Overig

Hoe kunt u talent in uw organisatie herkennen en ontwikkelen?

873

Het succes van een organisatie staat of valt met het aantrekken, opleiden, ontwikkelen en behouden van de juiste mensen. In het HR-vak worden deze activiteiten vaak aangeduid met de term talentmanagement. In deze column richt ik me vooral op het economische aspect van talentmanagement, waarbij het gaat over het vinden, binden en boeien van mensen in organisaties, met als doel de arbeidsproductiviteit te optimaliseren.

De huidige economische omstandigheden hebben bijgedragen aan een ruime arbeidsmarkt (het arbeidsaanbod is groter dan de arbeidsvraag), waardoor traditionele arbeidsrelaties onder druk komen te staan. Voor veel organisaties is flexibiliteit in de vorm van flexibele arbeidskrachten de oplossing om met deze veranderingen om te gaan. Er worden zo min mogelijk vaste arbeidscontacten aangegaan en bij voorkeur flexibele arbeidscontracten. De arbeidsmarkt wordt daarmee flexibeler en de organisatie meer wendbaar.

Deze toenemende flexibiliteit zorgt ook voor meer onzekerheid van werknemers. Door hun talenten, kennis en competenties voortdurend te ontwikkelen, zorgen medewerkers ervoor dat ze deze onzekerheid voor blijven. Daarnaast wordt ook van medewerkers verwacht dat ze meegroeien met de veranderingen in hun vakgebied, zodat ze nu, maar ook in de toekomst optimaal inzetbaar kunnen zijn. Door de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en talenten wordt de employability, de optimale inzetbaarheid van de medewerker, gewaarborgd. Dit kan binnen, maar ook buiten de organisatie en hierin zien we een verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid.

Als werkgever speelt u in op deze employability door voldoende ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden (bijvoorbeeld coaching) aan te bieden. U zorgt ervoor dat, doordat uw medewerkers zich ontwikkelen, bijgedragen wordt aan de gehele organisatieontwikkeling. Deze bijdrage zal zichtbaar zijn in de wendbaarheid van de organisatie als geheel en zorgt er uiteindelijk voor dat de continuïteit gewaarborgd wordt. Strategisch talentmanagement is hierin de sleutel!

Hieronder vindt u enkele tips* die u kunt toepassen om een goed talentmanagement te voeren:

–         Neem de gewenste kwaliteit van medewerkers als uitgangspunt;

–         Selecteer leidinggevenden zorgvuldig en strategisch;

–         Geef per medewerker concreet aan welke bijdrage van hem wordt gevraagd;

–         Laat medewerkers inzien voor welke waardecreatie zij worden betaald;

–         Bied medewerkers inzicht in hun rol in het geheel;

–         Zorg voor rolmodellen in het bestuur en/of management;

–         Besteed aandacht aan het gewenste werkklimaat;

–         Zoek mensen die vanuit overtuiging bij de organisatie werken;

–         Behoud medewerkers die bij het DNA van de organisatie passen;

–         Manage arbeidsrelaties dagelijks;

–         Beschouw medewerkers als de bouwstenen van de organisatie;

–         Beschouw arbeidsrelaties als het cement van de organisaties;

–         Leid gewenste profielen van medewerkers af van de gewenste koers;

–         Pas gewenste profielen van medewerkers aan indien de koers wijzigt. En vice versa!

–         Besteed tijd en aandacht aan medewerkers.

* Bron: L.van der Sluis, 2013

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Tijdens de DRV Werkgeversdagen verzorg ik samen met mijn collega’s gratis diverse masterclasses over het ontwikkelen van talent en flexibel ondernemen. Kijk voor meer informatie op www.drv.nl.

– Henri van Koeveringe