Overig

‘Hendrik Veder Group helpt duurzaamheidsdoelstellingen Rotterdamse mainport te realiseren’

1482

Ondernemersvereniging Deltalinqs wil 10 megaton CO2-uitstoot voorkomen voor 2030

Deltalinqs is de ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam. Alice Krekt, programmadirecteur van het Climate Program van Deltalinqs, vertelt in dit artikel over de duurzaamheidsdoelstellingen van de Rotterdamse mainport en hoe bedrijven als Hendrik Veder Group daarin een rol spelen. Het Rotterdamse bedrijf maakt het huren, verhuren en recyclen van kabels en hijsoplossingen mogelijk, waardoor bedrijven minder CO2 uitstoten.

De missie van Deltalinqs is juist tijdens de coronacrisis urgent. De ondernemersvereniging maakt zich sterk voor het herstel van de economische activiteiten in de Rotterdamse mainport. Krekt: “Wij proberen niet alleen werkgelegenheid in Nederland te realiseren – Rotterdam is immers een uitstekende vestigingsplaats – maar daarbij ook aandacht te vragen voor verdienmodellen die duurzaam zijn. Zo versterken duurzaamheid en economische ambities elkaar.”

Meer aandacht voor duurzaamheidsdoelstellingen

Deltalinqs richt zich op het versterken van de internationale concurrentiepositie en de duurzame ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied. 95 procent van de bedrijven in en rondom de haven zijn lid van Deltalinqs. Krekt: “We opereren op het kruispunt van duurzaamheid, innovatie en een juiste businesscase. Tijdens de huidige coronacrisis betekent dat bijvoorbeeld: hulp realiseren voor bedrijven die het lastig hebben, maar dat budget ook aanwenden om te verduurzamen. Zo ontwerpen we, samen met onze partners, het verdienmodel van de toekomst van Nederland.”

Krekt stelt dat er steeds meer aandacht ontstaat voor klimaat. “Dankzij de klimaatakkoorden, de merkbare klimaatverandering en de veranderende publieke opinie, merk je dat werkgevers en werknemers zich de vraag stellen: hoe kunnen wij bijdragen aan een beter klimaat? Dat is mooi om te zien. Deltalinqs faciliteert en versnelt die ambities, bijvoorbeeld door financiering en infrastructuur voor (groene) innovaties te (helpen) organiseren.”

Duurzaamheidsdoelstellingen voor en na 2030

Deltalinqs heeft een klimaatprogramma opgezet met bedrijven en overheden en zit de Rotterdamse Klimaattafel van Haven en Industrie voor. Het Climate Program, waar Krekt directeur van is, heeft als doel om 10 megaton die de haven uitstoot voor 2030 te voorkomen. “Dat is een flinke uitdaging. Om dit te bereiken, zetten we in op grote projecten met lange investeringstermijnen. We hebben haast, dus op de korte termijn zetten we in op het afvangen van CO2-uitstoot, het benuttigen van restwarmte, de inzet van duurzame brandstoffen en de aanbouw van een CO2-neutrale waterstoffabriek. Er werken veel verschillende partijen aan deze grote projecten. Samen maken we duurzame, innovatieve businesscases en besparen we megatonnen aan CO2-uitstoot.”

Volgens Krekt is de echte uitdaging echter de tijdslijn die vanaf 2030 loopt. “We zoeken nu al naar mogelijkheden om vanaf 2030 een circulaire economie vorm te geven. Daarvoor is het verduurzamen van grondstoffen, waarbij afval weer als grondstof dient, essentieel. Voor deze nieuwe economie hebben we bedrijven als Hendrik Veder Group nodig. Bedrijven in de haven bereiden zich nu al voor op deze nieuwe realiteit. Daarom is de grondstofbenadering van Hendrik Veder Group, waarbij kabels weer als grondstof dienen, relevant en urgent. De nieuwe economie krijgt vorm dankzij dit soort ideeën.”

Onderscheidende, circulaire benadering

Egbert Vennik, CEO van Hendrik Veder Group: “Ik ben er trots op dat Hendrik Veder een belangrijke bouwsteen levert voor de nieuwe economie van Nederland. Hendrik Veder Group heeft een rijke historie, maar kijkt met een open vizier naar de toekomst. We zien dat traditionele sectoren worstelen met duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom hebben we oplossingen ontwikkeld die economisch en ecologisch relevant zijn.”

De circulaire oplossingen van Hendrik Veder Group volgen de zogenoemde ‘grondstof-benadering’. “Dat betekent dat Hendrik Veder materiaal hergebruikt, ongeschikte kabels omzet in grondstoffen en andere circulaire oplossingen levert. Wij onderhouden producten en her-certificeren deze, waardoor producten een langere levenscyclus krijgen. Daarbij is de compliance geborgd. Ook is het mogelijk om gecertificeerde kabels te huren of te verhuren, waardoor er minder geproduceerd hoeft te worden. Zo gaan duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand.”

Over Hendrik Veder Group

Hendrik Veder Group is een in Nederland gevestigde onderneming die producten en diensten levert op het gebied van staaldraad en vezelkabels voor onder meer de offshore en maritieme industrieën. Hendrik Veder Group optimaliseert het (her)gebruik van staalkabels, kunststof touwen en bevestigingen. De dienstverlening en producten zijn veilig, compliant, vanuit een (keten)perspectief, duurzaam en (kosten)efficiënt.