Overig

“Ik geloof in een ‘en-en’-situatie”

984

Pier Eringa (1961) heeft ruim vijf jaar leiding gegeven aan het Albert Schweitzer

Ziekenhuis te Dordrecht. Een markant figuur en bestuurder binnen de Drechtsteden.

Sinds 1 april jl. is Eringa president-directeur van spoorbeheerder ProRail. Wij blikken terug en kijken vooruit.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland; aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. De brede ervaring van Eringa in de publieke sector, bij de politie, de Nederlandse Spoorwegen en het Albert Schweitzer Ziekenhuis zijn van grote waarde voor ProRail, zo stelde staatssecretaris Mansveld bij zijn benoeming.

Succes

Pier Eringa heeft in de periode bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis belangrijke successen geboekt. Onder zijn leiding herstelde onder meer het vertrouwen binnen het management, zorgde hij voor een meerjarig positief financieel resultaat en bezorgde het ziekenhuis de kwaliteitsstatus van ‘Topklinisch Opleidingsziekenhuis’. Bovendien kreeg het ziekenhuis in 2013 en 2014 de status van ‘Beste Ziekenhuis van Nederland’ in de AD Ziekenhuis Top 100. Bij zijn vertrek bij het Dordtse ziekenhuis zei Eringa: “Ik ben enorm trots op deze organisatie zoals die nu staat en ook op alle mensen die hier met hoofd, hart en ziel werken. Het succes danken we aan hen allemaal samen. We hebben een prachtig ziekenhuis waar we topzorg leveren. Voor de patiënten verandert er niets als ik vertrek, ik laat het Albert Schweitzer Ziekenhuis achter in zeer vertrouwde handen van collega John Taks, het stafbestuur en alle dokters, verpleegkundigen en iedereen in alle denkbare functies. Het is een erg mooie tijd geweest.”

Verbindend

Gert Jan Woudenberg, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Albert
Schweitzer ziekenhuis beaamt dat de nieuwe rol van Eringa hem op het lijf is geschreven. “Hij koppelt het vermogen om doortastend keuzes te maken aan de kunst van het luisteren en verbinden. Hij heeft bovendien de rol van boegbeeld met verve op zich genomen en het ziekenhuis daarmee een gezicht gegeven in de regio, bij de patiënten, zorgpartners, verzekeraars enzovoort.”

Bij ProRail wacht hem een flinke klus. Het spoorbedrijf staat de komende jaren voor de complexe opgave om invulling te geven aan de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA). Doel van de LTSA is kwaliteitsverbeteringen voor treinreizigers en goederenverladers te realiseren. Zo moeten de kwaliteit en beschikbaarheid van de infrastructuur verder omhoog en de samenwerking met vervoerders, decentrale overheden en consumentenorganisaties nog hechter. Eringa laat weten uit te kijken naar de uitdagingen die hem te wachten staan. “ProRail is een prachtig bedrijf dat midden in de samenleving opereert en een belangrijke rol speelt in de mobiliteit van Nederland. Ik zie ernaar uit om samen met alle ProRailers aan de slag te gaan met de nodige kwaliteitsverbeteringen. Daar waar daadkracht moet samengaan met diplomatie, liefst in een complexe omgeving, voel ik me het best op mijn plek.”

Ook voorzitter Hans Alders van de Raad van Commissarissen van ProRail is blij met de komst van Pier Eringa. “Hij heeft een lange staat van dienst en is een ervaren en veelzijdig bestuurder. Een man van zijn kaliber is nodig om ProRail nog beter te laten presteren in het belang van de reizigers en verladers. Eringa is een verbindend leider die als geen ander weet hoe je verschillende partijen met uiteenlopende belangen bij elkaar brengt. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de samenwerking met NS en de andere vervoerders nog verder gaat verbeteren. ProRail zal zich onder Eringa nog meer bewust worden van haar belangrijke maatschappelijke taak.”

Zichtbaar

Alle loftuitingen leggen geen extra druk op de schouders van Eringa. “Ik geloof in een ‘en-en’-situatie. Om je ideaal te verwezenlijken, heb je een bepaalde systematiek nodig. Ik houd bijvoorbeeld van sport en wil daarin goede resultaten bereiken. Dus zal ik eerst een goede conditie moeten opbouwen, kracht- en duurtraining moeten doen en die steeds verzwaren. Systemen zijn ook nuttig om niet steeds zelf het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Doe je voordeel met nuttige kennis en ervaring van anderen. Die kun je prima ‘knippen en plakken’ naar je eigen organisatie. Systemen kun je ook aanwenden om mensen te inspireren en motiveren, door resultaat zichtbaar te maken. Want goede resultaten leiden per definitie tot meer motivatie bij je medewerkers. Een voorbeeld: als bestuurder wil je kunnen sturen op gedrag en cultuur binnen je organisatie. Dat lukt alleen op basis van concrete indicatoren en die maak je meetbaar met een systematische aanpak en registratie.”