Overig

Help, ik ga failliet!

746

Het zal je maar gebeuren. Je ziet aankomen dat je onderneming haar hoofd niet langer boven water kan houden en ziet je genoodzaakt het faillissement aan te vragen. Als één van de curatoren van De Koning Advocaten heb ik met menig ondernemer aan tafel gezeten die hiermee is geconfronteerd. De ervaring leert dat niet iedereen zich juridisch heeft laten ‘voorlichten’ over een (naderend) faillissement en de gevolgen hiervan. Niet handig, want indien zaken juridisch niet goed zijn geregeld kan dat vervelende gevolgen hebben voor groepsmaatschappijen of voor u zelf als bestuurder. Hierbij een paar tips om rekening mee te houden wanneer uw onderneming in zwaar weer komt te verkeren.

  1. Bepaal uw positie.

Hoe staat de onderneming ervoor? Is een faillissement nog te voorkomen? Waardoor is de slechte positie van de onderneming veroorzaakt? Is mogelijk sprake geweest van ‘wanbeleid’ of van ‘Paulianeus’ handelen? Het is van belang uw positie te bepalen en de risico’s in kaart te brengen.

  1. Zelf het faillissement of surseance van betaling aanvragen?

In een situatie dat een onderneming ten dode is opgeschreven, zal haar bestuurder niet meer in het belang van de onderneming moeten handelen, maar in het belang van haar crediteuren. Een bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming zal de onderneming moeten staken als er redelijkerwijs geen mogelijkheid meer bestaat deze te continueren.

  1. Concernverhoudingen.

Een faillissement van een groepsmaatschappij kan gevolgen hebben voor het hele concern. Wanneer een zogenoemde 403-verklaring is afgegeven (de moeder heeft zich aansprakelijk gesteld voor de schulden van haar dochter(s)), is het van belang deze tijdig in te trekken. Een faillissement kan ook ingrijpende gevolgen hebben voor de andere leden van een fiscale eenheid. Het is verder zaak om te bekijken wat het effect is van een eventueel faillissement op het arrangement met de bank.

  1. Breng de administratie op orde.

Indien de administratie niet op orde is en/of de jaarrekeningen zijn niet tijdig gepubliceerd, loopt u een groot risico dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden van de failliete onderneming. De curator kan u aansprakelijk stellen. Zorg er dus voor dat uw boekhouding volledig is bijgewerkt en dat de jaarrekeningen tijdig worden gedeponeerd.

  1. Meld betalingsonmacht tijdig.

Indien u niet meer in staat bent om uw belastingen en premies te betalen, dan dient u er voor zorg te dragen dat tijdig betalingsonmacht bij de Belastingdienst en het UWV wordt gemeld. Meldt u niet of niet tijdig, dan bent u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen en premies.

  1. Denk na over een doorstart.

In veel gevallen wordt vrij kort na een faillissement de onderneming door de curator verkocht. Er dient van te voren te worden bedacht of de bestuurder, de aandeelhouders of wellicht een andere partij interesse heeft in een doorstart. Bedacht dient daarbij te worden op welke wijze de koopprijs en de doorstartende onderneming wordt gefinancierd.

De hiervoor genoemde punten zijn aandachtspunten. Wat u het beste wel of niet kan doen, hangt van uw persoonlijke situatie af en kan bepaald worden in een advies op maat. Hiervoor kunt u bij mij terecht. Trek tijdig aan de bel. Des te eerder u advies inwint, des te groter zijn vaak de mogelijkheden.

– Jesse van Meerkerk