voor grotere ondernemers en overheden. Internationale economische handelsrelaties renderen. De verwachting is dat deze handelsmissie zowel voor Varna als de Drechtsteden economisch voordeel zal gaan opleveren.” Varna heeft circa 350.000 inwoners, is gelegen aan de Zwarte Zee en heeft de belangrijkste haven van Bulgarije. De Drechtsteden hebben samen circa 270.000 inwoners en de haven van Dordrecht is de zesde van Nederland. De regio Drechtsteden en Varna en omgeving hebben een vergelijkbare economische structuur, liggen aan het water en hebben industrie die gericht is op de maritieme sector, transport en techniek.

Scheepswerf
De delegatie werd in Varna onder andere ontvangen door de Nederlandse ambassadeur in Bulgarije Tom van Oorschot en door de burgemeester van Varna Ivan Portnyh. Hans Tanis beleefde de handelsmissie als intensief en zeer waardevol. “Op de eerste dag werden we ontvangen op scheepswerf MTG Dolphin
Shipyard, waar voor IHC en De Boer schepen worden gebouwd. In Bulgarije zijn er vijf scheepswerven aan de Zwarte Zee gevestigd, deze scheepswerf is de enige private onderneming en er werken zo’n 700 mensen. De overige werven komen voort uit het communistische tijdperk. Na een rondleiding op de werf, was er een ontvangst in het gemeentehuis van Varna door de burgemeester en wethouders.”

B-to-B gesprekken
De tweede dag stond in het teken van ontmoetingen en presentaties. Zo’n 75 ondernemers voornamelijk uit de maritieme cluster waren op de uitnodiging ingegaan om kennis te maken met de Nederlandse delegatie. Ook ambassadeur Van Oorschot was hierbij weer aanwezig. Zowel IHC als De Boer verzorgden een bedrijfspresentie en voorzitter Brok bracht met verve voor het voetlicht wat de Drechtsteden allemaal te bieden hebben. Tanis: “Opvallend was de grondige voorbereiding van de Bulgaarse ondernemers. Het was een dag van vele gesprekken, zo voerde IHC gesprekken met zo’n achttien bedrijven, waarbij zij tot concrete afspraken kwamen. Ook Deltametaal maakte afspraken met universiteiten en hogescholen over een mogelijk uitwisselingsprogramma. En ook voor het Dordrechts Museum was het een succesvolle trip. Er is met het museum in Varna afgesproken dat hun goudschatten volgend jaar voor een expositie naar Dordrecht komen. Tijdens het avondprogramma tekende IHC bovendien een overeenkomst met MTG Dolphin Shipyard voor de bouw van een nieuwe hopperzuiger.”

Op de laatste dag werd nog een aantal andere bedrijven bezocht en daarna keerde de delegatie huiswaarts. “Het waren uitstekend georganiseerde dagen met een concreet en zakelijk ingestoken programma. Hopelijk kunnen wij volgend jaar gastheer zijn voor een handelsdelegatie uit Varna. Het enthousiasme hiervoor is aan beide zijden groot,” besluit Tanis.