Overig

Inrichting terminals Maasvlakte 2 op schema

989
Inrichting terminals Maasvlakte 2 op schema

De aanleg van Maasvlakte 2 ligt nog steeds op schema en de eerste fase nadert zijn voltooiing. Na het sluiten van de “achterdeur” op 11 juli 2012, doet aannemer PUMA (Boskalis en Van Oord) a.s. doet het doorsteken van de Yangtzehaven. Het tijdelijke binnenmeer dat nu bij Maasvlakte 2 ontstaan is, wordt dan opgeheven zodat de nieuwe haven straks toegankelijk is voor de schepen die in 2014 moeten gaan afmeren aan de APM Terminal Maasvlakte II (AMPT MVII) en de Rotterdam World Gateway (RWG) terminal. Beide containerterminals zijn druk met de bouw op hun vers opgespoten stuk land.

APM Terminals Maasvlakte II

Als toekomstige operator op Maasvlakte 2, maakt APM Terminals Maasvlakte II (AMPT MVII) goede voortgang bij de realisatie van haar nieuwe containerterminal. De bouw van de terminal verloopt volgens planning en de opening staat gepland voor november 2014. Het terminalontwerp maakt een stap vooruit mogelijk in productiviteit en duurzaamheid. Het doorsteken van de Yangtzehaven komende week, is voor APMT MVII van belang om in de lente van 2013 het eerste schip met kraancomponenten te kunnen ontvangen.

Met een diepte van 20 meter kademuur en de hoogste deepseakranen ter wereld is deze terminal straks toegankelijk voor de komst van de nieuwste generatie 18.000 TEU containerschepen. De eerste fase van de terminal beslaat 86 ha en biedt een capaciteit van 2,7 miljoen TEU per jaar. De terminal kan doorgroeien tot 167 hectare en een capaciteit van 4,5 miljoen TEU per jaar.

Rotterdam World Gateway

De aanleg van Rotterdam World Gateway (RWG), Rotterdams nieuwe containerterminal op Maasvlakte 2, ligt op schema. Het gebied aan de Amaliahaven krijgt steeds meer vorm nu RWG sinds de zomer met de verharding is begonnen. De opening van de terminal wordt voorzien in het najaar van 2014. De plaatsing van de kadekranen een jaar daarvoor zal een  belangrijke mijlpaal zijn. Rond deze tijd start ook het testen van de terminal, zodat in de lente van 2014 het eerste schip kan afmeren.

De terminal verrijst op een 108 hectare groot terrein en beschikt over een diepzeekade van 1150 meter lengte met een kadediepte van 20 meter. Ook is een binnenvaartkade van 550 meter aangelegd. Op deze kades komen 11 diepzeekranen en 3 kranen voor binnenvaartschepen te staan. Samen met de circa 50 stapelkranen en 60 AGV’s – computergestuurde voertuigen die de containers verplaatsen over het terrein – levert dit uiteindelijk een capaciteit op van 2,35 miljoen TEU.

Spooraansluiting

Beide terminals behoren straks tot de modernste overslagbedrijven ter wereld. Afhandeling van de nieuwe generatie ultragrote containerschepen gaat daarmee ook in Rotterdam plaatsvinden. De nieuwe containerterminals krijgen beide een aansluiting op het spoor. Deze moet voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van spoorbeveiliging. De planning is dat de aansluitingen voor beide terminals eind 2013 gereed zijn. Zo kunnen de terminals volledig worden ingericht op de zogenaamde intermodale afhandeling van de overslag die ten grondslag ligt aan de modal shift doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk containers via de binnenvaart en het spoor hun weg naar het achterland vervolgen.

Weg en spoor langs de zeewering

Dat de Yangtzehaven volgende week kan worden verbonden met de havens op Maasvlakte 2 is te danken aan het openstellen van de weg en het spoor langs de nieuwe zeewering. Dit gebeurde op 19 respectievelijk 28 oktober. Daardoor werden de bedrijven Euromax, MOT en GATE en slag Maasmond bereikbaar via Maasvlakte 2. De bestaande infrastructuur ter hoogte van de Yangtzehaven kon daarna worden verwijderd. In de korte tijd tussen 11 juli (sluiting van zeewering door Hare Majesteit de Koningin) en eind oktober is het laatste stuk zeewering op hoogte gebracht en zijn weg en spoor aangelegd. Ook het sportersstrand is sinds oktober toegankelijk.

Knooppunt E

Inmiddels is ook gestart met bouwwerkzaamheden ter hoogte van de toegang van de terminals van ECT en APMT op Maasvlakte 1. Verkeer van en naar Euromax komt hier sinds oktober niet meer langs. Verkeer naar de nieuwe terminal van APMT op Maasvlakte 2 rijdt vanaf de opening in 2014 via dit knooppunt. Op dit moment kan het verkeer goed worden afgewikkeld met de bestaande infrastructuur, maar in de toekomst is een ongelijkvloerse kruising nodig om al het vrachtverkeer goed door te laten stromen. Omdat er de komende twee jaar minder verkeer is dan hiervoor (Euromax-verkeer) en daarna (weer meer verkeer naar nieuwe APM terminal) gaat het knooppunt tussen nu en de zomer van 2014 op de schop. Van de huidige gelijkvloerse kruising met stoplichten wordt een ongelijkvloerse kruising gemaakt. Aannemer MNO Vervat bouwt dit knooppunt E.

Servicehaven

In 2013 wordt de Prinses Margriethaven tegenover FutureLand ingericht als servicehaven. Hier komen wachtplaatsen voor de binnenvaart en de nautische dienstverleners zoals slepers en roeiers.

Afspraken met stakeholders

Voor de start van de aanleg van Maasvlakte 2 zijn tal van afspraken gemaakt met overheden en NGO’s over de wijze waarop Maasvlakte 2 zou worden aangelegd, de effecten die het mocht hebben op de omgeving, compensatiemaatregelen in het bestaande havengebied etc. Deze zijn vastgelegd in convenanten en vergunningen. Zo sloten verschillende overheden, belangenorganisaties van zowel bedrijfsleven als natuur- en milieuorganisaties en het Havenbedrijf in mei 2008 het convenant Visie en Vertrouwen. Hierin is afgesproken dat DCMR 25 jaar lang monitort of de gemaakte afspraken worden nageleefd. Tot op heden lukt het om aan de verplichtingen te voldoen en is alleen de bereikbaarheid van het strand met openbaar vervoer een lastig te realiseren punt gebleken.

Over de effecten op het leven in de Noordzee verschijnt in 2013 een rapportage. Al voor de start van de aanleg is begonnen met het jaarlijks meerdere keren meten van onder andere het leven op een groot aantal locaties in de Noordzee op verschillende momenten in het jaar. Vanwege het grote aantal factoren dat daarop van invloed is, is pas over een langere periode te zeggen of aanleg van Maasvlakte 2 hier enige invloed op heeft. De meetgegevens geven overigens op dit moment geen aanleiding te denken dat dit het geval is.