Overig

Innovatie Award 2014

518

Op donderdag 19 juni zal de eerste Innovatie Award worden uitgereikt tijdens een netwerkbijeenkomst in het Postillion Hotel Dordrecht. Nadat Valk Welding de KvK Ondernemersprijs Drechtstreek 2012 in ontvangst mocht nemen, is er in de regio geen netwerkevenement meer van dit statuur georganiseerd.

Tijdens een informeel gesprek tussen uitgever Hendrik Jan van der Rhee van Drechtsteden BUSINESS en voorzitter Teun Muller van Werkgevers Drechtsteden bij een netwerkbijeenkomst kwam dit aan de orde. Zij besloten te onderzoeken of er mogelijk weer een ‘prijs’ in de regio uitgereikt zou kunnen worden.

 

Dit werd de Innovatie Award. Met de jaarlijkse uitreiking van de Innovatie Award willen Drechtsteden BUSINESS en Werkgevers Drechtsteden een positieve bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn van de innovatieve bedrijven en organisaties in de regio en de gezamenlijke innovatiekracht stimuleren en vergroten. Door de uitstraling van de award-uitreiking worden de Drechtsteden nadrukkelijk geprofileerd als innovatieve regio.

 

De Innovatie Award richt zich op de technologische maakindustrie. De ‘innovatie’ kan een product, dienst en/of samenwerkingsverband zijn. De genomineerden voor de Innovatie Award worden voorgedragen, maar kunnen zich ook zelf aanmelden. Een beoordelingscommissie gaat aan de slag met de nominaties en beoordelen die op een aantal criteria. De vakjury bepaalt uiteindelijk wie zich winnaar mag noemen van de Innovatie Award. Sjef van Dooremalen is voorzitter van de jury. “De Innovatie Award past uitstekend bij deze regio. De technologische industrie voert hier de boventoon en er gebeuren prachtige dingen. Goed dat er op deze wijze aandacht wordt besteed aan alle technologische ontwikkelingen.” In de jury hebben vooralsnog ook Arie van den Herik, Bram de Nies en Peter Maessen zitting. Voorzitter Van Dooremalen vult de jury nog verder aan.

Stichting

Om de Innovatie Award onafhankelijk, financieel en jaarlijks te borgen is er een stichting opgericht: Stichting Ondernemersprijzen Nederland (SON). Door de oprichting van een stichting is onafhankelijkheid gegarandeerd. Dit zal een positief effect hebben op de fondswerving. Het bestuur van de SON bestaat uit: Teun Muller (voorzitter Werkgevers Drechtsteden), Joop Hylkema (directeur a.i. Drechtwerk) en Hendrik Jan van der Rhee (uitgever Drechtsteden BUSINESS).

Beoordeling innovaties

Uiteraard gaat het om innovaties bij de Innovatie Award 2014. Met de ingediende en/of aangemelde innovaties gaat een beoordelingscommissie aan de slag en beoordeelt deze op de volgende criteria:

  • Of de innovatie is gericht op techniek die toepasbaar is in de technologische maakindustrie, nog niet eerder vertoond is, of een bestaand concept is dat op een aangepaste wijze wordt toegepast zodat het aantoonbaar meer nut in de markt bewijst.
  • Of de innovatie breed toepasbaar is in de technologische maakindustrie. Of het belang van alle betrokken partijen in ogenschouw wordt genomen en zichtbaar is gemaakt. Of er in potentie sprake is van een zekere impact.
  • Is de innovatie ook zonder (grote) subsidie te realiseren?
  • Levert de innovatie voldoende rendement op: is het resultaat van de innovatie ook op lange termijn nog zichtbaar / merkbaar?

Daarna gaat de jury aan het werk beoordeelt de innovatie vervolgens verder op het:

Innovatief vermogen

  • De innovatie biedt een noviteit op technisch gebied en heeft zich in de markt nog niet technisch en/of commercieel bewezen. De innovatie levert een bijdrage aan de maakindustrie.

Focus

  • De innovatie levert in grote mate toegevoegde waarde aan de maakindustrie. Er is behoefte aan / vraag naar.

Rentabiliteitsverwachting

  • De innovatie is binnen een reële termijn (drie jaar) economisch realiseerbaar. Er is een businessplan aanwezig.

Businessplan

  • Het businessplan is op een consistente manier uitgewerkt. De planning is ambitieus-realistisch.

Financiële onderbouwing

  • Financieel is het businessplan voor de innovatie onderbouwd; groeiprognoses, financiering en werkkapitaalontwikkeling zijn doorgerekend.

Zelfredzaamheid

  • Het vermogen om zelf hulpbronnen aan te boren (zoals kapitaal, arbeid, kennis) om tot verwezenlijking van de ondernemingsdoelstellingen te komen.

De Raad van Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht en Advies heeft een klankbordfunctie voor het bestuur van SON en adviseert bij de activiteiten die tot de uitreiking van de Innovatie Award leiden. Hiertoe wordt minimaal tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd en wordt gevraagd en ongevraagd advies verstrekt. De Raad van Toezicht en Advies bestaat uit:

Jan Dirk Smit – consultant Nationaal Register
Hans Tanis – wethouder economie gemeente Sliedrecht
Arie Verberk – hoogleraar en bedrijfseconoom

Partnerschap en sponsoring

Voor bedrijven en organisaties zich als partner of sponsor aan de IA2014 willen verbinden, is er een aantal proposities samengesteld. Hierover gaan wij graag met u in gesprek. U kunt hierover contact opnemen met Bas den Otter, tel. 06-22 48 62 19.

Meer weten?

Alle actuele informatie over de uitreiking van de Innovatie Award vindt u op
www.innovatieawarddrechtsteden.nl

Voor vragen of meer informatie kunt u natuurlijk ook bellen of e-mailen met
Bas den Otter. T: 06-22 48 62 19 of
E: bas@drechtstedenbusiness.nl