Overig

Hans Biesheuvel met ONL invloedrijk en kans gericht

597

De ontvangst in het kantoor aan de Lange Voorhout te Den Haag is allervriendelijkst. Hans Biesheuvel huist met zijn ONL in een historisch pand met fraai uitzicht over een van de bekendste locaties van Den Haag. Als je naar buiten kijkt zie je links het Binnenhof, rechts hotel Des Indes en recht vooruit de lommerrijke laan van het Lange Voorhout. Trots laat Hans Biesheuvel een foto zien van een paard en wagen van zijn grootvader. “Dit pand was ooit van hem en nu zit ik hier. geeft een bijzonder gevoel.”

Biesheuvel geeft aan dat hij goed in z’n vel zit. “Zowel privé als zakelijk gaat het goed met mij. Ik heb drie geweldige dochters, ik ben nog altijd actief als ondernemer, ben aandeelhouder en commissaris. En ONL wordt als schaduwkabinet als een serieuze partij gezien. Niet zo gek natuurlijk, want leden van ONL vormen een afspiegeling van ondernemend Nederland. En anders dan sommige andere partijen die alleen reageren op plannen van het kabinet of er tegen ageren, komen wij zelf met plannen. Zo presenteerden we op 7 maart van het afgelopen jaar onze zogenaamde groeiagenda aan het kabinet. Wij zijn van mening dat je van Nederland een start-up paradijs moet maken. Waar je ook bent in Europa, je moet aan Nederland denken. Om daar te beginnen met je eigen bedrijf. Als we het met elkaar willen, dan kan het en dan lukt het. Maar we maakten ook een schaduwbegroting. Deze hebben we op 9 september gelanceerd, bewust een week voor Prinsjesdag. We werden direct erna uitgenodigd door alle politieke partijen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteerden we plannen met een manifest als toelichting op onze plannen. We zijn vervolgens bij veel burgemeesters op de koffie gegaan.” Maar ook buiten de landsgrenzen is Hans Biesheuvel met zijn ONL actief en laat hij zijn gezicht zien. Zo toog hij met vijf ondernemers naar het Europees parlement om daar zijn verhaal te doen. Hans Biesheuvel: “Invloed in Brussel is heel belangrijk. En ONL wordt ook daar als een serieuze partij gezien. We willen dan ook graag onze stem laten horen en belangrijker; onze plannen presenteren. Als bedrijven goed presteren gaan ze meer investeren, dat komt de werkgelegenheid en de economie ten goede. Oog voor ondernemers en met name het MKB is dan ook van eminent belang. Lastenverlichting, eenvoudigere regelgeving en snelle afhandeling van aanvragen voor vergunningen et cetera zorgen ervoor dat ondernemers meer met hun onderneming bezig kunnen zijn en dat komt hun zaak ten goede.”

Polderen

“Nederland is een land van polderen. Daar zijn we altijd goed in geweest. Het overleg heeft ons ook veel gebracht. Maar de huidige polder is anders dan die van dertig jaar geleden. In die tijd stonden werkgevers en werknemers recht tegenover elkaar. Vakbonden waren in die tijd ook veel krachtiger dan nu. Het is nu meer een samenspel geworden van diverse belangenorganisaties. VNO-NCW die vooral opkomt voor de grote bedrijven, MKB Nederland voor de met name kleine MKB ‘er en ONL het brede spectrum van ZZP ‘er tot het grootbedrijf”, aldus Biesheuvel.

ONL OndernemersParlement

Het ONL OndernemersParlement slaat een brug richting de politiek en schept een mogelijkheid tot dialoog. Biesheuvel: “We zoeken samenwerking met andere maatschappelijke organisaties zoals de Kamer van Koophandel, TNO, kenniscentra en allerlei andere organisaties die zich bezighouden met ondernemerschap. Een krachtige en slagvaardige economie. Wendbaar, innovatief en duurzaam. Dat is het beeld van het Nederland van de toekomst dat ons als ONL OndernemersParlement voor ogen staat. Aanpassingsvermogen is het kapitaal van de toekomst. Ambitie op innovatiebeleid is van groot belang voor de toekomstige economische groei van Nederland. Hoe we dat bereiken? Dankzij de creativiteit en veerkracht van onze ondernemers. Want groot-, midden-, kleinbedrijf of ZZP-er; ondernemers zijn de echte aanjagers van onze economie! Laat ze doen waar ze goed in zijn: hard werken, kansen creëren, banen scheppen. De rest volgt dan vanzelf.”

Volgens Hans Biesheuvel is de overleg economie een nieuw belangrijk fenomeen. Zo organiseert ONL drie keer per jaar zogenaamde regiomeetings waarbij “Parlementsleden” van ONL uit verschillende regio’s bijeenkomen en waarbij ook lokale politici en vertegenwoordigers van de provincie, maar ook landelijke politici aanwezig zijn. Met deze regionale invulling kunnen ondernemers ingaan op specifieke zaken die in hun regio spelen.

Landelijke meeting

Naast genoemde regiomeetings komt er ook een landelijke meeting. Deze staat gepland voor 2 en 3 september in Den Haag. Inmiddels heeft ONL rondom het Binnenhof al een flink aantal locaties afgehuurd voor 2 september. Die dag vinden er talloze ONL bijeenkomsten plaats op de diverse locaties, zoals seminars, werkdiners en ontmoetingen tussen politici en ondernemers. De jaarlijkse ONL voor Ondernemers bijeenkomst wordt op 3 september in op een nader te bepalen locatie in Den Haag gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de Schaduwbegroting aangeboden aan het kabinet.

Toekomstbestendig Nederland

“Dit is waar het ons bij ONL om gaat, een toekomst bestendig Nederland. Dit bereik je niet door te blijven roepen wat er niet goed is en wat niet kan en niet mag. Wat kan er wel?! Als voorbeeld noemt Hans Biesheuvel nog een nieuwe ondernemersbank. Een bank waar ondernemers middels een slim model met de juiste financiers, of dat nu is via crowdfunding of bankiers, of beiden, in contact worden gebracht waardoor de kans van slagen wordt vergroot.”

Wat er verder voor nodig is volgens Biesheuvel is dat het start-up verhaal verder geeffectueerd wordt. Veel punten zitten overigens ook al in de agenda van Neelie Kroes. Twee jaar lang loon doorbetalen voor een zieke werknemer moet echt van tafel. Gelukkig zijn er volgens Biesheuvel meer partijen die dit vinden. Minister Kamp moet plannen presenteren inzake kredietverlening. Lasten verlaging voor het bedrijfsleven en het fiscale stelsel moet eenvoudiger. En tot slot geeft hij aan het eens te zijn met Alexander Pechtold dat Provincies teveel op hun geld zitten. Zij moeten zich meer inspannen voor ondernemers.

Als we dit met elkaar erdoor krijgen dan komt het weer echt goed met Nederland!