Overig

Informatief ontbijtseminar Postillion Dordrecht

21036

Op 3 december was er weer een grote groep ondernemers naar het Postillion Hotel in Dordrecht gekomen om de inmiddels negende editie van het ontbijtseminar van Werkgevers Drechtsteden, Drechtsteden Business en EY bij te wonen.

Opening

Na een heerlijk ontbijt opent Walter Borsje, partner bij EY Accountans om iets na half negen het ontbijtseminar. Hij kondigt de sprekers van deze ochtend aan: Theodoor Huiskes, partner in de algemene fiscale adviespraktijk van EY en Jan-Bertram Rietveld, partner in de adviesgroep Human Capital bij EY.

Actualiteiten vennootschapsbelasting

Theodoor Huiskes gaat in zijn eindejaarsupdate in op een aantal actualiteiten inzake de vennootschapsbelasting en voor directeuren grootaandeelhouder privé.

Een aantal zaken wordt in het Belastingplan geregeld maar er zijn ook diverse thema’s die in aparte voorstellen worden geregeld. In het Belastingplan zit in elk geval wel een forse lastenverlichting door verlaging van de inkomstenbelastingtarieven in de 2e en 3e schijf en verlenging van de derde schijf.

Belangrijk punt in het belastingplan is ook  de aanscherping van de belastingheffing bij emigratie. Tot op heden was het zo dat een bij emigratie opgelegde conserverende aanslag na 10 jaar werd kwijtgescholden maar dat is met onmiddellijke ingang van de datum van de aankondiging van het wetsvoorstel (15 september) komen te vervallen. Van Europese zijde zijn er overigens nog wel de nodige bezwaren tegen het wetsvoorstel.

Een aantal innovatieregelingen wordt samengevoegd waarbij de nadruk meer op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek komt te liggen en minder op technische uitvoering.

Verder zit er in het Belastingplan nog een aantal maatregelen die het ontgaan van overdrachtsbelasting bij sale-and-lease back constructies tegengaan, en maatregelen die betrekking hebben op groepsfinancieringen binnen internationale concerns.

In de regels omtrent fiscale eenheden gaat ook één en ander wijzigen. Verder gaat Theodoor nog in op fiscale aspecten van financiering van ondernemingen in groepsverband en aangepaste regels van internationale gegevensuitwisseling.

Actualiteiten loonheffingen

Daarna krijgt Jan-Bertram Rietveld, partner bij de adviesgroep Human Capital van EY, het woord.

De afgelopen jaren was de invoering van de werkkostenregeling zijn belangrijkste thema, nu is het vooral de nieuwe wetgeving rond de arbeidsrelaties. De laatste jaren was het vrij overzichtelijk: degene die zich liet inhuren zorgde voor een VAR en als dat er één was van het type winst uit onderneming dan wist je als inhurende onderneming dat je op basis daarvan geen loonheffing hoefde in te houden en af te dragen. Nu dat gaat vervallen gaan we weer terug naar de oude situatie waarbij sprake was van stapels rechtspraak over of nu wel of niet onder gezag gewerkt wordt. Het gaat om de drie criteria: loon, arbeid en gezag.

Jan-Bertram illustreert dit met een aantal aansprekende voorbeelden uit de praktijk die tegelijk aangeven dat het nog niet eens zo heel eenvoudig is om zo’n arbeidsrelatie goed en eenduidig te duiden. Cruciaal in de nieuwe situatie is de vraag of alleen het eindresultaat telt of heb je als opdrachtgever ook inspraak in het proces van de uitvoering van de werkzaamheden? Jan-Bertram adviseert de aanwezigen dan ook dringend om alvast goed te gaan inventariseren welke ZZP-ers er binnen hun organisatie rondlopen en de manier waarop deze nu werken te beoordelen op dit criterium.

Uiteraard gaat Jan-Bertram ook nog even in op de werkkostenregeling. Er is een aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium op komst zodat je niet zomaar naar willekeur vergoedingen en bonussen kunt verstrekken om de ruimte te benutten. Hij wijst er ook op dat het niet persé onvoordelig is om in de 80% heffing te zitten voor vergoedingen die buiten de vrije ruimte vallen want die 80% kan wel eens voordeliger zijn dan als je een netto-vergoeding moet bruteren bij werknemers die in de 52% schijf zitten.

Afsluiting

Met twee boeiende betogen is weer heel wat informatie aan de aanwezigen meegegeven. Walter sluit om tien uur af. Hij bedankt de bezoekers voor hun komst en de beide sprekers voor hun duidelijke presentaties. Voor verdere informatie kunt u ook bij hem terecht: E: walter.borsje@nl.ey.com of  T: (088) 407 85 41.