Overig

IJzeren eeuw

861

Bij het doorbladeren van de krant zijn er soms van die krantenkoppen die extra de aandacht trekken. Recent las ik een artikel met de kop ‘De ijzeren eeuw’, over de industriële ontwikkeling in de 19e eeuw. In Amsterdam is er nu een tentoonstelling te bezoeken over dit onderwerp. En die tentoonstelling roept niet bepaald nostalgische gevoelens op. Als metaalrecycler ga ik natuurlijk van de gedachte uit ‘hoe meer ijzer hoe beter’. Maar de keerzijde van die eeuw, daar kun je toch niet naar terug verlangen? Of zou u uw ‘fabrieksarbeiders’ zes dagen per week en elf uur per dag willen laten werken? In een omgeving waar de temperatuur oploopt tot 30 graden Celsius? En een geluidsniveau van 100 decibel normaal is? En waar het werkvolk niet alleen bestaat uit mannen en  vrouwen maar zelfs ook uit bloedjes van kinderen? In die tijd waren er geen managers, maar bazen, die als belangrijkste speerpunt hadden: efficiëntie. Het draaide om lopende band werk en tijdwinst. Geen oog voor het individu, maar rekenen met ‘poppetjes’.

In het huidige tijdperk van targets, loopbaanontwikkeling, leerdoelen en coaching kunnen we wel eens meewarig terug zien op die periode. Van alle kennis die sinds die tijd is opgebouwd, plukken wij de vruchten. Kostenreductie is een constante in ons ondernemen. Maar denken we ook nog aan aspecten als gunning, aan het werken met ‘drive’ vanwege passie voor je product? Brengen we de liefde voor ons vak ook over op de jongere generatie? Durven we de Nederlandse pioniersgeest nog de ruimte te geven in onze bedrijven? Of zitten we allemaal gevangen in de kooien van procedures en digitale contacten zonder persoonlijke klik?

‘Voort moeten wij ook in Nederland! Wakker vooruit!’, zo kopt een journalist in die dagen van weleer. En zo zouden we het ook kunnen vertalen naar Drechtsteden 2015. Voort moeten we, als bedrijf en als regio. Uitdragen dat we samen vooruit willen op het gebied van innovatie, service, klantgerichtheid en meedenken. Geen genoegen nemen met de huidige status. Maar denkt u ook aan uw omgeving? Uiteraard, aan uw medewerkers en aan uw sociale verbanden. Maar ook aan uw zakenrelaties? Gunt u elkaar nog wat? Of uw product nu van ijzer is of PPE, met gunning vind je elkaar altijd.