Overig

Hand in hand, cultuur en business vinden elkaar in Rotterdam

468

Cultuur en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder de aanwezigheid van culturele voorzieningen is een stad niet aantrekkelijk als leefbare stad voor haar bewoners en als vestigingsstad voor bedrijven.

In Rotterdam zijn al diverse stappen genomen om samenwerkingsverbanden tussen de culturele sector en het bedrijfsleven te realiseren. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur die de stad adviseert over het cultuurbeleid met het oog op een dynamisch, ondernemend en divers kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam stimuleert samenwerking en partnerschap, ondernemers, verenigd in VNO-NCW Rotterdam, pleiten voor een cultureel florerende stad en ook de culturele sector ziet het belang van halen EN brengen van kennis, inzicht en creativiteit om elkaar en de stad naar een hoger niveau te tillen.

LEF

Die échte samenwerking met duurzaam resultaat dient alleen sneller en concreter tot bloei te komen, vindt Rotterdams LEF. Vandaar dat LEF de handen ineengeslagen heeft met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om cultureel en ondernemend Rotterdam begin april uit te nodigen voor een constructieve ontmoeting in Bibliotheek Rotterdam en te bezien waar men elkaar kan aanvullen en versterken. Drie interessante sprekers legden met hun input vanuit verschillende invalshoeken de basis voor de volgende parallelsessies waar aanwezigen zich in kleine groepen over een aantal vraagstukken bogen. Spreker Gert Staal (Bibliotheek Rotterdam) benadrukte in zijn presentatie het belang van innovatie, Hans Waege (Rotterdams Philharmonisch Orkest) hield een warm pleidooi voor de Kunst en Melanie Post van Ophem (Rotterdams Raad voor Kunst en Cultuur) wees op de noodzaak van de verbindingen die nog op vele gebieden in de stad zeer wenselijk zijn.

Waanzinnig aantrekkelijke stad!

Uitkomsten van de bevlogen discussies in de parallelsessies werden aan elkaar gepresenteerd in het bibliotheektheater, waarna een heldere wrap-up volgde door Rotterdams LEF mede-initiatiefnemer Mai Elmar. De vrolijke stemming na afloop bij de borrel maakte duidelijk dat er volop kennis was gemaakt en de vragen over een vervolgbijeenkomst toonden aan dat het onderwerp actueel is en navolging behoeft. Inmiddels zijn de eerste initiatieven al vernomen tot groot plezier van Rotterdams LEF, verbinder, aanjager en versneller van (publiek-private) samenwerkingsverbanden. LEF om elkaar op te zoeken, in elkaar te investeren, te delen, te experimenteren met als resultaat innovatief ondernemerschap en een waanzinnig aantrekkelijke stad!