Overig

Incassobureau gaat zelf failliet!

636

De incassobureaus zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Vaak gaat het om kleine eenmanszaakjes die meenden te kunnen profiteren van de crisis. Doordat de nodige cowboys en fraudeurs deel gingen uitmaken van de uitgedijde branche kreeg deze een slechte naam.

Vanaf 1 juli 2012 is het feest voor de incassobureaus voorbij. Toen trad de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking waardoor bureaus geen buitensporige kosten meer in rekening konden brengen bij debiteuren. Over de eerste € 2.500,- van een vordering mag tegenwoordig als vergoeding maximaal vijftien procent van de hoofdsom worden berekend, over de volgende € 2.500,- maximaal tien procent en op deze manier worden de incassokosten staffelsgewijs verder ingeperkt.

Gevolg is geweest dat diverse incassobureaus zelf failliet zijn gegaan. In juli 2013 ging bijvoorbeeld CreditForce Professionals bv uit Houten failliet, een paar maanden later gevolgd door het Algemeen Financieel Incassobedrijf (AFI) uit Leeuwarden. In 2014 ging zelfs één van de grootste incassobureaus van Nederland failliet, Credit Yard bv uit Eindhoven, beter bekend van haar dochteronderneming Inkasso Unie.

Door de wijze van opereren van incassobureaus en deze faillissementen zijn steeds meer ondernemers zich gaan realiseren dat een incasso beter uit handen kan worden gegeven aan een advocaat.

Dit wekt ook geen verbazing, omdat het geïncasseerde geld veiliger is bij een advocaat. Een advocaat is namelijk verplicht het geïncasseerde geld te laten betalen op de rekening van zijn Stichting Derdengelden. Zelfs al zou een advocaat failliet gaan, dan heeft dat geen enkel gevolg voor het geld dat veilig op deze rekening staat.

Een advocaat is daarnaast verplicht zich te houden aan de Advocatenwet en de Gedragsregels. Als een opdrachtgever of debiteur vindt dat een advocaat zich ongepast heeft gedragen, kan deze klagen bij de Deken. Daardoor heeft de incassopraktijk van advocaten een goede naam.

Een groot voordeel is verder dat alleen advocaten over kunnen gaan tot het leggen van beslag, het aanvragen van het faillissement, het starten van een incasso-kort geding en het incasseren bij de rechtbank van vorderingen van meer dan
€ 25.000,-. Door opdracht te geven aan een andere partij laat een ondernemer kansen liggen om snel en effectief een vordering te incasseren.

Dat desondanks niet elke ondernemer zijn vordering laat incasseren door een advocaat komt wellicht doordat wordt gedacht dat een advocaat inschakelen kostbaar is. Dit is echter niet het geval. Het is advocaten al jaren toegestaan om te incasseren tegen een incassotarief dat een percentage is van het geïnde bedrag. Advocaten mogen in incassozaken dus werken volgens het principe No Win No Fee.

Voor meer informatie over incasso-activiteiten door advocaten kunt u de nieuwe website
www.dekoningincasso.nl bezoeken. U kunt mij uiteraard ook bellen.

Arthur Ammerlaan