Overig

Het is eengrillige markt

528

Rondetafelgesprek Transport en Logistiek

De vooruitzichten voor de transport- en logistieke bedrijven verbeteren. De sector is zich voorzichtig aan het herstellen nadat ze jarenlang te kampen heeft gehad met de gevolgen van de economische crisis en een niet al te positieve beeldvorming bij het grote publiek.

Wij discussiëren hierover met Cor Veneboer, directeur van Sluyter Logistics, Lorenz van der Vliet accountant bij DRV Accountants & Adviseurs, Paul Wassing van Transport en Logistiek Nederland (TLN), Chris Raghoebarsing van AAO Adviesgroep, Jack Vos van VOS Taxi en Touringcars en Tom de Jong eigenaar van Van Bragt Vervoer. Een levendig gesprek in de vergaderruimte van Restaurant Passant in Moerdijk over het belang van automatisering, de toenemende wet- en regelgeving, oneerlijke concurrentie en over de noodzaak om je te onderscheiden.

Automatiseren
Cor Veneboer geeft aan dat het redelijk goed gaat met Sluyter Logistics. Hij zegt: “Wij doen het ten op zichte van het landelijk gemiddelde heel goed. Wij zien vooral het vrachtvolume toenemen, echter het rendement helaas nog niet. Dit is in de gehele branche nog droevig gesteld. Door puur naar de kostprijs te kijken, kunnen wij zo efficiënt mogelijk werken. Ik snap niet waar het vandaan komt dat half Nederland met een lege wagen rondrijdt, dat kun je je als bedrijf gewoonweg niet permitteren. Naast efficiency en kostenbeheersing, moet je je ook kunnen onderscheiden. Zo hebben wij bijvoorbeeld een professionele slag voorwaarts gemaakt door het ver doorvoeren van automatisering.” Lorenz van der Vliet haakt hierop in: “Wij zien dat onze klanten die goed geautomatiseerd zijn, sneller en beter kunnen schakelen en bijvoorbeeld eerder hun factureren kunnen sturen. Door op de kleintjes te letten, kun je tenslotte het verschil maken.” DRV begeleidt onder andere Nederlandse en internationale ondernemingen in transport, scheepvaart en logistiek in financiële en fiscale vraagstukken. “Wij adviseren onze klanten zodra de tarieven weer aantrekken en de financiële mogelijkheden er zijn, zich te automatiseren.” Ook Chris Raghoebarsing richt zich met adviesgroep AAO op de transport- en logistieke sector. Hij merkt dat op maat geschreven software steeds belangrijker is om een bedrijf goed op vervoer en opslag te kunnen afstemmen. “Met software-oplossingen kun je zaken inzichtelijk maken. Het helpt transportondernemers hun bedrijfsproces beter aan te sturen. Meten is tenslotte weten.”

Personenvervoer
Volgens Paul Wassing van TLN is het niet voor iedere ondernemer weggelegd of noodzakelijk om zich te automatiseren. Hij zegt hierover: “Op dit moment komt de winst van zeventig procent van de bedrijven uit op nul of lager. Dat geeft wel aan hoe de sector ervoor staat. Bedrijven die de verf van de bodem moeten afschrapen en noodzakelijke zaken zoals onderhoud moeten uitstellen, kunnen zich helemaal geen automatisering permitteren. Het is een grillige markt waarbij grotere spelers zich onderscheiden met automatisering en kleinere bedrijven met flexibiliteit. Er zijn nog genoeg bedrijven die winst weten te maken met de fax en het ouderwetse planbord.” Cor Veneboer geeft aan vaak een beroep te doen op dit soort bedrijven. “Van de honderd ritten schakelen we vijftig keer regionale, kleine bedrijven in. Met de eisen die aan ons gesteld worden is het voor ons echter niet meer te doen zonder informatievoorzieningen. Onze opdrachtgevers willen weten waar hun vracht zich precies bevindt en zij vragen ons de goederen tussen bepaalde tijden te leveren.” Ook in het personenvervoer maakt men veelvuldig gebruik van automatisering. “Wij kunnen niet meer zonder track & trace,” stelt Jack Vos. “Wij verzorgen alle soorten vervoer denk hierbij aan zorg-, leerlingen- en directievervoer. Daarnaast fungeren wij als regiotaxi. Veel van onze opdrachtgevers willen dat wij alles registreren. Voor de aanbesteding van contracten is dit zelfs één van de eisen. Wij maken onder andere deel uit van Deeltaxi West-Brabant. Binnenkort zal deze aanbesteding opnieuw bekeken worden. Mochten wij de aanbesteding niet winnen, zullen wij de nodige maatregelen moeten treffen, een reorganisatie is dan niet uitgesloten. Ik moet er niet aan denken om afscheid te moeten nemen van medewerkers waar je al vele jaren mee samenwerkt. We hebben betrokken, behulpzame en sociale chauffeurs in dienst waar we veel in hebben geïnvesteerd, denk bijvoorbeeld aan opleidingen. Deze mensen wil je niet missen. Gezamenlijk hebben we het bedrijf gemaakt tot wat het nu is. Wij vervoeren mensen niet alleen maar van a naar b maar leveren ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Wij hebben te maken met diverse doelgroepen en het is een vak om met iedereen op de juiste manier om te gaan.” Vos vertelt dat het lastig is om een groei door te maken in het personenvervoer. “Wij hebben ook veel met de WMO en AWBZ te maken waar momenteel alleen maar op bezuinigd wordt door de overheid.” Uit zijn woorden blijkt dat ook het personenvervoer anno 2015 voor meerdere uitdagingen staat. Tom de Jong van Van Bragt Vervoer weet hier alles van. “De regering heeft ons gevraagd om alle auto’s te voorzien van een boordcomputer. Een dure investering terwijl het nu nog steeds niet verplicht is. Daar profiteren anderen partijen van. Denk hierbij aan Uber waar ongediplomeerde en niet gecertificeerde taxi’s naast geautoriseerde taxi’s gedoogd worden. Op deze manier kan iedereen zonder papieren een taxibedrijf beginnen terwijl wij vanuit de overheid aan allerlei eisen moeten voldoen. Alle investeringen die wij hebben gedaan zie ik als kapitaalvernietiging.”

Wet- en regelgeving
Deze vorm van zaken doen stuit de heren tegen de borst. Anderzijds is Paul Wasing van mening dat wet- en regelgeving om deze oneerlijke concurrentie tegen te gaan nogal eens zijn doel voorbij schiet. Hij geeft een voorbeeld. “De regels aangaande de wet rij- en rusttijden zijn aan het doorslaan. Een chauffeur die vier uur en 31 minuten op de weg rijdt, is een gevaar op de weg. Maar iemand die precies vier uur en 30 minuten op de weg rijdt, krijg een pluim. Een chauffeur krijgt zo niet eens de gelegenheid om door te rijden naar een volgende parkeerplaats. De wet- en regelgeving moet een handvat zijn voor ondernemers en geen administratieve last. Neem nou de nieuwe wet in Duitsland waarbij alle chauffeurs die de komende zes maanden door Duitsland rijden zich moeten aanmelden via de fax. Dat voegt niets toe voor de ondernemers, maar boetes kunnen zomaar oplopen tot € 30.000,-. Dit is buiten proporties en hiervoor zijn we dan ook naar Brussel geweest.” Lorenz van der Vliet: “De eisen binnen de wet- en regelgeving veranderen snel. Wij merken bij onze klanten dat het bijna niet is bij te houden. Denk aan de nieuwe CAO en de daarin opgenomen charterbepaling en rij- en ruststijden. Die zorgen voor veel onduidelijkheid en kunnen grote gevolgen hebben. Daarom begeleidt DRV ondernemingen in de sector met het voldoen aan diverse regelingen en wetgeving. Voor een transportondernemer is dat zelf nauwelijks nog te doen.” Cor Veneboer sluit zich hierbij aan. “Regelgevingen veranderen constant en wij hollen er maar achteraan. Je moet bijna op zoek gaan naar gaten in de wetgeving om jezelf te onderscheiden en slimmer te zijn dan de buurman.”

Transparantie
Want de heren zijn het met elkaar eens dat juist het onderscheidend vermogen het verschil kan maken. Tom de Jong zegt hierover: “Wij zijn begonnen als taxibedrijf, maar werden steeds vaker gevraagd een pakketje mee te nemen. Wij bezorgen nu documenten of goederen over de hele wereld. Wij stappen aan boord van een vliegtuig en leveren af op het juiste adres en aan de juiste persoon. Door aan de vraag van de klanten te voldoen, is ook de visa- en legalisatie dienst ontstaan.” Dat geldt ook voor Vos Taxi en Touringcars. Naast het verzorgen van personenvervoer heeft zij ook het bedrijf SecuTax dat zicht richt op beveiliging en hulpverlening. “Door taxichauffeurs op te leiden tot beveiliger/hulpverlener (en andersom) ontstaat er een nieuw lokaal, mobiel surveillanceteam.” Paul Wassing haakt hierop in: “We leven in maatschappij waarbij door digitalisering alles transparant is. Je ziet hierdoor steeds vaker dat diensten gemixt worden.” Chris Raghoebarsing wijst erop dat die transparantie ook gevaren met zich mee kan brengen. “Wij proberen ondernemers erop te wijzen dat hoe veilig data tegenwoordig is vrijwel altijd afhankelijk is van goed functionerende ICT. Betrouwbare ICT-systemen maken het mogelijk om altijd en overal direct in contact te komen met klanten of met medewerkers. Voor bedrijven is het dan ook zaak om ICT effectief op te zetten, te beheren en te beveiligen. Dat is niet anders voor bedrijven die zich in de transport en logistiek sector bevinden. Wij merken dat de praktijk er nogal eens anders uitziet.”