Overig

Het Rode Kruis zoekt verdere aansluiting bij bedrijfsleven

492

Sinds begin dit jaar werkt het Nederlandse Rode Kruis (NRK) volgens een nieuwe koers. Eén van de uitgangspunten is een betere positionering van het NRK in Nederland. Wat doet het Rode Kruis precies en wat wil het bereiken? Cees Werff, voorzitter van Rode Kruis Rotterdam-Rijnmond, geeft ons een kijkje achter de schermen en vertelt ons wat het Rode Kruis voor bedrijven kan betekenen en vice versa.

De nieuwe strategie van het Rode Kruis heeft onder meer geresulteerd in een nieuwe organisatiestructuur. Ruim 330 afzonderlijke afdelingen zijn sinds januari 2014 georganiseerd in 25 landelijke districten. Werff licht toe: “De indeling van de districten komt overeen met de indeling van de Veiligheidsregio’s. Op deze manier kan het Rode Kruis maximale ondersteuning bieden, wanneer er een ramp of calamiteit plaatsvindt. Verder richten we ons voortaan op drie strategische doelen: noodhulp, zelfredzaamheid en respect en hulpbereidheid. Lag de nadruk in het verleden onder andere op ‘sociale hulpverlening’, nu stimuleert het Rode Kruis individuen en gemeenschappen om zelf actief bij te dragen aan het verbeteren van hun situatie. Bijvoorbeeld door het geven van EHBO-lessen.”

Imago boost
“Verder hebben we de ambitie om het Rode Kruis in Nederland nog beter op de kaart te zetten,” vervolgt Werff. “Het Rode Kruis is een sterk merk, maar ons imago kan wel een boost gebruiken. Vooral bedrijven zijn nog onvoldoende bekend met onze activiteiten. Onze nieuwe doelstellingen moeten meer duidelijkheid geven. Onder meer op het gebied van zelfredzaamheid zoeken we aansluiting bij het bedrijfsleven. Eén van de ideeën in dit kader is het benaderen van bedrijven, waarvan de medewerkers zich veel in openbare ruimten bevinden. Denk aan vuilnismannen, buschauffeurs en pakketbezorgers. Acute hulpverlening draait om de juiste persoon op de juiste plaats. Bedrijven kunnen zich aan ons binden door een financiële bijdrage. In ruil hiervoor bieden wij de medewerkers bijvoorbeeld een EHBO-opleiding. Op deze manier versterken we de zelfredzaamheid in de regio en door als Rode Kruis zelf iets terug te geven aan het bedrijfsleven vergroten we onze zichtbaarheid. Het is slechts één van de voorbeelden van de samenwerking tussen het Rode Kruis en het bedrijfsleven. We bieden maatwerk partnerprogramma’s, afgestemd op de wensen en behoeften van bedrijven. Overigens draait het hierbij niet alleen om financiële bijdragen. Kennisdeling, materiaalverhuur, onderdak of sponsoring van noodhulppakketten; bedrijven kunnen via het Rode Kruis op talloze manieren een bijdrage leveren aan de maatschappij. Uiteindelijk draait het erom dat we elkaar en onze omgeving versterken.”

In de regio
In de regio is het Rode Kruis vooral actief tijdens evenementen, zoals de Rotterdam Marathon, het Zomercarnaval en de Parade Rotterdam, maar ook tijdens calamiteiten zetten de vrijwilligers van het Rode Kruis zich in. “Van het verlenen van eerste hulp tot het begeleiden van ouderen van wie de woning is afgebrand, onze werkzaamheden zijn zeer divers,” besluit Werff.