Overig

Het kán in Rotterdam. Rotterdam Basketbal maatschappelijke sportonderneming

472

Rotterdam Basketbal is een ondernemende topsportorganisatie die in de afgelopen jaren haar werkterrein heeft uitgebreid met veel maatschappelijke projecten in de stad. De filosofie van de club: door en voor de stad. Het topsportteam speelt (momenteel onder de naam Challenge Sports Rotterdam) inmiddels al 25 jaar in de vaderlandse eredivisie. Het team is belangrijk voor alle maatschappelijke projecten in de stad. Niet alleen omdat de Rotterdamse jeugd hier uitzicht heeft om in Nederland het hoogste niveau te bereiken, maar ook omdat de spelers van het team actief zijn bij de uitvoering van die projecten.

Basketbal is een dynamische sport waar je met het hele gezin naartoe kan. Een wedstrijd in het Topsportcentrum wordt steeds meer een avondje uit. Dat wordt ook herkend door inmiddels  45 bedrijven en instellingen die zijn toegetreden tot de businessclub en de sponsorgroep van het eredivisieteam en velen wellicht met in hun achterhoofd om ooit de nationale titel in de Maasstad te realiseren.

Van de maatschappelijke projecten springt Playing for Success het meest in het oog. Een naschools-programma voor basisschoolkinderen die beter kunnen presteren dan ze op dit moment doen. De scholen zelf selecteren de kinderen, alle opdrachten zijn gerelateerd aan basketbal. We willen de kinderen successen laten beleven en geloven zeer sterk in de positieve aandacht. We noemen het: empowerment voor kinderen.

De organisatie neemt deel aan een groot programma van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: “Alleen jij bepaalt …” voor kinderen van praktijkscholen en heeft vier schoolsportverenigingen onder haar hoede. De club werkt mee aan Challenge 010, een 3-tegen- 3 competitie op middelbare scholen voor kinderen die (vaak om financiële redenen) nog niet bij de georganiseerde sport zijn aangesloten.

Iedere zaterdagmorgen traint het G-team, mensen met een verstandelijke beperking, in de Alexanderhal in Rotterdam. Er zijn in Nederland nog weinig G-basketballers. Rotterdam is betrokken bij een initiatief om hiervoor een competitie op te zetten.

In 2015 start de club met de Girl Power Hoops om vooral meiden voor de sport te interesseren. Ook opleiden is belangrijk. De club levert de trainers voor en doet de coördinatie van het Regionaal Talenten Centrum.

Dit is wat Rotterdam Basketbal wil zijn. Een platform in de stad voor iedereen die actief of passief iets wil met de sport. Rotterdam Topsport  erkent het belang van de driehoek: topsport – opleiding – breedtesport en ondersteunt de organisatie. Van Rotterdam Sportsupport komt raad en daad bij de maatschappelijke projecten.

Aan een bredere basis wordt hard gewerkt. Steun van het bedrijfsleven helpt daarbij. De organisatie is onderweg, maar nog niet op het punt waar zij uit wil komen: de beste in de eredivisie, in de opleiding en in topsportgerelateerde projecten in de samenleving. Want, dat kán in Rotterdam!