Overig

ICT: een snel en boeiend vak

557

In maar weinig branches gaat de innovatie zo snel als in de ICT. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Neem nu de enorme vlucht die het afnemen van diensten uit de cloud heeft genomen. Veel van deze  ontwikkelingen hebben tot doel om de efficiency te vergroten en de kosten te verlagen, maar kunnen het de ondernemers ook lastig maken omdat zij vaak door de bomen het bos niet meer zien. Tijdens het rondetafelgesprek gaan we hierover in gesprek met vijf ICT-specialisten.

We ontmoeten Gerben van der Veen, Conraad de Groot, Jan Pieter de Ruiter, Arie van ’t Verlaat en Peter de Graaf in de schitterende vergaderruimte van lunchroom Den Witten Haen in Dor-drecht. Met hun bedrijven vertegenwoordigen zij gezamenlijk een breed scala aan diensten binnen de ICT-markt.

Standaardoplossing

We vragen de heren of het met de constante innovatie en doorontwikkeling van de ICT-branche wel mogelijk is om klanten een kant-en-klare oplossing te bieden. Conraad de Groot van NFIAB steekt van wal: “Natuurlijk blijft de ICT-branche altijd door ontwikkelen, maar dat wil niet zeggen dat een project nooit klaar is. Dat is per klant en per case verschillend. We hebben altijd de insteek om een oplossing aan te bieden waarmee onze opdrachtgevers de komende jaren weer vooruit kunnen met hun ICT.” Peter de Graaf van I4-YOU sluit zich daarbij aan. “Als je een standaardpakket kunt toepassen moet je dat niet nalaten. Maar als een bedrijf speciale wensen en/of behoeften heeft, is een standaardoplossing niet altijd de beste keuze. Software is niet alleen maar een middel maar kan ook een strategische keuze zijn.” Jan Pieter de Ruiter van Axoft is onder andere actief in de telecomsector. Daar dekken standaardpakketten heel veel behoeften af. “Natuurlijk blijft het toepassen van maatwerkoplossingen afhankelijk van de sector en diensten, maar er is vanuit de klant veel behoefte aan vereenvoudiging van diensten waardoor het overzichtelijker wordt en beter beheersbaar. Een dienst als KPN is hier een mooi voorbeeld van waarbij meerdere diensten integreren in een overzichtelijk model tegen vooraf gecalculeerde vaste kosten.” Arie van ’t Verlaat van Aspect ICT: “Werken met standaard oplossingen lijkt het beste voor iedere organisatie. Liefst oplossingen die zo flexibel zijn dat vele organisaties hiermee ingericht kunnen worden. Echter werkt dit niet voor iedereen. We treffen ondernemingen en instellingen die kampen met complexere vraagstukken waar geen standaardoplossingen voor zijn. Deze ondernemingen overwegen om hun bedrijfsvoering aan te passen of kiezen voor maatwerk. ICT kan dergelijke organisaties helpen het verschil te maken in hun bedrijfsvoering of concurrentiepositie. Dit laatste brengt dan misschien wel hogere kosten met zich mee, maar daar wordt heel bewust voor gekozen.” Volgens Arie van ‘t Verlaat is het dan van belang de klant goed te informeren om de verwachtingen waar te kunnen maken. Gerben van der Veen van Dataplace kan zich hier in vinden. Hij zegt: “Je moet je relaties er wel van bewust maken dat met standaardisatie niet altijd de oplossing voorhanden is die de klant juist graag wil.”

Migratie

Gerben van der Veen geeft aan dat ICT-aanpassingen ook vanuit overheidswege opgelegd kunnen worden, zoals de verplichte migratie van SEPA waardoor er in 33 landen op dezelfde manier kan worden betaald. Arie van ’t Verlaat: “We worden regelmatig ingehaald door actualiteiten zoals bij SEPA.” Peter de Graaf haakt hierop aan: “Zo’n migratie is niet van de ene op de andere dag uit te voeren, dit vergt een goede voorbereiding.” Gerben van der Veen: “Als bedrijven of organisaties om wat voor reden dan ook hun ICT willen aanpassen, moeten de medewerkers hier achter staan en de noodzaak hiervan inzien. Zij moeten de verandering kunnen accepteren als dat plaats maakt voor een nieuwe, betere werkwijze. Dat scheelt al heel veel bij de implementatie.” Peter de Graaf merkt hierbij op: “Dit is al een stuk eenvoudiger als de ICT-leverancier al langer meeloopt bij het bedrijf en weet hoe het bedrijf in elkaar steekt.” Conraad de Groot is het hiermee eens: “Als de behoefte eenmaal goed in kaart is gebracht, is dat ook gemakkelijker in te vullen met kant en klare oplossingen. Moeten er vervolgens aanpassingen komen, is dat eenvoudiger te implementeren.”

Krachtenbundeling boven one-stop-shopping

Klanten zoeken op ICT gebied steeds vaker een aanbieder waar ze terecht kunnen voor al hun ICT-vraagstukken. De specialisten aan tafel begrijpen dat wel, maar geven zelf eerder de voorkeur aan krachtenbundeling boven one-stop-shopping. Peter de Graaf legt uit waarom: “Voor sommige zaken is zoveel specialistische kennis vereist dat het beter is samenwerking te zoeken, je vormt dan gezamenlijk de totaalspecialist waar de klant naar op zoek is.” Conraad de Groot beaamt dit. “Wij beschikken over een netwerk van partners vanuit verschillende disciplines, waarmee wij samenwerken.”  En ook Axoft werkt op dezelfde manier. “Onze klant prefereert wel degelijk één aanspreekpunt en komt met zijn totaalvraag bij ons terecht waardoor we steeds meer naar one-stop-shopping toe gaan in de beleving van de klant. Dit is eveneens de filosofie van onze business partner KPN. Het is onmogelijk om alle expertise in eigen huis te hebben en dan ook nog de gewenste kwaliteit te leveren,” aldus Jan Pieter de Ruiter. Aspect lijkt hierop een uitzondering en komt heel dicht in de buurt van een one-stop-shop ICT-leverancier. Het bedrijf levert en beheert zowel software als hardware als ook hosting, cloud computing, netwerken en telefonie. Arie van ’t Verlaat: “Wij hebben veel in eigen huis. En als we niet zelf aan de vraag kunnen voldoen, proberen we dat op te lossen door een partner te vinden die kan helpen. Uitgangspunt hierbij is altijd dat een relatie één aanspreekpunt heeft.”

Cloud-oplossingen

Steeds meer ondernemingen maken gebruik van ICT-diensten uit de cloud. Toch is er nog een aanzienlijke groep klanten waarbij cloud-omgevingen de nodige angst inboezemen, ondervindt Peter de Graaf. “De gedachte leeft dat informatie gemakkelijk is te onderscheppen. De kritische gebruiker vraagt zich af hoe veilig het is om te werken in de cloud en hoe groot de kans is dat derden er met bedrijfsgegevens vandoor gaan.” Arie van’t Verlaat snapt dit wel. “Het is onze taak om klanten goed te informeren over de kenmerken van cloud oplossingen.”

Gerben van der Veen: “Misschien is die angst op sommige vlakken wel terecht. Het is nu eenmaal zo dat criminelen er op uit zijn om persoonlijke- en bedrijfsgegevens te hacken.” Hij weet echter ook dat er alles aan gedaan wordt om de cloud-omgeving zo optimaal en veilig mogelijk te laten functioneren.”

Jan Pieter de Ruiter geeft aan dat steeds meer klanten over de emotionele drempel stappen en niet alles zelf meer willen doen waar ze niet goed in zijn. “Ook hiervoor geldt: onbekend maakt onbemind. Over een aantal jaren zullen de gebruikers enorm zijn toegenomen want de cloud biedt ook voordelen. De klant wordt volledig ontzorgd als het gaat om Telecom en ICT diensten en kan zich hierdoor meer op zijn core-business focussen. Conraad de Groot tot besluit: “Ook hiervoor geldt; het valt of staat met de kwaliteit. Bedenk voordat je iets over gaat zetten in de cloud op welke manier er geïnvesteerd en geïmplementeerd wordt. Bedrijven die kiezen voor een goede voorlichting en kwaliteit zullen hier veel eerder baat bij hebben.”

Minister van ICT

Goed functionerende bedrijfsautomatisering is tegenwoordig van levensbelang. Bedrijven investeren daarin veel tijd, geld en energie. Door het enorme aanbod is het voor ondernemers soms lastig de juiste keuzes te maken. Conraad de Groot maakt dit dagelijks mee. “Bij ICT-veranderingen is het voor een onderneming lastig de juiste partij te kiezen. Wij ondersteunen ze daarin en geven advies. ICT staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. ICT en telecom groeien bovendien steeds dichter naar elkaar toe, het wordt wat het maken van keuzes betreft er niet eenvoudiger op.” Peter de Graaf meent dat het bij bedrijven soms nog aan de nodige kennis op dit vakgebied ontbreekt. “Wij als ICT-specialisten zijn enorm gebaat met ICT-managers die hun business kennen en de juiste voorwaarden creëren.” Volgens de aanwezigen is het nog te vaak de verantwoordelijkheid van de ICT-afdeling om alert te zijn op nieuwe mogelijkheden binnen de eigen organisatie. Het is niet overal onderwerp van directieoverleg. “Het gekke is dan wel dat er in directies van bedrijven slechts zelden sprake is van een ICT-directiefunctie.” Gerben van der Ven gaat nog een stapje verder. “ICT is een snel en boeiend vak. De ontwikkelingen gaan razendsnel en niemand kan meer zonder. ICT was eerst een middel, maar is nu eerder een strategie. Met die wetenschap is het eigenlijk vreemd dat er nog geen minister van ICT is. Wat mij betreft zou dat weleens tijd worden.”