Overig

HBO+ in de Drechtsteden

775

 

De matige belangstelling voor technisch onderwijs is een probleem in onze regio. Jaarlijks gaan er meer technici met pensioen dan dat er gekwalificeerde jongeren de arbeidsmarkt betreden. Dat zal niet alleen onze groei belemmeren, het geeft ook continuïteitsrisico’s aan bedrijven. Hier moeten we met elkaar oplossingen voor vinden.

Maar het is niet alleen techniek waar we ons op moeten richten, hoewel dat van enorm belang is voor onze industrie. Om innovatief te zijn en de internationale concurrentie voor te blijven, zullen ook de andere bedrijfsprocessen niet mogen worden vergeten. Denk daarbij aan verkoop/marketing, inkoop, logistiek en financieel management. Processen die bij de maakindustrie te vaak op het tweede plan komen, waardoor de onderneming niet optimaal functioneert.

Dit beginnen we steeds meer te beseffen en zijn er allerlei initiatieven om achterstanden in te lopen. Jonge managers met een technische achtergrond worden daarin al snel bijgeschoold, vaak met dure externe cursussen.

De Werkgevers Drechtsteden heeft op dit terrein contacten gelegd met de Hogeschool Rotterdam, waaruit het plan is ontstaan een gerichte duale opleiding voor de high potentials binnen de (technische) ondernemingen te starten: Post HBO+ Commerciële Bedrijfskunde voor (TOP)Technici.

Met deze stevige tweejarige opleiding voor ‘excellente studenten’ (HBO en WO) willen we de meest getalenteerde jongeren langdurig aan ons binden en hen de gelegenheid bieden door te stromen binnen de onderneming. Deze kopopleiding richt zich op de niet-technische managementgebieden zoals commerciële economie (marketing, sales & account management), inkoop & logistiek, bedrijfseconomie/financiën, personeel, sociale vaardigheden, etc. Dit op een middag en avond in de week op de locaties bij de bedrijven zelf. Een neveneffect zal zijn dat deze jongeren vanuit allerlei bedrijven elkaar goed leren kennen en daarmee hun eigen industriële netwerk gaan vormen, wat de samenwerking in de regio zeker zal bevorderen.

Het is de bedoeling dat deze HBO+ opleiding al in 2013 gaat starten. De Werkgevers Drechtsteden spant zich hierbij in om geïnteresseerde bedrijven en Hogeschool bijeen te brengen.

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden