Overig

Het team van Port of BUSINESS wenst u veel sterkte toe in deze onzekere tijd

184

De verspreiding van het coronavirus leidt nationaal en internationaal tot verschillende maatregelen en beperkingen. Dat heeft gevolgen voor ons allemaal. Namens het team van Port of BUSINESS willen wij alle ondernemers veel sterkte toe wensen in deze onzekere tijd. Wij willen jullie erop attenderen dat wij ook in deze tijd voor jullie klaar staan. Communiceren is ons vak. Zowel online als offline -door middel van geprinte media- trachten wij onze klanten van dienst te zijn. Het is juist nu belangrijk het contact met de klant levendig te houden. Daar hebben wij allerlei mogelijkheden voor bedacht. Bel of mail ons gerust om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Wij zijn het aan u, onze medewerkers en onszelf verplicht om alle veiligheidsadviezen rond gezondheidsrisico’s in acht te nemen. Op dit moment werkt een deel van onze medewerkers thuis. We hebben thuiswerkplekken ingericht met toegang tot onze server. Anderen zijn bij toerbeurt op onze locatie in Ridderkerk aanwezig. Dit om zo min mogelijk fysiek contact met elkaar te hebben. Het besmettingsrisico willen we op deze wijze trachten te reduceren. We draaien dus -zowel thuis als op locatie- gewoon door. Hierdoor verwachten wij geen vertraging in leveringsafspraken. Ook de verzending levert vooralsnog geen problemen op.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten en treffen daar waar nodig extra maatregelen. Alles is gericht op preventie. Ook met onze leveranciers proberen we goede afspraken te maken. Alles is erop gericht om besmetting zoveel als er in ons vermogen ligt tegen te gaan. Op deze wijze proberen we onze dienstverlening -aan u de klant- te bestendigen. Wanneer er vragen zijn omtrent dit schrijven dan horen wij dit graag. Ook staan wij open voor uw suggesties. Wij zijn er -juist nu- voor de klant. Wij zijn daarom graag bereid u met raad en daad bij te staan.

Namens het team van Port of BUSINESS

Kees van ’t Zelfde

E: kees@portofbusiness.nl T: 06-51429756